• Älgskadefondsföreningen

Verket vill ha mer vargpengar

AktuelltPublicerad: 2013-02-28 17:13

Nu börjar vargarna märkas på allvar i Naturvårdsverkets budget. Generaldirektgör Maria Ågren befarar uppsägningar av personal, om inte staten höjer anslagen till verket, skriver tidningen Riksdag & Departement.

Det är bland annat potten för skyddande av värdefull miljö, där anslagen för myndigheternas hantering av de stora rovdjuren ingår, som är för liten. Det är framfö rallt ”hanteringen av den komplicerade vargfrågan”, som drivit upp kostnaderna.


Vill ha speciell rovdjurspott
Verket vill ha mer pengar men också att samhället upprättar en speciell anslagspost för rovdjuren. Det på det sättet ska det bli tydligare vilka pengar som ska användas för dem.

Om inte anslagen höjs kommer det att krävas personalminskningar på verket, skriver Maria Ågren till regeringen. Verksamheten går inte att effektivisera mer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

81. Ett annat av statens alternativ till lösning

2013-03-09 10:49

Det som kanske inte så många vet än är att staten använder ett effektivt sätt att "skydda" varg och andra rovdjur. Blir det angrepp är ett alternativ att belägga tamdjursägare med betande djur på "fel plats" med totalt, livslångt djurförbud = yrkesförbud. Omhändertagande och annat debiteras djurägaren, ofta i halvmiljonklassen eller mer vilket även får dem från gården med hjälp av kronofogden.

80. Staten djävlas från flera håll

2013-03-07 15:07

Varg och återbetalning av betesstöd, det ger igenplantering av betesmark. Vem vill skriva på ett avtal om att beta hagmark i 5 år om man kan vara tvungen att vakta djuret mot vargangrepp och sedan få betala tillbaks retroaktivt för att jordbruksverket tolkade EU-regler fel? Då kan man sparka sig trött istället. Betesdjur blir endast vargen fet på.

Nej, det blir att hålla öppet det man ser från boningshuset. Skyndar de sig inte att ändra riktning kommer nog en hel del påkostade natura 2000-områden att växa igen. Det blir nog en kalkonfjäder i hatten.

79. Inga mer pengar

2013-03-07 13:30

Vargarna har kostat tillräckligt nu. Det är dags att samhället drar i handbromsen. Vill rovdjursvärnarna ha ökad vargstam får de börja betala kostnaderna som rovdjuren för med sig ur egen ficka.

78. Alla som vill ha förändring

2013-03-07 13:30

borde plantera ingen alla betesmarker som inte används med gran.
Då kommer två av naturverkets intresseområden att bråka med varandra flora-insekter-smådjur mot rovdjur. Den senare sida kommer att förlora stort.
Vi (markägare/jägare) kan aldrig vinna.
Om vi även offra några 10 meter åkermark närmast vägarna så kommer vargspårarnas arbete att närmast bli omöjligt via bil.

77. Snålvargen

2013-03-07 08:31

Så du tycker att 99,9% av befolkningen är onormala???

76. inte en krona till.

2013-03-03 23:40

Nä dom ska inte ha en krona till, för drabbade djurägare får sänkta ersättningar o det har gått ett halvår o inga pengar har betalats ut. men djurägaren får betala för att få bort dom döda djurkropparna, tänk om dom skulle hålla inne betalningen vilket liv de blev då. Skäms på er berörda.

75. Intressant 63:an

2013-03-03 11:56

Sinnesförvirrade stackare visste vi fanns att jämföra vargen med flatlus
och konstatera att det finns 5 likasinnade individer till gav oss ett gott skratt. Stockholmsmedian blir bättre och bättre

74. Arrendera ut vargjakt och sälj skinnen !

2013-03-02 22:29

När dom inkomsterna bär utgifterna för vargen,då är vi nere i rätt antal vargar,d.v.s antal 0 ! Jag tror detta är dödsryckningar från NVV,alla normala människor förstår att vargstammen måste minimeras till 1/10 av vad vi har idag.
Är genitiksnacket möjligen slut nu,dom har börjat snacka om verkligheten nu,vad odjuren kostar i pengar. Att ta upp på nästa möte#Vad vargarna orsakar i försämrad livskvalitet för stor del av befolkningen#

73. 1964

2013-03-01 21:32

började staten bygga upp ett naturvårdsverk och 1972 så tog detta verk över frågor om viltet från Domänverket.Sedan 1972 så har det väl i stort sett gått utför med det svenska viltet så inga mer pengar till detta verk utan lägg ner skiten och satsa på något nytt och bättre.

72. NVV kan väl vända sig till Postkodslotteriet

2013-03-01 21:31

de betalar ju ut pengar till andra ekofascistiskt färgade organisationer... Eventuellt finns ju ett hinder om Postkodslotteriet inte, enligt sina stadgar, får betala ut dubbelt till samma individer - medlemsmatrikeln hos SNF mfl kan ju tänkas ge många träffar i personalregistret hos NVV LOL

71. Kostnader för vargforskning

2013-03-01 20:42

All kraft skall läggas på rovdjuren. Finansnetto pengar över kan man lägga lite på sjukvård, försvar och kanske skola

70. #63

2013-03-01 16:55

Det är bara dom slutar tvätta sig och hålla efter den personliga hygienen, samt slutar att sopa golvet, så kommer flatlusen av sig själv.
Tokstollar!

69. #63 2D.

2013-03-01 16:14

Det ska bli spännande att se hur snf hanterar det här! I det här fallet så kan de ju faktiskt verkligen ställa upp och värna den biologiska mångfalden personligen, för en gångs skull!

68. 63. 2D

2013-03-01 16:14

HaHa hon har ju rätt såsom hon tänker
det är därmed inte sagt att gemene man
tänker så.
Men iden är ju lysande om man kan implementera den på vargkramare då kan dom dela på bördan, det är inte mysigt med varg på tomten men för den goda sakens skull så sköter jag om vargarna den här månaden.
Hoppas alla asfaltsbiologer hänger på
Jag ler.

67. Haha

2013-03-01 14:57

Vänta ska ni se Erlandsson rynka på pannan och skrumpna ihop munnen och säga Biologisa mångfalden är viktig vi Centerpartister tycker vargen är det viktigaste djuret och därför lägger vi ner Dalarna så de kan leva där utan tjuvjakt varje dag

66. Skogsstyrelsen kanske, 51 , men inte...

2013-03-01 13:43

...jordbruksverket, för det är så infekterat att det blir samma soppa men med ligghallar åt alla vargar.

65. Fungerar det för arbetslösa också?

2013-03-01 13:43

Kan även arbetslösa begära mer pengar när det har spenderats för mycket på onödiga saker?

64. Läs NVVs årsredogörelse

2013-03-01 13:43

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8616-6.pdf
Sökning på ord som fäbodar, skogsbete och liknande kulturaktiviteter ger inga träffar. Sök på ordet jakt och du får upp otal träffar på skyddsjakt och illegal (rovdjurs-)jakt. Jag hittade en referens till jakt som resurs.
Naturvårdsverket enligt sin egen redogörelse bör snarare kallas rovdjursverket. Ingenting sim negativt påverkar vargen är tillåtet.

63. Flatlus – varg jämförs, lyssna

2013-03-01 13:42

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=228802062. ulv

2013-03-01 13:41

Säg upp personal! börja i toppen av hierarkin.

61. Jag vill också ha mer pengar!

2013-03-01 13:41

Som små bortskämda barnungar skriker man till mamma och pappa att man vill ha mer pengar. Vad Regeringen lämpligen bör göra är att flytta ansvaret från den myndighet och det departement som utan skuggan av ett tvivel misslyckats totalt med sin uppgift. Man bör naturligtvis minska Naturvårdsverkets budget och ansvar och istället flytta både budget och ansvar för både jakt och rovdjur till Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket/Skogsstyrelsen. Då kanske det dessutom skulle kunna bli en mer OPARTISK myndighetsutövning.

60. Svar till nr 40

2013-03-01 13:40

När jag läste ditt inlägg slogs jag av tanken att politikerna kanske ser det som att vargarna ska utgöra sveriges försvar!
Dels genom att angripa fienden rent fysiskt men framförallt genom att utarma vårt land så att ingen skall anse det mödan värt att inta Sverige? Inget skulle förvåna mig längre.

59. Räcker inte

2013-03-01 13:39

Om de ska ha mer pengar så måste polisen oxå få det. Det är ju just nu deras huvuduppgigt att jaga skogshuggare som jobbar. Fy, hur kan en polischef bara godkänna sånt när det vimlar av papperslösa och våldtäkts män, skjuts en varje dag och en skola om dagen brinner o vad gör polisen åker runt i skogarna o tittar så ingen människa har korsta ett vargspår. DETTA måste upp i TV sändningar varje dag

58. Prestationsbasera ersättningen till NVV

2013-03-01 13:38

Låter som ett ypperligt tillfälle att införa prestationsbaserad ersättning till Naturvårdsverket. Ett kriterium är givet; förmåga att genomföra den av riksdagens beslutade politiken. Ett annat är förstås förmågan att ge regering och riksdag stöd såsom remissinstans så att den beslutade politiken GÅR att genomföra, ex genom att förankra och stämma av hos EU.
Med dessa kriterier så bör resultatet snarare bli mindre pengar, alternativt flyttande av de uppgifter som NVV inte klarar av att hantera.
Och personaluppsägningar, med påföljande omstrukturering med nyanställningar av personal med bredare kunskapsbas (vad sägs om folk som arbetat i skogen, människor med jägarexamen som de facto jagar etc), är inte nödvändigtvis någonting dåligt.

57. Lyxfällan nästa?

2013-03-01 13:38

Det var ju deras eget val att spendera hela budgeten på varg, varför ska jag som skattebetalare bli lidande av det?

56. när

2013-03-01 13:37

pengarna tryter i en verksamhet, då blir det som regel att göra en ny budget för framtid.NVV har kommit till vägs ände då det gäller kostnaderna för varg.Pengarna tryter och tjänstemän mister sina födkrokar och då svider det.
Återigen kräver man skattebetalarna på pengar till en verksamhet som skadar mer än gör nytta.
Lite till mans ska nog Sveriges befolkning alltmer fundera över den talesrätt som Rovdjursföreningen och SNF har. Varken RF eller SNF är myndigheter. Det kan kanske vara dags att Jägarorganisationerna inför talesrätt, om vi betänker att hela den viltvårdande verksamheten inklusive jakt och synnergieffekter på flera områden sysselsätter kanske upp en miljon människor.Tänk över vilken outnyttjad maktfaktor denna verksamhet besitter.
Återigen måste framhållas att JRF måste öka sitt medlemsantal för att uppnå sin målsättning till ett större påverkande samarbete i samhällets funktioner.
Vi vet att JRF och LRF som är stora i jordägarfrågor och innehar ett stort inflytande i lagbunden rätt till jakt i Sverige måste öka medlemsantalet och sitt inflytande.
Nästa års riksdagval är inte långt borta. Politikerna i riksdag, landsting och kommuner måste snart bekänna färg och visa var de står i rovdjursfrågorna. Det är helt orimligt att Sverige ska låta sig styras i dessa frågor av EU och typer som EU kommisionär Janez Potocnic, från Slovenien.
För en lekman synes det klokt att man särskiljer och redovisar de olika kostnaderna som vargen åsamkar det svenska samhället. Dvs man upprättar en ekonomisk Miljökonsekvens beskrivning (MKB) detta är inget nytt påtalande. Det har tidigare framförts i flera artiklar och inlägg.

55. Stoppa idiotin

2013-03-01 13:35

Nu får det vara slut med de här dumheterna, här ska inte tass en enda krona från viltvårdsformerna. Dessa pengar kommer från alla jägares jaktkort, och de ska gå till viltvården i Sverige och inte till en lekstuga med vargar som har förstört världens bästa älgstam och jakt. Vi som bor på obygden vill inte ha skiten här. Nu har dom släppt in 2 vargar från finland och ryssland, dom har en fruktansvärd koll om man tar in en hund eller katt från utlandet, men när det gäller varg så ska alla regler kringås ska det vara så här ????? Låt inte vargkrammarna ta över landet, dom ska inte ha en krona i bidrag till sin lekstuga. Jag skulle vilja att Jägarnas Riksförbund på derass förbundsstämma tar upp frågan, och att förbundet skriver en skrivelse till regeringen att inga pengar av viltvårdspengar får gå till vargprojektet.

54. Svart på vitt

2013-03-01 09:28

Rovdjuren är viktigare än människan. Här i Värmland ska man spara in på ambulanser, en total besparing på 4-5 miljoner. Ungefär vad man säger att Junselevargen kostat. Här i norra delen av länet är avståden stora och vi har inte ens taxi på kvällar och nätter.
Är meningen att den svenska landsbygden ska avfolkas och bli ett område för "Rewilding Europé"?

53. Pengarna ska inte gå till skadedjur!!

2013-03-01 09:28

Jag tycker att det är rent av förjävligt att kan kosta på ett sådant problem och skadedjur som vargen faktiskt är. Det borde bedrivas mer jakt på varg, men vi kan spara några och ha dom på en djurpark där folk som är vargkära kan åka och titta på dom. Man kanske även kan ha en stuga inne i vargreviret så dom fick veta hur människor som lever med varg har det!!!!

52. Bojkotta Naturvårdsverket!

2013-03-01 09:27

Bojkotta Naturvårdsverket! Ni bidrar till att våra skogar går åt helvete.

51. Jag har en mycket bättre idé!

2013-03-01 09:27

Efter Naturvårdsverkets monumentala fiasko i vargfrågan så är det lämpligt att låta någon annan, t ex Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, bilda en avdelning som tar över jaktfrågorna. För den oinvigde hänger detta nämligen ihop.
Det är också viktigt att man inte kommer undan med att inte lösa sin uppgift inom givna ramar.

50. Säg upp personal

2013-03-01 09:27

Det är klar att man ska säga upp personal för vargens skull, nu kanske verkligheten kommer ikapp dom. Jag har ett jättebra tips till Naturvårdsverket till effektivisering = ta bort vargarna!

49. Gjorde man rätt...

2013-03-01 09:26

...från början skulle det bli bra mycket billigare.
Sverige är ett märkligt land som låter rovdjurskramare styra myndigheter.

48. Hmm...

2013-03-01 09:25

Jag hade hellre först sett en komplett, uttömmande redovisning, krona för krona, vart alla stålar tar vägen.
En företagsledare inom en koncern som sätter sprätt på pengar på egna intressen, likt dessa gör, hade utan bedövning fått lämna in både nycklar och passerkort, omedelbart.
Men det kanske råder andra etiska regler när det gäller allmänna skattemedel....

47. Så tråkigt...

2013-03-01 09:25

...men tiden då man kunde tälja remmar i andras läder måste nu, och för alltid vara förbi.
"Att vargcirkusen" i nuvarande omfattning har kostat stora pengar, kan väl omöjligen vara en nyhet.
Ann Daléhus och Uffe Stridberg mfl får väl lätta lite på börsen nu...


46. Officiella vargkostnader

2013-03-01 09:24

Det bästa är att lyfta fram alla kostnader för vad den svenska vargstammen kostar officiellt. När folk får veta vad vansinnigheterna kostar, så borde det bli en reaktion mot den skyhöga kostnaden.

45. Inte en krona mer.

2013-03-01 09:23

Dessutom hur går det med era planer på valputsättning? Ni kan be Mikalel Karlsson och hans gelikar som har stor del i den ökade kostnaderna med kraven på ökad vargförekomst. I och för sig har ni på verket betalt och i så fall för vad.

44. Uppsägningarna

2013-03-01 09:23

Kan börja med dom anställda som är medlemmar i SNF Nordulv med flera så kanske vi får ett fungerande naturvårdsverk igen.

43. VARGKONKURS?

2013-03-01 09:22

Varför inte skjuta ner vargstammen till det antal som ni på naturvårdsverket har råd med istället för att begära mer pengar för att utöka antalet vargar. Folket i busken får rätta mun efter matsäcken, särskilt pensionärer som får sämre och sämre levnadsstandard, så det borde NI också lära er att göra. När ett vanligt företag ser att de ej får in likvida medel så måste de reducera personal både på golvet och i toppen. Annars är konkursen nära. Men statliga verk får alltid hjälp från ovan, tyvärr!!!!

42. Inte en spänn till...

2013-03-01 09:21

...till denna lekstuga där man inte tar hänsyn till socioekonomiska konsekvenser för skattebetalarna. Sök EU bidrag, de kan betala cirkusen. Plåga inte svenska folket med detta. Kanske går det att söka bidrag från postkodlotteriet som är med o sponsrar cirkusen.

41. Idioti!

2013-03-01 09:21

Ja, idioti! Inget annat än ren jävla idioti! Jag har under en period stridit hårt på Rovdjursföreningens Facebooksida tillsammans med ett par andra riktigt bra jägare. Vi har varit oerhört sakliga, ärliga och ställt väldigt enkla frågor till rovdjursförespråkare, bla om hur en stor vargstam skall finansieras då kostnaderna kommer öka. Inte ett enda svar! Ställer man frågor till dessa så lyser allt igenom så det är skrämmande! De vill ha stora rovdjursstammar men bara av den anledningen att det skall vara så. Alla konsekvenser avvisas bestämt och arrogant av de vilsna själarna. Det är lätt att inse att de lever i en farlig fantasivärld! Tyvärr, så är deras taktik effektiv. Skapa rykten, opinoner, överklaga och skapa ännu mer irritation och konflikt.
Det är tyvärr bara ännu mer beklagligt att nästintill inget hörs från jägarorganisationerna. Det skrivs några ord men inte en tendens till massivt krafthandlande! JägarSverige måste vara organiserat, men om inget görs NU så kommer båda förbund tappa medlem efter medlem och det väldigt fort!

40. Nu blir det intressant

2013-03-01 09:20

Inga pengar och neddragning av personal, perfekt! Nu skall det bli intressant att se var man tar pengar ifrån. Försvaret får inga pengar. Så nu skall vi se om det är vargen eller försvaret det står mellan.

39. Det är inte naturvård.

2013-03-01 09:19

Jaha det är ju väl använda pengar eller hur? Vad som händer med de 4000 rödlistade arter = utrotningshotade vi har i Sverige spelar väl ingen roll, viktigare är väl att lägga pengarna på vargarna fast det är världens näst vanligaste rovdjur efter rödräven.

38. Såja, det var en tidsfråga.

2013-03-01 09:18

Svenljungagruppen har räknat vad det kommer att kosta, fråga dem.

37. Omfördela eller minska anslagen till organisationer och forskare

2013-03-01 09:16

Naturvårdsverket borde sluta ge miljonbidrag till rovdjursföreningen. Bidraget skapar ju stora merkostnader för NVV i slutändan. Lika tokigt är det att ge hela forskningsanslaget till en genetikforskare, Laikre, då man redan i förväg vet att resultatet blir ett behov av flera tusen vargar.
Fördela anslagen på fler och låt 50% av bidragen gå till organisationer/forskare med mindre extrema uppfattningar och beteende. Då skulle NVV kunna göra stora besparingar på löpande versamhet.

36. Omfördelning av bidrag

2013-03-01 09:15

Rovdjursföreningen och övriga kramarorganisationer åtnjuter ju en hel del bidrag. Dessa organisationer förorsakar ju en del kostnader för verket och sätter käppar ihjulet för verkets förvaltning. Man skulle säkert kunna behålla ett antal anställda om man omfördelade bevarandesidans bidrag till NVV. Detta skulle också kunna få en biefekt i form av färre överklaganden och mindre inblandning av dessa extremexperter.

35. Varför

2013-03-01 09:14

Varför skall naturvårdsverket få mera pengar? Permitera personalen istället, dom är i bara nicke dockor som håller vargvännerna i handen. Det kommer bara att sluta med att vi jägare får förhöjda kostnader för det statliga jaktkortet, på grund av att det kommer att bli oss dom skall ha ut ersättningen av.

34. Personal på Naturvårdsverket

2013-03-01 09:13

Naturvårdsverket skulle för första gången någonsin kunna göra en samhällsnyttig insats om dom säger upp all personal och lägger ner Naturvårdsverket. Den enda insats man kan se att dom är verksamma med är avel av stora rovdjur och främst då varg och inte någon verksamhet som gagnar samhället på något vis. Handläggningen av exempelvis jaktkort är marginell och kan med fördel övertagas av polismyndighet.

33. Absolut mer pengar

2013-03-01 09:12

Klart de ska satsa på varg. Lägg ner fler skolor och stryp åldringsvården. Törs nån sätta emot på att Centern vill ge mer pengar till vargen? Känns skönt att man betalar skatt och det sitter massa tomtar i Stockholm o bestämmer hur det ska se ut i Dalarna.

32. NVV

2013-03-01 09:08

Går mot strömmen som vanligt. I alla sammanhang jagas det kostnader såväl i myndigheter som i företag. Skolor, sjukvård affärer, äldreboenden och all möjlig offentlig verksamhet läggs ner inte minst på landsbygden men NVV kräver ÖKADE anslag för rovdjuren. Då pratar vi redan i dag om kostnader i miljardklassen. Det flygs helikopter, skjutsas vargar i bilar, så kallade naturbevakare trakasserar lokalbefolkningen och det ses som viktigare än social välfärd. Vi har idag inte ens möjlighet att försvara landet i händelse av ett anfall på grund av neddragningar i anslag, men rovdjuren är viktigare. Ryssland rustar upp sina stridande styrkor med ofantliga summor. Kanske avstår dom att anfalla Sverige för att vi köper varg av dem i stället för att lägga pengarna på försvaret. Hela Sveriges landsbygd skulle vara tacksam om NVV fick ta fram kvasten, kanske ide att börja med dem som öppet obstruerar mot sin GD och sittande ministrar och riksdag. Det positiva skulle vara att alla pengar till rovdjuren skulle tas från ett och sama konto så att det går att få fram en prislapp på galenskapen. Naturligtvis ska bidragen till SRF, NSF och allt vad de heter tas från rovdjurskontot. Då får man välja om pengarna ska gå till administration eller rovdjuren. Lägg ner hela avdelningen och lämna över till oss som lever i, med och av naturen.

31. Bra att kostnaderna blir synliga.

2013-03-01 09:07

Det är bra om kostnaderna för varg blir kännbara hos den myndighet som sköter det hela. Att renägare, fårägare och andra drabbas av kostnader och bekymmer känns ju inte lika mycket och är därför lättare att stå ut med.

30. Pengarna tar slut och...

2013-03-01 09:07

..drabbade av varg får ej sina ersättningar,inga bidrag till stängsel och vargarna skrämmer livet ur både djur och människor ! Härliga sjuka Sverige! Vad tillför ohyran oss?
Ge mig ett svar som går att förstå!

29. Heter det inte silverpenningar...

2013-03-01 09:06

...när man förråder naturen och människorna på detta sätt? De börjar kanske märka att deras "höna" inte lägger guldägg längre...

28. Låt...

2013-03-01 09:06

...Mikael Karlsson med bihang betala.

27. Kanske kan det vara...

2013-03-01 09:06

...på sin plats att LARSSON & WANSTRÖM med (förhoppningsvis) !!! 33 000 medlemmar i ryggen SKA begära inhibition av dessa medel, till en forsatt cirkus, med div sk. bitumen romantics = asfalts romantiker.

Kanske den sk." Inhibitionen " skulle läsas av fler än mig!

Citat Wikipedia.
"Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte. "

Som jag som amatörjurist kan läsa ut det hela... så är dom flesta vargar i detta landet DÖDSDÖMDA, framförallt JUNSELETIKEN....
Säga vad ni vill, men något är FEL!

26. Jaktkortsavgiften...

2013-03-01 09:04

...ligger nog löst till nu. Förbunden får bevaka våra intressen.
Tror ni att ni klarar det? Ni har ju hanterat vargfrågan så kraftfullt hittills...

25. Inte förvånande!

2013-03-01 09:04

Att pengarna skulle ta slut förvånar inte mig. Men att verket näns att begära mer. Det här är jättebra för det första får alla riksdagspolitiker se att det kostar att leka i skogen och hagen, för det andra kommer det att ge an fingervisning om HUR MYCKET som läggs på rovdjuren fr.a. på vargarna. Tänk om det är så att SNF, SRF överklagar så att det börjar visa sig vad eländet egentligen kostar. Inte bara politikerna utan även gemene man måst till slut inse att det här kostar mycket pengar och att vi inte har råd med leken.

24. Räkning

2013-03-01 09:03

Ganska enkelt, låt bevarandesidan stå för alla "vargkostnader" skicka alla räkningar till Mikael Karlsson å hans kompisar, dom har tydligen råd med alla gåvor å bidrag.
Man får hoppas samerna får hjälp genom FN.

23. Nog nu!

2013-03-01 09:03

Stäng lekskolan!

22. Nej

2013-03-01 09:03

Dom får så det räcker.

21. Arbetslösa

2013-03-01 09:02

Bra att alla får del av vargens utbredning. T.o.m in i naturvårdsverkets korridorer slår pengabristen till!

20. Inget problem

2013-03-01 09:02

Fakturera SNF, SRF och WWF. Det är ju de som vill ha vargarna kvar i övernumerär. Om de slutar jävlas kommer pengarna att räcka.

19. Tankefel

2013-03-01 09:02

Ge inte NVV mer pengar, dra istället bort pengar motsvarande vad vargarna verkligen kostar Sverige. Hux flux fanns inget NVV mer, ingen NSF heller för den delen. Problem solved!

18. Ja det kanske...

2013-03-01 09:01

...är rätt väg gå. Låt allt som har med dessa vargar bara bero låt det eskalera. Skit i allt som har med dom att göra, låt dom ta hand om det själva oj oj vad miljonerna kommer att rulla. Kanske detta vansinne upphör om dom blir utan pengar. Kan ju till å med bli så att dessa politiker får upp ögonen. Men det är väl för mye begärt. Dom ser ju bara till sig själva.

17. Nej!

2013-03-01 09:01

Sveriges kommuner och landsting går på knäna och har fått order om att hålla nere alla kostnader i år genom att dra ner på onödiga utgifter... Det här måste gälla alla statliga verk och speciellt när det handlar om verksamheter som inte tillför något ekonomiskt värde för Sverige och det svenska folket!
Vart protesterar man officiellt?

16. Pengar

2013-03-01 09:00

Staten har beslutat att vi ska ha 180 vargar så då får NVV söka pengar hos naturskydsföreningen, rovdjursföreningen, värdsnaturfonden och EU. Om staten bidrar med skattepengar till en rovdjurspolitik som man inte kan kontrolera då måste de som vill ha mer vargar än staten så måste de stå för kostnaderna.

15. Mycket vill ha mer o fan vill ha fler

2013-03-01 08:59

Hur kan man ta pengar från potten "skyddande av värdefull miljö" till denna lekstuga? Nej satsa dom pengarna på skogsbete och bevarande och sätermarker då det om något är värdefull miljöer.
Och eftersom så många tycker det är värt så mycket att ha varg i skogen så kan väl "ALLA" dom skänka pengar så lär nog Maria Ågren se hur det är med solidariteten inom vargvärnar leden, hon lär inte få till salt på vällingen.

14. Personalminskningar!

2013-03-01 08:58

Det är bra om all personal på NVV sägs upp, för dom skapar bara mer och mer kaos i samhället!

13. Som alltid!

2013-03-01 08:58

Sopa trappan uppifrån:Rensa bort alla som saknar kompetens i naturfrågor. Ta bort allt vad licens o skyddsjakt heter på varg och inför allmän jaktid och avlivning av sjuka och icke önskvärda individer. Kan djurparker avliva när det behövs, måste väl för fn staten oxå kunna göra det utan inblandning av miljömuppar.

12. Alltid något.

2013-03-01 08:57

Det kanske är början på slutet. Att placera rovdjurskostnaderna på kontot för bevarande av värdefull miljö, kallar jag för ett direkt hån.

11. Dom ska inte ha en krona till!

2013-03-01 08:57

Prio 1 måste vara att fullt ut ersätta dom som drabbas av rovddjurens framfart. Har t.ex för mig att rennäringen ersattes med 37% av skadornas verkliga kostnad. Motivet till att inte betala ut full ersättning är att pengar saknas! Det är inte rimligt att verkets ohejdade slösande med skattepengar får fortsätta.

10. Enkel matematik

2013-03-01 08:57

Minska vargstammen så blir det mer pengar över till verkligt hotade arter som vitryggig hackspett och fjällräv m.fl. Det är viktigare att skydda dem än symboldjuren varg, säl, lo som mest är till för intäkterna till SRF och SNF och ännu tveksammare organisationer.

9. Föga förvånande

2013-03-01 08:56

För min del får dom gärna sparka allihop på Naturvårdsverket, börja uppifrån!
Eftersom det iaf är Rovdjursföreningen som bestämmer så finns det väl ingen större anledning att ha Naturvårdsverket kvar överhuvudtaget?

8. Bra!

2013-03-01 08:54

Att lägga Länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets alla kostnader på ett särskilt rovdjurskonto är ett första stapplande steg på framtagande av en konsekvensutredning.
Bra Maria Ågren. Fortsätt så!

7. Pengar.

2013-03-01 08:54

Kanske jägarna oxå skulle få pengar för att de utfodrar rovjuren, med tanke på alla de ton slaktavfall de lämnar på backen efter avslutad jakt.

6. Ja ja

2013-03-01 08:53

Nu har det kommit en faktura från samerna på tiken, kan inte srf / co ta den?

5. Sätt nu ner foten.

2013-03-01 08:53

Hjälp till att se till att kostnaderna skenar åt Naturvårdsverket. Ställ in all gratis hjälp dom. Bojkotta allt.

4. Klart det behövs, dom är ju många?

2013-03-01 08:53

Låt alla vargdiggare betala, det gör dom nog?

3. Om naturvårdsverket också....

2013-03-01 08:52

...vidgade lite i dokumentet till och om Skandulv, så nu finns lite synpunkter på naturvårdsverkets önskemål om mer vargpengar bland mycket annat! http://vargdag.wordpress.com/2013/02/27/skandulv-bringa-ordning-i-varg-kaos/

2. Ja

2013-03-01 08:52

Nu är det nog på tiden att dom skär ner på sina kostnader o löner med den dyra lekstugan. Hellre en gul ambulans än en gul varg.

1. Bra idé

2013-03-01 08:51

Eller skulle det inte vara bra att skära ner på pengar förstörande verksamhet?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons