• Allmogejakt

Tivedenvargar fångade på bild

AktuelltPublicerad: 2014-12-23 11:38

Den här bilden togs i söndags kväll. En åtelkamera någon mil sydväst om Askersund registrerade fyra vargar i Tivedenreviret.

Området ligger väster om väg 49 och i höjd med Tikanäs i Vätterns skärgård. Det är inom gränsernas för det länsstyrelsen anser är Tivedenvargarnas revir.
Österut finns en annan grupp vargar, som människor rapporterat observationer på.

Inom Vargwebbens ruta
– Bilden är tagen vid 22.30-tiden. Vid fyratiden morgonen därpå visade tikens sändare att hon var några mil längre norrut, säger en person med insyn i saken.
I dag, på tisdagsmorgonen, kom en ny signal från tikens sändare och då anger Vargwebben att Tivedentiken är inom samma område där bilden på fyra vargar togs i söndags kväll.

Från Övertorneå med bil
Det var vintern 2013 som ett vuxet vargpar flyttades med bil från Övertorneå till Tiveden i Örebro län. Tiken löpte, de parade sig och fick valpar våren 2013.
Hannens sändare tystnade i februari 2014 men längre fram på vårvintern spårades två vuxna djur och fyra årsungar i reviret.
Ännu längre fram på våren låg tiken så länge på en plats att vargforskare Håkan Sand är övertygad om att hon valpade igen i våras.

Tidigare observation
För ett par veckor sedan observerade en kvinna fyra vargar i Höghult norr om Karlsborg. Det ligger egentligen söder om det som betraktats som Tivedenreviret, men länsstyrelsens besiktningsman i Västra götaland, Gillis Persson, drog slutsatsen att det måste vara Tivedenvargarna.

Liberg om bilden
Och nu alltså en bild på fyra vargar i norra delen av reviret. Kanske är det en vuxen varg vi ser närmast kameran. Bildkvalitén är dock dålig och det går dock inte att se om vargen bär något halsband.
– Bilden är för dålig för att göra någon riktig bedömning. Men jag tycker att man kan ana ett halsband på vargen närmast kameran. Och skulle jag gissa något så rör det sig om ett hondjur, säger vargforskare Olof Liberg.

Bilden på vargarna är tagen inom den ruta som Vargwebben anger som den sändarförsedda vargtikens position i dag på morgonen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Varför..

2014-12-23 21:45

..gör man inget åt den tysta sändaren. Hur kan detta djurplågeri få fortsätta? Hoppas innerligt att det blir förbjudet att sätta på sändarhalsband på djur överhuvudtaget. Man får ha det endast om man har djuret under ''uppsikt''. Och det går ju inte på ett ''vilt'' djur. Länsstyrelserna får ha både halsband och sätta ut åtelkameror. Vart tog det hederliga spårandet vägen? Mysigare att sitta inne på kontoret och följa djuren med hjälp av tekniken.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons