• Älgskadefondsföreningen

Vargangrepp togs upp i fullmäktige

AktuelltPublicerad: 2011-09-27 10:33

I Norrköping togs vargattackerna på Vikbolandet upp i kommunfullmäktige. Frågan lyftes fram av två centerpartister som vill veta hur kommunalrådet Lars Stjernkvist (s) ser på saken.

Centerpartisterna Sven-Åke Andersson och Karin Jonsson lyfte fram frågan kring Vikbolandsvargen i kommunfullmäktige i går. Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist (s) menar att frågan kring vargen på Vikbolandet och dess konsekvenser för fårägare där egentligen inte är fullmäktiges ansvar att diskutera.

– Men jag tycker ändå att det är berättigat att ställa frågan, för när det händer sådana här saker som djupt berör norrköpingsbor så är det viktigt att vi tar upp det här, säger Lars Stjernkvist enligt Folkbladet.
Lars Stjernkvist säger har man försökt att understödja länsstyrelsens krav på att området ska få skydd och stöd för att minimera rovdjursintressen kolliderar med fårägarnas och andras intressen.

Kräver större engagemang
– Det är alldeles uppenbart att det krävs ett större engagemang och större insatser om vi ska kunna förena de intressena, vilket jag tror går, i ett glest befolkat land som vårt. Men då krävs det att man ger dem som är mest utsatta det stöd som behövs, säger han i Folkbladet.
Sedan augusti har det hänt en del i frågan kring vargen, bland annat har Östergötland fått pengar som ska bidra till att sätta upp rovdjurssäkert stängsel.

”För lite pengar”
Enligt Sven-Åke Andersson (c) kommer pengarna däremot för sent, och det är dessutom för lite pengar. Att stängsla för att skydda får kostar mer än så, menar han. Han tror att vargproblemen kommer att finnas kvar, även om Vikbolandsvargen fälls genom skyddsjakt.
– Det här kommer att fortsätta och det kommer att vara ett bekymmer, och det kommer tillbaka till oss i större omfattning. Vi vet inte när vi får ett vargrevir, säger Sven-Åke Andersson enligt Folkbladet.

”Frågan tillhör landsbygdsprogrammet”
Sven-Åke Andersson menar att vargproblemet är en fråga som tillhör landsbygdsprogrammet och påverkar människors möjlighet att leva och försörja sig på landsbygden. 
– Det är intressant vad kommunen skulle kunna ta för eget initiativ. Det är viktigt att kommunen på ledningsnivå är väldigt tydlig med var de står i den här frågan och att de också försöker påverka, på ett aktivt sätt, länsstyrelsen och Naturvårdsverket, som sitter och fördelar de ganska små resurserna som finns, säger Sven-Åke Andersson i Folkbladet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Dumt

2011-09-27 13:14

Att i Sverige försöka hålla en vargstam, isolerad från den finsk/ryska stammen är dumt och oansvarigt, och kan inte resultera i annat än problem, konflikter och kostnader. Landsbygden bidrar med dödade kreatur och hundar, ökade arbetsinsatser, försämrad levnadsstandard och ständig oro. Vad bidrar "Rovdjursintresset" med? En tjusig känsla av att vi har varg i Sveriges skogar?

3. Dom lever i

2011-09-27 13:13

sin egen lilla värld politikerna...

2. Ö-götlands förvaltningsplan

2011-09-27 13:13

I följande länk finns Lst förvaltningsplan för de stora rovdjuren i länet.
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Förvaltningsplan_inkl_bilaga.pdf

1. Så torftigt!

2011-09-27 11:50

Om diskussionerna i fullmäktige utspelat sig så som reportaget antyder så blir man förskräckt. Lever vi i informationssamhället år 2011? Hur kan kommunpolitiker vara så okunniga om vad varg ställer till med? Varför tar man inte itu med skyddsjakten ordentligt. Kommendera ut 500 man som gör slut på vargeländet! Utvidga reglerna i § 28 så det blir lättare att skjuta varg när den visar sig! Ta bort risken för att den som använder § 28 kan bli misstänkt för jaktbrott! Höj ersättningen för rovstängsel till den verkliga kostnadsnivån dvs 85-100 kr/meter! Öka den tillåtna effekten på elaggregaten till minst 29 Joule vid 7000 volt! Anslå 500 miljoner till stängsel i Östergötland. Det är ändå vad det kommer att kosta!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons