• Allmogejakt

Viktigt bevaka hur nya älgjakten utformas

AktuelltPublicerad: 2010-12-03 12:18

Vid jakten 2012 börjar det nya älgjaktssystemet gälla. Därmed är A- B- och E-områden historia och det krävs flera hundra hektar för att få fälla vuxen älg. Nyordningen får både ris och ros av JRF-ordföranden Solveig Larsson.

Riksdagen fattade på onsdagen beslut om det nya älgjaktssystemet, som Jakt & Jägare har redogjort för vid ett antal tillfällen, bland annat här och här.
Dessutom beslutade riksdagen att ta tag i frågan om dubbelregistreringen inom renskötselområdena. Regeringen har fått i uppdrag att utreda frågan.
Det nya älgjaktsystemet börjar gälla i februari 2012, vilket betyder att nästa år är det sista med de gamla A-licensområdena, samt B-licenser och enkalvsområden.

Tre typer av områden
I fortsättningen kan jakt på älg ske på tre sätt:
• Inom älgskötselområden som är ska vara så stora att de medger en avskjutning på minst tio vuxna älgar. Älgskötselområdena ingår i sin tur i biologiska älgförvaltningsområden på minst 50 000 hektar, vilka leds av älgförvaltningsgrupper (där markägarinflytandet har övervikt) samt av länsstyrelses viltförvaltningsdelegation..
• Inom licensområden som registrerats av länsstyrelsen, där jakten får bedrivas efter produktionsförmåga och under längre tid. Dessa områden ska själva bära avskjutningen, vilket i praktiken betyder att de ska vara flera hundra hektar stora för att få fälla en vuxen älg.
• På övrig mark får enbart en älgkalv skjutas under begränsad tid, maximalt fem dagar.

Risk för utestängning
Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, anser att stora delar av den nya älgförvaltningen stämmer mycket väl med JRF:s policy om ökad frivillighet och lokalt inflytande. Men det finns också delar hon är kritisk mot:
– Gränserna för när man får skjuta vuxna älgar får inte omöjliggöra att man skjuter älgarna där de finns och där det uppstår skador. När man ska samarbeta så finns det alltid minst två sidor, och det kan lika gärna bli så att mindre områden stängs ute från de störra älgskötselområdena, kommenterar Solveig Larsson.

Ökade kostnader?
JRF har uppvaktat regeringen kring de här frågorna och Solveig Larsson konstaterar att det är viktigt att bevaka hur de kommande föreskrifterna och tillämpningarna utformas.
– Vi är dessutom oroade för att det blir ökad administration och kostnader med den nya älgförvaltningen. Och sådana kostnader har en tendens att slutligen drabba jägarna, säger hon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Vart går Pengarna??

2010-12-09 07:59

Fällavgifterna när folk jagar på sin egen mark,vart går dom till??
Varför ska nån ha betalt?? Vi har ju en urgammal rätt att jaga på våra egna marker? Det är ungefär som att vi skulle betala för att plocka vinbär på vår egen gård.
Kan nån ge svar ,vem som tycker att dom ska ha pengar för att vi jagar???

3. Ny älgförvaltning når inte sitt mål

2010-12-04 17:13

Den viktigaste biten för att förbättra älgförvaltning är att höja genomsnittsåldern på vinterstammen och därmed få möjlighet att minska vinterstammen med oförändrad produktion. Det ger mindre skogsskador. För att nå dit, så måste vi nyttja oss av möjligheten att beskatta gratisälgarna fullt ut. Med gratisälgar menar jag älgkalvarna som föds på våren och skjuts på hösten och under den tiden lever på sommarens överflöd. Dessa älgar deltar inte i den dyra beskattningen av våra tallföryngringar under vintern. Men problemet är att det inte är så lätt att skjuta älgkalv, eftersom skottillfällena ofta är besvärliga och att jakten därför blir tidskrävande. För att lyckas med en 50 % ig kalvavskjutning, så krävs en tilltagen jakttid. Det är inte sannolikt att de större jaktlagen håller ut i den omfattningen som krävs för att fylla sina kalvkvoter. Att det nu kommer att läggas fällavgifter även på kalvarna stimulerar inte till ökat kalvskytte. Med minskad avskjutning i de stora jaktlagen, så skapas ett utrymme som hade möjliggjort en generösare tilldelning av älgkalv till de som jagar på de mindre jaktmarkerna. Det handlar helt enkelt om att utnyttja sig av den resurs som jägarna på de mindre markerna utgör, när kalvarna ska skjutas. Att produktionsanpassa även kalvjakten fullt ut, kommer att innebära att färre kalvar kommer att skjutas. En sådan utveckling gagnar ingen. Jag anser att den nya älgförvaltningens akilleshäl kommer att bli just denna bit. I dag ligger kalvavskjutningen gissningsvis på 45 % , om vi för några år, förslagsvis fem, fick upp den siffran till 55 %, för att därefter hålla en 50 % ig avskjutning på älgkalvarna, så skulle den nya älgförvaltningen få betydligt bättre förutsättningar att nå sitt mål.


2. Statlig fällavgift!

2010-12-04 10:55

Undra hur det kommer att gå med kalvjakten då det ska läggas en statlig fällavgift även på kalvarna. Någon som har en aning om vad avgiften kommer att bli?

1. Ja, Solveig.

2010-12-03 21:59

Detta ska vi verkligen bevaka.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons