• Pinewood

Svenskar ges förtur i fjälljakten

AktuelltPublicerad: 2016-09-29 10:55

Regeringens beslutade i dag om nya regler som ger möjlighet att ge jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, den så kallade fjälljakten, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande. Tidigare hade alla samma möjlighet till fjälljakt i de aktuella områdena.

– Ända sedan regeringen tillträdde har vi arbetat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar fjälljakt. Vårt beslut om att göra det möjligt att gynna jägare som är bosatta i Sverige kommer att minska det exceptionellt höga trycket på småviltstammarna i fjällen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Tidigare beslut ledde till högt jakttryck
2007 fattade den förra regeringen ett beslut som innebar att även jägare som inte var bosatta i Sverige skulle få samma tillträde till fjälljakten som de svenska jägarna. Det ledde till ett oacceptabelt högt jakttryck på småviltstammarna i fjällen. Det ledde även till att jägare bosatta i Sverige många gånger inte har fått möjlighet att jaga i de områden där de bor.

Bättre möjligheter till balans

Genom ändringen ges länsstyrelserna, som beslutar om jakträttsupplåtelser, förbättrade möjligheter att balansera jakttrycket i den svenska fjällvärlden. Jägare som har närmare anknytning till Sverige ska även kunna få företräde till denna jakt. Ändringen i rennäringsförordningen träder i kraft den 1 april 2017 och de nya reglerna tillämpas från 2017 års jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Nu "grinar" helikopter & stugbyarna.

2016-09-30 08:40

Läser i tidningarna att företagarna i norr redan börjat "grina" hos media i norr över att dom tycker svenska jägare är rent av snåla eftersom dom tar sig själv till de kvoterade jaktmarkerna i stället för att anlita helikopterföretagen, de svenska jägarna lämnar för lite pengar efter sig till de som är i stug/flygbranschen .
Men man ska också komma i håg att slipper vi de här italienarna & norrmännen som kommer hit & sysslar med rent av utrotning av riporna och andra skogshöns som finns i de här områdena, säg inte emot för jag har sett avarten av dessa jägare, kanske det blir lite bättre i fjällen med början av nästa år om nu inte någon stoppar det här i sista stund.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB