• Älgskadefondsföreningen

Varg attackerade drever på gårdsplan

AktuelltPublicerad: 2013-04-03 12:21

En drever blev attackerad på en gårdsplan i Ucklum i Västra Götaland på tisdagseftermiddagen.

– Hundarna låg och sola på gräsmattan, alldeles intill husväggen, och jag var 20 meter bort i virkesförrådet. Jag hörde att det skrek till och när jag tittade ut såg jag att hundarna var borta, berättar hundägaren Janne Andersson i Jakt & Jägares webbradio.


En meter från vargen
Tiken skrek allt vad hon orkade och Janne Andersson sprang efter upp i skogen. Där kom han i kapp vargen, som hade hans drevertik hängande i käftarna.

– Jag sprang fram och kom in en meter från vargen. Då släppte den hunden och lommade iväg, berättar Janne Andersson.

Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Till SMSL

2013-04-10 09:18

Dina texter som du ofta skriver är direkt kopierade från andra sidor, jag hade blivit glad om du hade angett källor till det som du kopierade och det du skrev själv.
Därment inte sagt att det inte är värdefull information som du skriver.

32. Till SMSL

2013-04-09 14:23

Dina texter som du ofta skriver är direkt kopierade från andra sidor, jag hade blivit glad om du hade angett källor till det som du kopierade och det du skrev själv.
Därmed inte sagt att det inte är värdefull information som du skriver.

31. Glömt vårt arv

2013-04-04 21:53

Det är ju självklart att det fanns en anledning till att man ville utrota vargen. De vargarna vi har nu runt oss är ju uppfödda i fångenskap varför skulle de inte komma fram och tar tamboskap mm. De är ju inte dumma.
Läste på P4s sida att vi måste stängslet in våra djur bättre med nedersta tråden så lågt att det inte går att krypa under ! Den på länsstyrelsen som uttalade det har nog inte lämnat skrivbordet många decimeter !

30. Vad trött man blir

2013-04-04 13:15

Synd att herrn inte kom ytterligare en meter närmare vargen med kniven. Borde ju inte bli polisutredning om man har ihjäl vargen med kniv.

29. Djurvän

2013-04-04 13:15

När en kvinna blir våldtagen i Sverige kan hon trösta sig med att i Indien är det fler kvinnor som blir våldtagna. Är det så vi skall resonera? Varje fall är unikt oavsett om det är hund eller människa.

28. Bilar?

2013-04-04 13:15

Ingen obehörig har rätt att med sin bil "köra ihjäl" min hund på min tomt. Då blir det straffpåföljd.

27. Dags att komma med förslag till Vargkommittén om M:s arbetsstämma.

2013-04-04 13:14

Vargkommittén skall komma med utredningsförslag i augusti och moderaterna sin arbetsstämma i oktober och om vi vill påverka så bör vi nu/snarast kanske ha några gemensamma förslag/krav och om nedanstående är någonting som vi har gemensamt så kopiera av förslaget och skicka ett ex till Fredrik Reinfeldt och ett ex till Peter Egardt.

Partiledare och statsminister Fredrik Reinfeldt, Moderaterna, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm
Vårt förslag och synpunkter till moderaternas arbetsstämma i oktober 2013 för översyn över dagens art- habitatsdirektiv och att svensk viltförvaltning inte ska avgöras i Bryssel.

Vårt förslag till Vargkommitténs utredning ledd av landshövding Peter Egardt, Uppsala län.
Länsstyrelsen Uppsala län, Hamnesplanaden 3, 751 86 Uppsala.

Moderaterna Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered har i juni 2012 sammanställt arbetsgruppens rapport Vilda djur på 16 sidor och utgör idéer och förslag på hur förvaltningen av vilda djur kan förnyas. De har inte kommit med några förslag hur många björnar, vargar, lodjur och järvar vi totalt skall förvalta i hela landet och inga förslag till minskning och regional tak för förvaltningen och på sid 14 - Jaktbeslut på skyddade arter i Sverige bör kunna överklagas.

Vi föreslår/har som krav att beslut angående rovdjursförvaltning skall vara nationell, landsbygdsförvaltning, utan EU inblandning och utan vetorätt (överklagningsrätt) för föreningar här i Sverige eller utomlands och ansvaret för rovdjursförvaltningen överförs till Landsbygdsdepartementet.

Om vi i länen skall ha samtidig förvaltning av de stora rovdjuren så måste totala antalet i landet minskas.
Vår rådjursstam är i stora delar av landet mer eller mindre utrotad p g a för många rovdjur, främst lodjur.
Enligt riksdagsbeslut 2001 utifrån propositionen Sammanhållen rovdjurspolitik skall björn förvaltas i sitt naturliga utbredningsområde väster och norr om en linje från Vänerns norra strand till norduppland men vi föreslår:

Förslag att landet maximalt skall förvalta 800 björnar med jämn spridning (utifrån länens areal) över hela landet.
Förslag att landet Maximalt skall förvalt O frilevande vargar för utifrån Projakt varg är det oklart hur vi fått vår nuvarande vargstam och vi närmar oss när första människan, troligtvis ett barn, blir angripen av varg. Våra barn och barnbarn skall kunna gå till och från skola, skolbuss, till kompisar, vistas ensamma utanför bostäder, motionera efter vägar, elljusspår, i skog och mark mm utan risk för vargangrepp. Därför 0 frilevande vargar.
Förslag att landet maximalt skall förvalta 300 lodjur med jämn spridning över hela landet.
För lodjur och varg renbetesområden undantagna utanför nationalparker.
Förslag att landet maximalt skall förvalta 150 järvar i sitt nuvarande utbredningsområde.

En minskning av totala antalet rovdjur i hela landet och krav på en central utredning och beslut (regerings eller riksdagsbeslut) vad varje enskilt län, utifrån länets areal och regerings eller riksdagsbeslut om totala antalet i hela landet maximalt skall förvalta. Regionala, länsvisa tak. När regionalt tak, i enskilt län, är uppnått ett regionalt (länsvist) beslut om licens eller avlysningsjakt. Jakt skall börja i mitten av oktober eller första november.

Utifrån de biologiska förutsättningarna som påverkan på övrigt vilt, skadebilden på tamdjur samt de sociala förutsättningarna skall länsstyrelse i samråd med viltförvaltningsdelegationen, ges möjlighet att tillfälligt, eller under längre tid, besluta om förvaltning (skyddsjakt) under regionalt tak.

Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen får beslutsrätt vad gäller problemrovdjur. Även beslutsrätt vad gäller orädda stora rovdjur som vistas i närheten av bebyggelse.
Förslår att skyddsjakt på stora rovdjur (utan myndighetsbeslut) får ske inom ett område på 200 meter från människors bostäder samt inhägnad betesmark eller vilthägn.

Förslag att rovdjursinventering sker årligen genom yttäckande inventering tillsammans med jägarorganisationer, markägare m fl inom varje enskilt län, eller flera län samtidigt. Alla under hela året lämnade uppgifter/observationer bokförs och godkänns. Inhämtning av spillningsprov.

Föreslår att godkända fällor får användas vid lodjursjakt. Anmälan om rovdjursjakt slopas. Ingen begränsning till visst län.
Påföljden för grovt jaktbrott minskas till böter eller maximalt 6 månaders fängelse. Nuvarande påföljd strider mot folks rättsuppfattning.

Föreslår att skadestånd för rovdjursdödade tamdjur (även renar, hundar och andra ägda djur) bör höjas kraftigt. Även skadestånd till drabbad djurägare för allt extraarbete mm. Den som erbjuds eller föreslås uppsättning av rovdjursavvisande stängsel bör få det uppsatt och underhållet ( bl a kippning av gräs under nedersta eltråden några gånger per sommar) utan kostnad.

Föreslår att utifrån flyttningen av vargparet från Övertorneå som stannade kvar och verkar bilda revir i utsläppsplatsen i Tivedens naturreservat utan att man följt föreskrifter mm om minst sex månaders karantän vad gäller rabies och flera prov och avmaskningar vad gäller dvärgbandmask, risk för spridning av trikiner till vildsvin och de boende, djurhållare, verksamma mm inom blivande vargreviret på minst 50 000 till 100 000 hektar inte tillfrågats och godkänt utsläppet och inte fått någon ersättning, som för markägare borde var minst 25 kronor per hektar, så bör alla sådana här flyttningar, utsättningar, inplanteringar utan godkännande av berörda stoppas – upphöra.

26. nr 8 Lite statistik till...

2013-04-04 08:19

Ett stycke ur Naturbrukaren.wordpress.com

"Jag skall göra ytterligare ett försök att beskriva hur bedrövande obegåvat det är att jämföra trafik och varg. Jag hittade den som en kommentar på nätet och tyckte att den var så pass enkel att till och med en hårdnackad ekofascist skulle kunna se det orimliga i sitt paradargument.
"Mellan 2004/2005 fanns det enligt Viltskadecenter cirka 130 vargar i Sverige, 2005 års föryngringar medräknat.
Under samma period dödades 25 hundar av varg.
Det betyder att var 5:e varg knep sig en hund.
Under samma period fanns cirka 1,5 miljoner bilar i de aktuella varglänen.
Om bilen nu utgjorde lika stor risk som vargen för hunden skulle det, på vägarna i varglänen, ligga inte mindre än 300 000 påkörda hundar efter att var 5:e bil gjort sitt jobb och kört på en hund.
Den som efter att ha läst detta fortfarande vill larva runt i kommentarsfälten med ”trafikvapnet” i högsta hugg kan jag förmodligen inte hjälpa. Men förhoppningsvis är det några andra som gått på myten om att trafiken är farligare än vargen som begriper att det inte är sant."

25. Vargen ca 150000 år Människan ca195000 år.

2013-04-04 08:19

De första arter av djur som kan sägas vara hundlika uppstod under den amerikanska geologiska perioden Blancan för 4 750 000-1 808 000 år sedan. Här återfinns Canis Priscolatrans, ett litet hunddjur som påminde om våra dagars rödräv. Hunddjuren koloniserade Eurasien genom att korsa den då återstående landbryggan Beringia. Utifrån dessa hunddjur utvecklades två nya arter: Canis Etruscus och senare Canis Mosbachensis. Dessa primitiva hunddjur spred sig över Europa från den tidiga pleistocena istiden till för ungefär 500000 år sedan.

Canis mosbachensis utvecklades nu till Canis Lupus, vår ”moderna vargs” anfader. Den spred sig över världen och bildade nya underarter, t ex vår Euroasiatiska varg Canis Lupus Lupus. Anfadern Canis Lupus är kanske 150 000 år gammal, dvs jämngammal med människan – 195 000 år gammalt fossil av människa (Homo Sapiens) har återfunnits i norra Afrika. Det kan inte uteslutas att människan och vår varg Canis Lupus Lupus fann sig till rätta i Europa ungefär samtidigt för 100 000 år sedan.

Den biologiska ordningen vid nyetablering är att mikroorganismer och växter kommer först, därefter växtätare och sist rovdjur (dit den tidens människa hörde). Varg och människa kom samtidigt till Europa och vandrade mot Norden efter istiden (Weichsel) för mer än 12 000 år sedan. Vargen var alltså inte här före människan.

Så ni vargvärnare sluta påstå att vargen var före människan, kanske i era drömmar,det är kanske på tiden att ni börjar vakna upp och börjar inse fakta istället för eran egna uppbyggda fantasivärld.

24. Stackars hund.

2013-04-04 08:18

Mitt hem är min borg! säger lagen.

23. Förändring

2013-04-04 08:18

Det blir ingen förändring förän det blir attacker på hundar på Östermalm.

22. Måste vi uppleva historien igen?

2013-04-04 08:18

Förr vågade inte folk på landsbygden nämna vargen vid sitt rätta namn utan sa hellre ex gråben för rädslan att locka på den. Varje gård skulle hålla med varggrop. Våra förfäder nära på utrotade en plåga som vi nu ska ha in igen!?!? Ännu är det oftast enstaka vargar vi hör att det rapporteras om men det kommer inte dröja länge så är det vargflockar som kryper så nära inpå hus och tar hundar. Varför ska vi utsättas för detta igen?

21. Eliminera

2013-04-04 08:17

Ta bort sådana här vargar kort och gott. Nu får det vara nog. Man blir så trött på denna vargpolitik eller vad det nu är.

20. frågan är ju #16

2013-04-04 08:16

vad det är för jäkla statistik Djurvän lutar sig mot egentligen 42 hundar under 3 år angripna av varg?
vad är det för sagor? bara under 2007-2008 attackerades minst 80 hundar av varg...80st "kvalitetssäkrade"....

19. Nr.8; Läs på och sluta sprida lögnen

2013-04-03 21:05

http://www.vargfakta.se/nyheter/vargforskare-anvander-missvisande-statistik/

18. # 8 - ingen olycka

2013-04-03 21:04

Hoppas det går att rädda den stackars hunden som trodde den var trygg i solskenet.

Ett vargangrepp är ingen olycka. Det är en riktad attack för att döda. Varken bilar eller sjöar jagar hundar för att skada dem.

Jämför antalet bilar, sjöar och vargar med antalet hundar de dödar. Klick?!

17. usch

2013-04-03 21:04

Det är just sånna här händelser som vi måste få fram i dom stora medierna så att folk inser vad som är på väg att hända, man hör folk som sägs sätt bil med släp köra upp i deras skogar för att släppa tama vargar. Jag vet inte om det är sant eller inte, men hur fan skulle en varg som inte är tam ha mod att gå in i städer eller bara plocka hundar när husse står 20 meter ifrån. Något stämmer tamefan inte här, acceptans för vargen kommer dom i alla fall aldrig få så länge vi jägare finns i det här urspårade landet.

16. Djurvän !!!

2013-04-03 21:02

Du lutar dig mot statistik ser jag !
Jag kan garantera dig att vargarna kommer att döda färre älgar om 10 år !
Tror du att det beror på att vargar inte tycker om älgkött längre !
Nej ! Det finns inga älgar kvar. Där har du förklaringen !
Jag råder dig att vara försiktig med statistik,du avslöjar bara att du har tunnelseende och saknar förstånd !

15. Rätt Lars S

2013-04-03 21:02

om de tror att de skall undkomma räfsten så kommer de att bli väldigt överraskade.
Nånstans kommer de att dömas.

14. # 8 Naturvän

2013-04-03 21:01

Den här typen av haltande jämförelser får mig att se rött!
"822 hundar dog i trafiken". Vi har drygt 7 miljoner bilar i landet.
"42 hundar tog vargen". Hur många vargar har vi? 500?
Ställ dessa båda faktum mot varandra så bör du se att din jämförelse är ett tämligen ynkligt försök att rättfärdiga en egoism utöver det vanliga.

Man kan säga att 42 hundar dödades - helt i onödan. 42 familjer fick en oändligt stor sorg - helt i onödan.
Ett flertal jaktlag berövades en jaktkamrat - helt i onödan.

Jämför med en arbetsplats, där chefen säger: "Här är ändå så farligt att arbeta, så om vi ökar med ytterligare en risk, gör inget. Vi spar in den säkerhetsanordningen".

Om vargen skulle ta ett par barn om året, spelar ingen roll, med ditt resonemang. Det dör ändå fler i trafiken, varje år!

13. Nr 8 Naturvän

2013-04-03 21:00

Har Du sett bilar som aktivt jagar hundar ,blir så trött att läsa dessa kommentarer från vargkramarna.

12. # 8 "Naturvän"...

2013-04-03 20:59

Vad har dina siffror för relevans med denna händelse ?
Jämför äpplen med äpplen istället för päron om du nu promt måste jämföra..

11. Snart kommer en förklaring från lst !

2013-04-03 18:08

Den låter så här,säkert som amen i kyrkan : Det var bara en förvirrad ungvarg som har blivit skrämd in bland husen av okunniga " Buskmän" som har haft mens eller var halt på ett ben,då får man faktiskt skylla sig själva !

10. Ansvariga? Feghet tar inget ansvar

2013-04-03 18:08

nr 7 Frihetsälskare, ansvaret är solklart. Alliansregeringen är ytterst ansvarig mot medborgarna. Media medskyldig som förtiger verkligheten. Sedan finns det ett antal organisationer och statliga myndigheter som upplåtit sin verksamhet till ekofascister som vill ta över samhället, offra andra människors livsmiljö och trygghet till förmån för sin egen fascistiska samhällssyn.
Det som förenar alla dessa är att ingen av dom kommer att stå upp och ta ansvar. Nej, när verkligheten kräver att stå upp för sina handlingar så kommer alla dessa att gömma sig och skylla på allt och alla.
Den stunden är inte långt borta.
Vi andra skall se till att de inte kommer undan.

9. Begravningståget.

2013-04-03 18:06

Djurplågeri att riva ut tarmar på en förövrigt intakt hund. Måste ha varit smärtsamt för hunden. Ändock så tycks dom ha en länsstyrelse som inte förvränger sanningen och försöker "babbla bort" den stackars ordentliga hundägarens traumatiska upplevelse. De flesta länsstytelser brukar säga "detta var ovanligt" trots att det händer hela tiden vid överallt där det förekommer vargar. Vargar blir nyfikna av ljud och oväsen typ motorsågar, vedhuggning mm. Oftast har man hunden med sig när man jobbar på gården. Oj oj...så tragiskt att "det görs så här mot Sveriges kulturmiljöer" De öppna landskapen växer igen med minskad artrikedom. Skogsnäringen och storföretagen får "ensam makten till Sveriges natur"

8. Hundolyckor

2013-04-03 18:06

Under åren 2007-2009 dog 822 hundar i trafiken 81 drunknade ett flertal skottskadades, 42 tog vargen.

7. Vansinnet...

2013-04-03 16:06

...bara eskalerar med dessa oskygga och närgångna vargar - vem har egentligen ansvar för de skador som orsakas av ohyran? Verkar råda rena rama anarkin kring detta!

6. Ett barn nästa gång.

2013-04-03 15:09

Detta är ett normalt beteende av varg. Vargen tar det som är lättast o närmast. Här kan inte småbarn vara ute och leka på tomten. Har vi inte ett fantastiskt land med politiker och LST-tjänstemän m.fl. som helt struntar i följderna.
Livet på landet finns inte längre. De som förespråkar varg har naturligtvis inte någon anknytning till landet och inget att förlora. Egoism är ordet.

5. Ruona, är det så här du vill ha det?

2013-04-03 15:09

Kunde lika gärna vara ett litet barn på en filt. Fast det struntar väl du och resten av fanatikerna i.

4. Phuuuu

2013-04-03 15:09

Håll barnen inne för guds skull, trist att våra barn inte ska vara säkra på en gård!

3. Vad händer nästa gång!!

2013-04-03 15:09

Det kunde lika väll vara barn som var ute o lekte med hunden på tomten! Att det ska vara svårt för myndigheter och eu att tänka lite längre än näsan räcker. Skicka fakturan till myndigheterna o naturvännerna. Hundägaren skall ej behöva betala deta kalas...

2. tänk om...

2013-04-03 15:08

det varit ett par barn som legat och gottat sig i solskottet... hemska tanke...

1. Hoppas

2013-04-03 15:08

Hunden klarar sej, fy fan att behöva uppleva detta. Men det måste ju vara detta värnarsidan är ute efter, ju mer djävulskap vargen ställer till med, ju bättre tycks det vara. Nu kommer ju "Djurvän" m.fl. säkert att skriva att man får inte ha hundar lösa, men ligga vid husväggen i solen 20 meter från husse, nåt är jävligt fel.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB