• Älgskadefondsföreningen

Vargjakt i Kristinehamns kommun

AktuelltPublicerad: 2014-09-10 12:31

Länsstyrelsen Värmland har idag beslutat om skyddsjakt på en varg inom Kristinehamns kommun. Under sommaren har tre angrepp skett inom ett begränsat område i kommunen. Vid två tillfällen har vargen tagit sig in i fårhagar med godkända rovdjursavvisande stängsel.

Länsstyrelsen bedömer att angreppen sannolikt orsakats av samma individ. Dels är angreppsmönstret och området det samma, dels har attackerna skett under en begränsad tid.

Hinner inte ordna skydd
”Det kan därför förväntas att ytterligare angrepp sker i den drabbade besättningen eller att liknande skador inträffar i närområdet. Länsstyrelsens bedömning är att det inte är rimligt att förvänta sig att djurägare i det berörda området ska hinna med att utföra förebyggande åtgärder innan djuren tas in för säsongen”, skriver myndigheten om beslutet.


Gäller till 30 september

Skyddsjaktsbeslutet gäller från och med den 10 september till och med den 30 september.
Jakten är strikt reglerad. Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur, efter samråd med länsstyrelsen, utser de personer som får jaga med stöd av beslutet om skyddsjakt.
Området där tillstånd ges till skyddsjakt är avgränsat för att minska risken för att en annan varg skjuts.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Vad skulle det spela för roll?

2014-09-10 22:07

Skyddsjakt ska inte vara tidsbegränsad. Den ska pågå tills vargen är skjuten!

1. Skyddsjaga i hela Värmland!

2014-09-10 15:13

Det verkar finnas behov av en generell skyddsjakt innefattande hela Värmland
mot bakgrund av de angrepp på tamdjur som skett/sker.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB