• Pinewood

Utbildning om nya älgjakten

AktuelltPublicerad: 2011-12-01 12:02

Regeringen har gett i uppdrag åt Sveriges lantbruksuniversitet att ta fram ett utbildningsmaterial till den nya älgförvaltningen som träder i kraft den första januari 2012. 

Från och med årsskiftet gäller ett nytt förvaltningssystem för älgen. Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram ett utbildningsmaterial på uppdrag av regeringen. Den riktar sig till dem som arbetar med älgförvaltning, älgförvaltningsgrupper, viltförvaltningsdelegationer och jaktlag och jägare.


Älgjakt en stor ekonomisk faktor 
Varje år skjuts cirka 90 000 älgar, och stammen består av drygt 300 000 individer. I jakten deltar ungefär 270 000 jägare. Jakten är värd drygt 3 miljarder kronor och därmed är älgen den viltart som bidrar mest till jaktens samhällsekonomiska värde.

Anpassningsbar förvaltning
Den nya älgförvaltningen ska vara adaptiv och ekosystembaserad.
– Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhållanden. Adaptiv älgförvaltning utgår från att förändring är norm. För att sätta tydliga mål krävs kunskap om samspelet mellan älg, människa och miljö. För att ha uppsikt över vad som händer och hur tillståndet är i systemet krävs bra data, som har insamlats med metoder som är verifierade för älgförvaltningen, säger Göran Ericsson, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, och ledare för uppdraget att ta fram utbildningsmaterialet.

Kräver korrekt information
För en adaptiv älgförvaltning krävs kvalitetssäkrad information. Utbildningsmaterialet går steg för steg igenom hur daga om den svenska älgstammen samlas in, hur det tolkas och hur denna information leder fram till ny kunskap som sätts i relation till mål och åtgärder.
– Framtidens älgförvaltning sker på lokal och regional nivå. Utbildningsmaterialet ger en gemensam grund att stå på inför arbetet i viltförvaltningsdelagationer och älgförvaltningsgrupper. Den adaptiva processen är en ackumulerande lärandeprocess där samma saker återkommer år efter år. Det finns också en inbyggd flexibilitet som gör att satta mål utvärderas löpande, åtgärder förändras samtidigt som den löpande kunskapsinhämtningen sker med etablerade basmetoder för inventering av älg, foder och biologisk mångfald, säger Göran Ericsson.

Finns på webben
Från och med den 1 december klockan 16.00 finns utbildningsmaterialet tillgängligt på SLU:s hemsida www.slu.se/algforvaltning/. Materialet består av manualer, faktablad och filmer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Där satt den!!!

2011-12-06 11:02

90.000 älgar om året, en omsättning på 3 miljarder om året.
Inte konstigt att det sitter långt inne att dela med sig, om än bara till varg.
Apropå varg, finns det svenska vargar nu?

1. Den adaptiva svenska vargen skall utbildas

2011-12-02 09:23

Eftersom planerna är att vargen ensam skall sköta om älgjakten och eftersom dessa planer fortskrider både snabbt och efter planerna så bör väl dessa utbildningsinsatser riktas mot vargen. Citat "För en adaptiv älgförvaltning krävs kvalitetssäkrad information."
Frågan blir hur lär man vargar att bakspåra älgar? Adaptiv blir det ju naturligt så att säga, vargarna äter upp alla bytesdjur de kommer åt, varpå en stor del av vargarna svälter ihjäl. Det är att vara adaptiv det! Men det där med att kvalitetsäkra informationen är nog inte vargarnas starka sida. Men det kanske ordnar sig med den nya, numera friskförklarade svenska gulröda tamvargen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons