• Pinewood

Två vargar skjutna i Tåssåsens sameby

AktuelltPublicerad: 2008-02-29 17:17

Det vargpar som etablerat revir i Tåssåsens sameby har ställt till med en hel del bekymmer för renskötarna. Bara under de tre senaste veckorna har de rivit mellan 15 och 20 renar.
Efter att samebyn ansökt om skyddsjakt kom ett positivt beslut från Naturvårdsverket på morgonen fredagen den 29 februari.
Ett par timmar senare hade båda vargarna skjutits från helikopter.

– Vi visste att det kunde komma så vi var beredda, säger Ruben Johansson, ansvarig tjänsteman på länsstyrelsen, till Östersunds-Posten.
Susanna Löfgren är chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. Hon motiverar skyddsjakten med att renskötsel och vargar inte går ihop.
– Renskötselns åretruntmarker är helt fel plats för revirhävdande vargar. Det saknas förebyggande åtgärder som kan fungera. Renskötseln har ett särskilt skydd i rovdjurspolitiken. I detta fall ser vi ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt, berättar Susanna Löfgren för Östersunds-Posten.

Flyttning inget alternativ
Att flytta vargarna var inte ett alternativ, enligt Naturvårdsverket, eftersom det skulle väcka starkt motstånd från ortsbor i det område dit vargen flyttas.
DNA-analyser av spillningen från de två vargarna i Tåssåsen visar att de har skandinaviskt ursprung.
18 vargföryngringar har hittills konstaterats i Sverige. Därför anser Naturvårdsverket att avlivningen av de två vargarna inte har någon avgörande betydelse för den svenska vargstammens fortlevnad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Mattias

2008-03-13 09:11

Vad är det du försöker att uppnå med dina debattinlägg? Vare sig det är en frågeställning eller ett påstående du har presenterat genom dina kommentarer har du fått svar av mig nedan. Om dina inlägg angående varg är av retorisk karaktär, så är inte en debattsida det bästa forumet att uttrycka sig i. Om så är fallet kanske du ska försöka att verka genom till exempel Rovdjursföreningens eller Jägareförbundets organ för rovdjurspropaganda i stället.

18. R. P. Gontjaja

2008-03-12 09:46

Själv anser jag att det är ganska grundläggande när man debatterar att inte själv hitta på vad andra säger och sen använda det som argument, men det är ju lite av den härskartaktik många vargnegativa använder. Vad var det som var oklart? Kan du visa var jag skrev att jag hävdar det ena eller det andra om älgstammen i Småland? Om du läste mitt inlägg skulle du se att det var en öppen fråga. Inte ett personangrepp på dig eller någon annan.

17. Mattias

2008-03-12 08:56

Vad var det nu som inte passade herr'n?
Du stod för frågeställningen, och jag gav dig svar grundad av min övertygelse och erfarenhet, men det blev visst fel även det.
Hårklyveri är för övrigt ingen bra metod när argumenten tryter.

16. R. P. Gontjaja

2008-03-11 15:22

En sak som är väldigt trist är att många som bemöter mina debattinlägg gör antaganden som de totalt saknar belägg för. Jag tänker närmast på ditt uttalande "Om det är som du hävdar, att klövviltstammarna i Småland sviktar och gör det på grund av felaktigt uttag av berörda jägare, kan detta inte vara något stort problem att komma till rätta med."
Visa mig gärna var jag har hävdat det. Det är ett exempel. Jag kan garantera att jag hittar fler om jag letar.
Det kan tyckas er som en småsak, men på det hela taget gör det att ni vrider debatten på ett sätt som blir missvisande. Jag har inte hävdat något. Det var en stilla undran.

15. Mattias

2008-03-11 10:06

Om det är som du hävdar, att klövviltstammarna i Småland sviktar och gör det på grund av felaktigt uttag av berörda jägare, kan detta inte vara något stort problem att komma till rätta med. Svårigheten uppstår när det inte finns möjligheter att påverka situationen, vilket är fallet med rovdjuren. Det tycks vara möjligt att upphöja rovdjuren till en status över människans nivå av vissa rovdjursförespråkare. Men logiskt tänkande och matematiska egenskaper får du svårt att övertyga mig om att de besitter.
När två forskare från Grimsö 1993 följde en sändarförsedd varg och den tillhörande flocken i västra Värmland konstaterades att 47 älgar, 13 rådjur och några harar under de nio veckor försöket pågick fick sätta livet till. Och det är just det som är problemet, varg och lo dödar för dödandets skull genom instinkt och detta har inget med viltvård eller förvaltning av klövviltstammar att göra. Där det finns gott om bytesdjur ökar rovdjurens antal explositionsartat med förödande konsekvenser för klövviltstammarna. Om det är så att man i Småland har problem med sviktande klövviltstammar redan innan vargen har fått fotfäste lär det inte bli mycket kvar att förvalta när varg och lo gjort sitt.
Det skulle för övrigt vara intressant att få bevittna forskare och myndighetspersoner från Naturvårdsverket och länsstyrelserna när de våndas över hur siffror beträffande kvoter för avskjutning av älg kontra varg i framtiden skall få gehör hos allmänheten.
Vad beträffar intressegrupper kan man fråga sig vilkas åsikter som skall få väga tyngst, de som värnar om naturen, landsbygden och de värden som hör ihop med dessa företeelser eller de som är villiga att offra dessa värden för att få se spår av rovdjur.
Mitt råd lyder, förpassa rovdjuren till vildmarken där de hör hemma, så slipper vi både vetorätt och intressegrupper.

14. Anonym

2008-03-11 10:04

Jag vet inte var du har gått i skola, men jag fick lära mig att vi har demokrati i Sverige. Det betyder att ingen har veto men att alla har medbestämanderätt. Även du. Och Reine. Och alla andra som fyllt 18 år.

13. Mattias

2008-03-10 15:46

Vem i helsike har då vetorätt? Du plockade ju bort varje individ i hela landet. Dalle och Gråben kanske, de verkar ju vara bägge delar de två.
Stackars djur och natur...

12. R. P. Gontjaja

2008-03-10 13:23

Hur är trenden när det gäller det jaktbara klövviltet i övriga delar av landet? Jag tänker då närmast på om det är så att till exempel Smålands älgstam spirar och att man där har en perfekt balans mellan uttag och insättningar. Det borde man ha, eller hur? Återigen finns det fler intressegrupper än jägarna i den här frågan. Varken jägare eller icke-jägare äger vetorätt i frågan.

11. Mattias

2008-03-10 08:35

Vet inte om nedanstående kan hjälpa dig i ditt sökande men för att ingen skall bli dig svar skyldig kanske du kan hålla till godo med detta.
Din första fråga. Urminnes kan defineras med, "vars uppkomst ingen kan minnas."
Angående din fråga. Varför man inte kan jaga när det finns varg på skogen är svaret lika enkelt som självklart. När det finns varg på skogen decimeras älg och rådjur till så få individer att klövviltstammarna inte kan anses jaktbara. Återstår hare och skogsfågel vilka även de beskattas hårt av bland annat räv vilken gynnas av vargens efterlämnade bytesrester och tillfälligt ökar i antal.
För att kunna bedriva en meningsfull jakt på hare, skogsfågel och räv finns inte så många andra alternativ än jakt med lös hund, Denna jakt omöjliggörs av förklarliga skäl genom vargens närvaro. Skall sedan kraven på tillgänglighet av eftersökshund vid jakt kunna efterlevas faller även detta av samma anledning, nämnligen det går inte att använda löshund vid närvaro av varg.
Beträffande dina tankenötter i ditt inlägg längre upp på denna sida borde väl i rimlighetens namn dessa nötter ha blivit knäckta av myndigheter och beslutsfattare innan vargen introducerades i det svenska kulturlandskapet.
För övrigt är det mer arbete än konst att knäcka nöten med vargproblemen, det är bara att skrida till verket och ta bort vargen från bebodda trakter, lära av misstagen och låta vagen leva lycklig i vildmarken där den hör hemma och inte riskerar att konfronteras med mänsklig närvaro.

10. Jakt med hund

2008-03-07 11:32

Håller med. Det är ingen lätt nöt att knäcka.

9. Mattias.

2008-03-07 08:47

Det är många jägare som ser samspelet med hunden som kanske det viktigaste i jakten idag. Det skall inte ignoreras.

8. Sune

2008-03-06 08:57

I det här fallet anser jag att de gjorde rätt. Jaga... Hur gjorde gemene man innan jakthunden blev var jägares tillgång? Det finns väl inget som säger att jakt MÅSTE bedrivas med lös hund även om det oftast är bra mycket mer effektivt? Eller?

7. Mattias.

2008-03-05 13:03

Vad innebär ordet jaga för dig? Anser du att vargarna inte skulle skjutits?

6. Anonym

2008-03-05 08:36

Definera urminnes tack. Det var först när samerna tvingades betala skatt till Sverige som man började med renskötsel... Och på vilket sätt kan du inte jaga fast det finns varg i skogen?

5. Ganska lika

2008-03-04 13:13

Går inte renskötsel att kombinera med vargen så skulle Sverige förlora något som hör Sverige till sedan urminnes tider om vargen skulle tillåtas bilda revir i renland.
Å andra sidan förlorar vi något annat som hör Sverige till sedan minst lika lång tid tillbaka när vargen tillåts etablera sig i övriga delar av landet - nämligen den svenska jakten som dessutom är ett föredöme i stora delar av världen i dag.

4. Skillnaden...

2008-03-04 08:32

...är att inte staten behandlat folkstammen "jägarna" så illa som samerna. Inte mer än rätt att de kompenseras med lättnader för det som dessutom är levebröd helt eller delvis för många av dem.

3. Ingen vinnare.

2008-03-04 08:31

Ja, jägarna förlorar minst lika mycket. Fakta är att ingen alls står som vinnare. Alla förlorar, utom de anställda i cirkusen.

2. Går...

2008-03-03 08:24

...jakt på rådjur, älg och hare ihop med vargar då? Vi jägare forlorar nog minst lika mycket som samerna.

1. Problemmakare vintertid.

2008-03-03 08:23

Dessa två gör då inga skador mer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB