• Älgskadefondsföreningen

Vill ha svenska ”rewildingkor”

AktuelltPublicerad: 2016-10-07 10:26

Forskare diskuterar möjligheten att låta kor bli vilda och beta fritt i svensk natur, skriver Sveriges Radio P4 Uppland.

På torsdagen hölls ett seminarium där forskare skulle diskutera huruvida det är möjligt att släppa kor fritt, låta dem bli vilda och beta i svensk natur i syfte att bevara öppna landskap.
Carl-Gustav Thulin, vid centrum för vilt- och fiskforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, är den som höll i seminariet. I onsdags intervjuades han av P4 Uppland inför seminariet. Han menar att frågan om vilda kor är svår.
– Ska man hålla tamkor, och så kommer det vilda kor, det är samma problematik som tama grisar och vildsvin till exempel. Det är ingen enkel fråga, sade han till P4 Uppland.
Om det blir verklighet är i praktiken enkelt, menar han.
– Det är egentligen bara att släppa kontrollen. Förmodligen finns det vissa raser som kan klara sig redan nu. Med en kombination av raser som korsar sig skulle förmodligen en nygammal form av uroxe kunna uppstå, sade Carl-Gustav Thulin till P4 Uppland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

53. Att få Sverige att gå ur Eu.

2016-10-24 08:52

Måste vara att påvisa allt som är stolligt och fel med denna union,att väcka opinion och få folk att vakna ur sin sömn.
Mycket av vad folk i de andra länderna får göra får inte vi,tex knalla iväg till mataffären och köpa en flaska vin,det går inte för sej inte.
Här ska staten genom systembolaget tjäna pengar på sitt monopol.
Nu ska de bli förbud på att importera sitt vin själv vill sossarna.
Allt ska dom lägga sej i.
Massor av exempel finns vad invånare i andra länder får göra som inte vi i Sverige får.
Varför ska vi vara med då?
Och tänk så stolligt när en jordbrukare får betalt av Eu om han inte brukar sin jord.
Omställnings bidrag tror jag det kallas.
Då får han inte bruka sin jord på 5 år utan måste låta den ligga i träda.
Inte konstig att markerna växer igen då med den politiken.

52. 961L

2016-10-21 16:49

Jag tror jag är helt överens med värmlandsjägaren om nästan allt som står i inlägg 44.
Men jag är nog också överens med regeringen om försiktighetsprincipen vad gäller klimatet.
Att få oss ut ur EU överstiger även min förmåga, men England visar att det är möjligt och Norge visar oss hur man kan bedriva en framgångsrik landsbygdspolitik utanför EU, så omöjligt är det inte.

51. Heckboskapen och kostnad-nytta-analys

2016-10-21 16:26

Anders Åberg, läs inlägg #44. Där har Värmlandsjägaren skrivit en utmärkt översikt över vad som kan och bör göras för svensk landsbygd. Det är verkliga behov, möjliga att åstadkomma och kostar inte skjortan, men är till nytta för landet och för oss alla. Och då menar jag inte vargens inverkan på visentbeståndet, som SLU behandlar i https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/manualer/ekosystemaspekter-pa-algforvaltning/stora-rovdjur-och-deras-paverkan-pa-andra-arter/. SLU-författarna påstår att ”... påverkan från varg och lodjur på tillväxttakten för visent, älg och vildsvin var relativt liten”. Hur det är med eventuella visenter vet jag inte, men älgarna är vargskit - det måste väl vara att vara påverkad? Sådan slutsats upplever jag som propaganda, eller en fet lögn - allt efter hur man ser det.
Det är lätt få för sig att SLU behöver reformeras.
För att återgå till SLU och Uhlins Heck-boskap så är även detta en verksamhet som bedrivs med skattemedel. All offentlig investering i Sverige och inom EU skall granskas i en kostnad-nytta-analys (CBA), innan upphandling sker. Har någon kostnad-nytta-analys utförts vad gäller SLUs rewilding-projekt, samt pågående projekten med Varg, Björn, Lo, Järv, Örn etc.? Nej, inte vad jag kan hitta – inte ens enkla konsekvensanalyser tycks ha gjorts. Det kanske är forskning? Jag kallar det inplantering av vilda djur. Men skall en bonde fördjupa ett gammalt dike för att rädda värdefull granskog då måste skogsägaren lämna omfattande konsekvensutredningar. Fast det är kanske lika bra att SLU inte försöker sig på någon konsekvensutredning. Jag minns än när staten kom fram till att det inte var lönsamt utrota dvärgbandmasken eftersom det krävde en investering på 170 miljoner kronor! Men värre lär det bli, för en enskild skogsägare är snart gränsen nådd för vad som är möjligt. Ty, troligen föranlett av att ett förslag som är ute på remiss om att EU-kommissionen vill bestämma hur mycket skog som skall avverkas i Sverige, så utfärdade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 21 juni 2016 nya bestämmelser: ”Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket”. Tidigare GD för Skogsstyrelsen kommenterar detta, citat: ”Regeringen och politiken måste ta ansvar för de avvägningar som rimligen måste göras. Det är redan tillräckligt tydligt att de tolkningar av gällande regelverk som nu görs efter bästa förmåga av tjänstemän leder över styr. Se över och skriv om lagstiftningen så att skogsbrukande blir möjligt i Sverige (http://www.lantbruk.com/debatt/satt-ned-foten-tillat-bade-bombmurklor-och-skogsbruk). Fast jag är inte säker på att EU vill ha ett framtida skogsbruk i Sverige. Ser man på EU-kartor så framstår Sverige/Finland som EU:s vildmark och inget annat.
Men komplicerat är det för den enskilde, och lägg märke till formuleringen "leder över styr" och "att skogsbrukande blir möjligt i Sverige"! Riksdag och Regering låter stora, livsfarliga rovdjur breda ut sig över landet till stora kostnader och stor fara för enskilda – detta utan kostnad-nytta-analys, ja, märkligt nog även utan riktiga konsekvensanalyser! Och konsekvenserna är redan för stora och blir ännu större, inte bara för landsbygden utan för alla här i landet, samt i Norge. Riksdag och regering inför skatter, avgifter och en omfattande nationell lagstiftning i syfte att hindra än global positiv ändring av klimatet med ett en och en halv(!) grad. Detta utan analys om det är ett vetenskapligt bevisat behov, utan att veta om det är möjligt, utan kostnad-nytta-analys och utan konsekvensanalys! Men religion får kosta, heter det ju. För riksdagen och regeringen stöder sig på ”försiktighetsprincipen”. Men att lägga våra resurser på något som inte kan visas vara möjligt, innebär att vi står maktlösa om något verkligt inträffar.
Detta behöver ändras, Anders. Men det kräver mycket lågt kontrollfokus-värde och stora resurser, och du har mycket att bita i. Jag inser att detta överstiger min kapacitet, varför jag tar hunden och går ut en sväng, dock beväpnad - med hänsyn till risken för att min hund blir vargmat.

50. Anders....

2016-10-21 13:59

Är nog så helt klart.

49. Värmlandsjägare(igen) nr47

2016-10-21 13:59

Det finns klimatmodeller som säger att om tillräckligt mycket av det norra istäcket smälter så kan själva pumpen som driver Golfströmmen sluta att fungera. Forskarna tror sig se att detta har hänt flera gånger tidigare i jordens historia och att det dessutom tycks ha gått oerhört fort. Om det händer så får vi troligen liknande klimat som Alaska, vilket innebär att stora delar av Sverige blir tundra och att vi kanske inte längre kommer att ha odlingsbar jord i vårt land. Det i sin tur lär föra med sig att många av oss kanske tvingas flytta och då bli klimatflyktingar.
Jorden kan alltså utan att emotsäga klimatmodellerna bli rejält mycket varmare totalt samtidigt som Skandinavien blir rejält mycket kallare.

48. Värmlandsjägare(igen) nr45

2016-10-21 11:35

Teknikomställning till moderna grejer som inte fördärvar klimatet eller miljön är svaret. Vi befinner oss ju mitt i en sådan. Om det går tillräckligt fort vet vi inte, men vi måste försöka och vi måste kräva av politiken att den driver på i den riktningen.
Järnvägarna, tillsammans med postgången, barnomsorgen, skolan, pensionssystemet, sjukvården och äldrevården är exempel på hur den EU-styrda nyliberalismen, eller marknadsextremismen som jag föredrar att kalla den, har lyckats slå sönder tidigare väl fungerande samhällsfunktioner. Detta drabbar både stad och land, men kanske slår det hårdast på landsbygden och bidrar till avfolkningen som i sin tur lägger fältet fritt för rewildare, vargkramare och andra ljushuvuden.
Här öppnar sig ett område där folk med tillräcklig energi kan engagera sig. Lägg energin på att få ut oss ur EU, tvinga tillbaka marknadsextremisterna och på att åter bygga upp en levande landsbygd, där vi själva beslutar om t.ex. jakt och mjölkböndernas villkor. Det måste vara alldeles otroligt mycket bättre än att lägga energin på att motverka dom som vill ha en bättre miljö.

47. Jättebra inställning om EU, Anders

2016-10-21 11:34

Där är vi i allf all överens.
Och jag ska erkänna att om vad som orsakar förändringar i klimat och miljö,om det vet jag inte ett dyft,men jag blir skeptisk när det kommer förutsägelser från forskare och vetenskapsmän som i vissa fall är rena domedagsprofetiorna.
Skräckrubriker som slås upp stort på framsidorna,sen blir det inget av det.
Som datorerna vid millenieskiftet tex.,hela världen skulle ju gå under och vi skulle ju förpassas tillbaka till stenåldern.
Blev det så då?
Visst är det bra att vi människor gör vårt bästa för att få en bättre miljö,men hur långt ska vi gå i våra uppoffringar för att få den.
Och jag tror att 961L har rätt i mycket av det han skriver om.
Men jag är ingen expert på klimatfrågor som sagt,men jag vill veta varför och hur såna här saker fungerar,och funderar när experterna säger att vi får ett varmare klimat.
Då kommer det en rejäl vargavinter som vintern 2009-10 när snön kom i slutet på oktober har jag för mej och inte gick bort förrän långt inne i april.
Temperaturen var inte över nollan på två månader,hur kommer det sej då?
Kanske vi i verkligheten är på väg mot en ny istid,vem vet det?

46. Värmlandsjägare(igen)

2016-10-21 10:20

Tja jag är skeptisk till en del av era åsikter och du är skeptisk till att jag är skeptisk mot era, ungefär så en normal diskussion brukar fungera, eller hur?
Annars kan jag glädja dig med att våra åsikter om EU tycks sammanfalla. Det är svårt att hitta patentlösningar på hur vi skall få en levande landsbygd, men en skulle kunna vara Svexit, för du har alldeles rätt i att köra mat, som vi själva utan vidare kan producera, på stinkande lastbilar fram och tillbaka genom Europa är vansinne.
Det skadar både klimatet och vår landsbygd. Dessutom är EU,s petande i hur vi skall bedriva jakt i vårt eget land klart störande, för att inte tala om den allmänpolitiska aspekten av EU som ett rent högerprojekt som uppenbarligen är tänkt att göra det svårt för Europas folk att välja en annan politisk inriktning är den havererade nyliberalismen.

45. Anders nr.43

2016-10-21 10:20

Vad ska vi göra då?
Ska vi överge alla moderna bekvämligheter då,flytta ut i backstugor i skogen och frysa.
Vi får ju inte elda heller för det förorenar atmosfären.
Ska vi ställa alla bilar och börja gå.
Det finns ju som sagt inte kollektivtrafik överallt och järnvägarna är ju så körda i botten så tåg kan man ju inte åka heller.
Du som tror så mycket på vetenskapen har väl svaret antar jag.,sakfakta som tex 961L skriver om dömer du ju ut som rent nonsens.
Tänk om klimatförändringarna visar sej vara ett naturligt skeende som människan inte kan göra ett dugg åt,trots sina enorma ansträngningar....
Gissa om det är många som kommer sitta där med lång näsa och känna sej dumma....

44. Anders

2016-10-21 09:28

Ja du har många åsikter och vet tydligen hur allt ska vara, att någon är skeptisk dömer du ut fullkomligt.
Att landsbygden avfolkas och jordbruken försvinner beror helt och hållet på Sveriges inträde och medlemskap i Eu.
Det går inte att bedriva ett lönsamt jordbruk i Sverige så länge andra länder får större jordbruksstöd än vad våra egna bönder här får.
När det är billigare att producera jordbruksprodukter som kött och fläsk i utlandet och sen ta in det i till ett lägre pris ,än det som egenproduceras här.
Och att få folk köpa Svenskt är svårt när det är så stor prisskillnad mellan likvärdiga varor.
Folk väljer det billigaste alternativet i affären.
Och ansvaret för att det är så vilar på våra folkvalda som inte gör det lättare för våra bönder att överleva ekonomiskt sett.
Men dom vill ha bort dom små familjejordbruken och ha större enheter så det blir som fabriker .
Och det är en utveckling som pågått länge.
Man lägger ner mejerier,kör mjölken tjugo-trettio mil från bonden till närmaste mejeri.
Sen lika långt tillbaka till affären.
Kör boskap fram och tillbaka med bil långt ner på kontinenten för att slaktas och sen tillbaka igen till affären.
Fisk som odlas i Norden körs långt ner i asien och rensas innan den kommer till affären.
Är det miljövänligt då Anders?
Hur ska vi göra för att ändra på utvecklingen?

43. 961L

2016-10-21 09:13

Du tycks vilja förvisa oss till åskådarplatsen och inte ens försöka angripa ett människoskapat hot av sannolikt mycket stora dimensioner. Sådan uppgivenhet kan möjligtvis gynna dom som då slipper betala för sina utsläpp, men om klimatkrisen utvecklas så som dagens forskning befarar så riskerar vi alla att få betala, kanske t.om. med våra liv. Att vi inte kan veta om vi lyckas stoppa uppvärmningen, som du hela tiden upprepar, är verkligen inget skäl till att inte försöka.
Klimatflyktingar, liksom andra flyktingar verkar inte vara välkomna någonstans, helt riktigt, men det är iallafall för mig ett synnerligen gott argument för att göra vad vi kan för att stoppa detta katastrofscenario.
Risken att klimatkrisen gör även oss rika västerlänningar till klimatflyktingar är dessutom stor, vilket ju borde ge oss svenskar en del att tänka på.
Ärligt talat så har jag mycket svårt att förstå varför du lägger sådan energi på att få oss att göra ingenting mot ett mycket sannolikt hot.
Normal självbevarelsedrift borde borde leda till den motsatta ståndpunkten.

42. Åberg: Uhlins heck-boskap skapar inga blommor i glesbygden

2016-10-20 15:30

Jag vill med kraft understryka att vad jag bannar är inte vetenskap generellt – jag bannar all oseriös verksamhet som påstår sig vara vetenskap, vare sig det gäller vargar eller klimat. Det finns INGEN som på vetenskaplig grund kan hävda att det är nödvändigt med varg i Sverige för att upprätthålla en balans, eller av något annat tvingande skäl. Vargvetenskapen är baserad på ideologi och girighet, men kostar samhället, och särskilt landsbygden, orimligt mycket. Att vargforskare påstår sig använda ”vetenskapliga metoder” innebär inte att de bedriver vetenskap och/eller producerar nytt vetande.
Det finns heller INGEN vetenskaplig grund påstå att vi med lagar och bestämmelser eller andra mänskliga åtgärder kan begränsa klimatändringar till högst plus två grader, alternativt plus en och en halv grad, eller något annat tillstånd. Sådant är vetenskaplig ohederlighet – grundat på ideologi och girighet. Orsaken kanske kan sökas i att det finns många som vinner makt och tjänar stora pengar på vad som påstås vara nödvändiga klimat- och miljöåtgärder; man vet ju inte om man skall skratta eller gråta när man hör våra riksdagspolitiker grötmyndigt tala om att vi måste skärpa klimatkravet från två grader till en och en halv grad! Har de någon uppfattning alls om vad det är de säger?
Nästan all vetenskap är troligen äkta och givande, men som inom all verksamhet så finns det även falskhet, oskicklighet och rent bedrägeri och stöld. Anders Åberg måste ta till sig att även om det råder vetenskaplig enighet om att växthuseffekten är verklig, så saknas vetenskapliga belägg för att vi genom skatter, avgifter, förbud eller några åtgärder överhuvudtaget kan stoppa och/eller vända en pågående klimatändring. Att det kan vara sant att klimatet blir varmare, innebär inte att det är sant att vi kan stoppa eller vända klimatändringen. Om det finns vetenskapsmän som påstår en sådan sak så är de bedragare, eller i bästa fall okunniga. Men det finns många som Al Gore, WWF, Naturskyddsföreningen etc. som tjänar stora pengar på en politik som kostar befolkningen oerhört mycket. Men inte ens charlataner brukar påstå att det finns vetenskapliga belägg för att klimatpolitiken vare sig fungerar eller kan fungera – man ägnar sig i stället åt att hota med domedag om vi inte göder dem med våra skatter. För att undkomma det besvärliga faktum att INGEN kan visa att det är möjligt stoppa/vända en klimatändring, så drar förespråkarna till med att allt måste göras med hänsyn till något som kallas ”försiktighetsprincipen”; som i detta sammanhang uttolkas så att vi skall göra allt vi kan för att stoppa förändringar i miljö eller klimat – detta oavsett om vi känner till någon fara eller inte, och även om vi saknar medel förhindra fara/förändring att uppstå, dvs. kunskapsbrist eller pengabrist skall inte stå i vägen för att försöka behålla vår värld oförändrad. Försiktighetsprincipen kan tyckas vara logisk och god – men är i själva verket vansinne. Det är en princip som gör det lätt för våra politiker att slösa våra resurser på meningslösheter, när vi i stället borde använda resurserna för att lösa angelägna problem som har en lösning - till exempel ge landsbygden förutsättningar för ett gott och produktivt liv. EU:s, och därmed vår, rovdjurspolitik och klimatpolitik är skrämmande exempel på motsatsen, det är skamligt resursslöseri och förstörelse av folks livsmiljö. Men med hänvisning till försiktighetsprincipen så behöver politikerna inte visa att problemet finns eller är möjligt åtgärda. Sådant underlättar beslutsfattandet rejält och åsidosätter kravet på förnuft. Därmed absolut inte sagt att politiska beslut är generellt felaktiga.
Landsbygdens framtid är okänd för oss alla. Min prognos är att rewilding kommer fortsätta, rovdjuren fortsätter föröka och sprida sig i det närmaste ohämmat. Detta kommer att göra livet i glesbygden för svårt, och mycket svårare i stora delar av övrig landsbygd. Avfolkning, förbuskning och minskad mångfald är ofrånkomliga konsekvenser. Men det vore underbart om Åbergs prognos med en blomstrande glesbygd blir sanning.
Slutligen Anders: Att genomsnittliga inkomsten stiger i världen innebär inget skydd mot att det ständigt tillkommer nya skaror med "conservation refugees". Men miljö- och klimatpolitikens flyktingar tycks inte vara välkomna någonstans.

41. Värmlandsjägare (igen) och 961L

2016-10-20 11:28

Men Värmlandsjägarn nu kritiserar du vetenskapen för det som är dess uppenbara styrka, den korrigerar sig själv. Vetenskap är ingen religion som spikar fast påhittade sanningar som sedan inte kan ändras. Dom exempel du framför har ju korrigerats av bättre vetenskap och vi kan tydligt se att vetenskapen och den vetenskapliga metoden med sitt peer review system fungerar. Utan vetenskap hade vi fortfarande trott att jorden var universums medelpunkt, därför att det är intuitivt riktigt. Vår intuition har lurat oss otaliga gånger genom historien och antagligen också skapat alla olika religioner som vi nu förhoppningsvis iallafall håller på att göra oss av med. Utan vetenskapen hade vi inte kunnat ha den här diskussionen, varken datorer eller moderna mobiltelefoner hade funnits och dom baserar sig delvis på något så totalt ointuitivt som kvantfysik.
Det är lite störande att både du och 961L så lätt avfärdar den vetenskap som tagit oss så här ofattbart långt och ni ersätter den dessutom bara med er egen intuition. Ingen av er har bättre data att redovisa och enbart personligt tyckande har aldrig genererat bra vetenskap.
961L är märkligt nog helt säker på att vi inte på politisk väg kan skapa en levande landsbygd, även det naturligtvis baserat på rent tyckande. Hur opinioner kan förändras över tid kan inte ens han veta. Med tanke på den vetenskapliga konsensus som råder i klimatfrågan så är sannolikheten för att det är riktigt betydligt högre än att 961L,s tvärsäkerhet om landsbygdspolitiken är det.
Själv tror visst att det kan vara möjligt att skapa tillräcklig opinion för att en levande landsbygd är oerhört mycket bättre än en rewildad djurpark och jag gissar att JRF tycker likadant, annars är ju hela denna internetsajt meningslös och t.om. era egna inlägg i den.

40. 961L

2016-10-20 09:17

Tror du och jag har samma uppfattning.
Det är mycket skrämselpropaganda.
Domedagsprofetior i massmedia hela tiden.
Vikingarna flyttade till Grönland och bedrev jordbruk när klimatet var varmare än idag.
Sen när klimatet blev kallare fick dom överge sina bosättningar.
Tror som du att det är naturliga variationer i klimatet som styr.
Och det kommer fortsätta så även när människorna är borta.

39. Anders...

2016-10-20 07:50

Men det är många saker som vetenskapen sagt,som sedan visat sej vara fel man trodde tillexempel länge att jorden var platt,det var ingen som trodde att den var rund som den är.
Eller nästan iallafall.
Man trodde även länge att jorden var solsystemets medelpunkt.
Jag tror att det är lite tävling mellan forskarna,att dom måste överträffa varann i sina förutsägelser om den kommande domedagen, som bara måste komma.
Och våra politiker sväljer det med hull och hår.
För att locka väljare.
Att bara för att alla slutar att åka bil här i Sverige eller elda med ved så löser det alla problemen i hela världen.
Nu som sagt skulle vi få den varmaste septembermånaden sedan mätningarna startade när det nu var.
Men det blev det inte stod det i tidningen om idag.
Det är hela tiden varningar om att gör vi inte det så blir det så och så.
Ena stunden är det farligt att äta chips,andra stunden är det farligt med kaffe eller snus.
Det säger några forskare....
Sen vips så kommer det andra forskare som säger tvärsemot.
Så vilken inriktning av vetenskapen ska man tro på då?
Man har ju länge hört talas om växthuseffekten att det blir varmare och varmare,ändå kommer vintrar rätt som de är då det blir massor av snö och jättekallt,hur är det möjligt då?
Tror att allt är naturliga variationer av klimatet som styrs av världshaven,tex golfströmmen,el nino och såna saker.
Givetvis har solen stor påverkan också.
Visst vi människor kanske har viss påverkan men inte i det stora hela ändå.

38. Anders Åberg, den som lever får se.

2016-10-20 07:49

Nej, jag har aldrig anklagat Åberg för att vara vetenskaplig.
Men Carl-Gustaf Uhlin och hans uroxar är heller inte vetenskap, och har inget med miljö eller klimat att göra. De är del av det förtryck som ersatt det religiösa förtryck som tidigare plågade Europa. All opposition tystades dåtida med att man hädade eller var vantrogen – ibland drog man till med att någon stackars fattig, men motsträvig, kvinna var häxa; nu tystas all opposition med att man är klimatförnekare och/eller rasist – ibland drar man till med det värsta; varghatare alternativt tjuvjägare. Tidigare var det prästerskap och adel som levde fett på att gud höll torparna och arbetarna i schack. Nu har vi en diffus skara forskare, politiker, kapitalister och byråkrater som lever ännu fetare på att hålla folk, inte bara i schack, utan även genom ta i från dem deras tillgångar. Hur är då detta möjligt? Politikerna, akademien, byråkratin, kapitalet och nyttiga idioter är få i förhållande till hela befolkningen, men sitter på makt och resurser – samma modus operandi som adeln tidigare använde. Därför ser vi en landsbygd som utarmas och tas över av organisationer. Därför planerar EU med Rewilding Europe ta över kontrollen av stora delar av Europas land- och sjöareal. Därför tar EU över svensk skogspolitik etc. Och vi låter detta ske. Anders kan glömma att bönderna skall få det bättre. Men icke förty, Anders, ditt förslag om att ge bönderna mer betalt är behjärtansvärt och rörande; inget kommer dock hejda pågående landrofferi. I massmedia är varghatare eller klimatförnekare det skamligaste man kan vara – värre än medeltida gudsförnekare. Men vi vet sedan urminnes tider att varg är ett skadedjur och ett farlig rovdjur; ett djur Skandinavien, och många andra områden, i stort klarat sig utan i hundratals år. Vilket är därför miljörörelsens motiv till att plantera in varg? Känner någon i forumet till en saklig och vetenskapligt bevisad grund? Är det hela jorden, eller är det bara Sverige, som skall räddas från undergång på grund av vargens (omstridda) bidrag till biologisk mångfald? Eller är det våra pengar i deras ficka?
Det är vetenskapligt bevisat att istider och värmetider kommer och går i cykler, men med vissa avvik. Vad avvikelserna beror på, eller vad som triggar en istid, vet vi inte. Det är bara våra politiker i Sverige och i EU som ensamma vet att denna gång skall vi stekas. De lovar att med pålagor som stjäl våra tillgångar, gör vildmark av åker, låter vilddjur plåga våra tamdjur etc. så skall de rädda oss från att dö av jordens överhettning genom att förhindra en extra uppvärmning av klimatet, med kanske tiondelars grader per århundrade, eller max två grader innan avkylning inför nästa istid – senaste budet är max 1.5 grader! Att tro att man dels kan räkna ut vad som behövs, och sedan även genomföra åtgärder, som begränsar positiva klimatändringar till max 2 grader, samt beräkna vad mer som måste göras för att begränsa det till 1.5 grader, är för mig en lika stor bluff/lögn som prästers påstående om att det finns en gud. Bevisläget är ungefär likadant, forskare och präster står sida vid sida. Men stora delar av befolkningen tror detta är möjligt, eller?
Ebberöds är en sund bank jämfört med detta.
Slutsats: Vi kan mycket väl vara på väg att stekas i ett varmare klimat. Men ingen vet. Vi kan också, så som skett många och upprepade gånger tidigare, vara på väg mot en istid. Men ingen vet. På detta solida vetenskapliga underlag menar EU, Sverige och Åberg mfl att genom att införa diverse skatter och avgifter skall utsläppen från den lilla del av totala energiomsättningen, som människor kan påverka, minska så till den grad att framtida klimatcykler påverkas dithän att vi får det svalare. Men gärna utan istider, förmodar jag, som vill ha snö på vintern.

37. Värmlandsjägare(igen)

2016-10-19 14:56

Jag skrev tidigare att dessa fakta sannolikt finns med i forskarnas klimatmodeller och att det är det mänskliga tillskottet till dom som enligt vetenskapen riskerar att få bägaren att rinna över.
Själv är jag ingen vetenskapsman, men jag tror mig ha fattat att vetenskapen är det bästa vi har för att göra sådana här bedömningar, så i brist på egna bättre data eller förklaringar så väljer jag att tro på vetenskapen.

36. Håller med dej om korna Anders..

2016-10-19 13:33

Men frågan är hur långt ska vi gå.
Temperaturhöjningarna kanske inte är människans fel alltsammans.
Jag nämnde vulkanernas påverkan.
Stora skogsbränder i tex amazonas har ju nämnts som bidragande orsak.
Solens aktivitet kan ju påverka klimatet.
Det är ju många faktorer som samverkar.
Det var ju nästan tropiskt klimat med dinosaurier långt uppe i Europa.
Fast på den tiden var det väl superkontinenten Pangea inte dom världsdelar som finns nu.
Men det är nya larm hela tiden om nya saker.
Men hur mycket beror på oss.
Läste förresten att temperaturhöjningen i september kom av sej.

35. Värmlandsjägare(igen)

2016-10-19 12:49

Luften vi andas har blivit renare när bilarna försetts med katalysatorer, våra vatten har blivit mycket renare när vi byggt reningsverk,vi har strängare regler för olika utsläpp och försurning och gifter i naturen har därför minskat rejält.
Även om det finns mycket kvar att göra så finns det stora framgångar att visa upp på miljövårdens område. Dom visar att det är möjligt att rätta till våra tidigare misstag.
Om det är möjligt att stoppa klimatuppvärmningen kan vi inte vara helt säkra på. Vad vi däremot, mot bakgrund av tillgängliga vetenskapliga fakta, kan vara ganska säkra på, är att om vi inget gör så kommer människans tillskott till dom klimatuppvärmande faktorerna att ställa till ett elände på den här planeten.
Rewildingkossor framstår som en mindre fråga i det här globala sammanhanget, men även mindre frågor har naturligtvis sitt berättigande och ambitionen att ha en levande ekologiskt hållbar landsbygd där människor kan leva och försörja sig är en del i det större och där tror jag fortfarande inte att dessa vilda kossor är något som vi skall lägga energi på.
Backa upp mjölkbönderna i stället och låt inte landsbygden förödas av en ohämmad ökning av rovdjur.

34. Lite intressant de här....

2016-10-19 11:46

Nu har tråden gått in på att diskutera människans påverkan på klimatet,istället för som från början att släppa ut kor som skulle förvilda sej och hålla landskapet öppet,så det inte ska växa igen
När vulkanen Krakatau exploderade i Indonesien 1873 bildades en flodvåg som var 40-50 meter hög,stenblock slungades 1kilometer upp i luften,minst 36000 människor dog i katastrofen.
Ett asklager bildades i atmosfären som bröt solens strålar,effekten syntes ända upp i Europa.
Temperaturen i världen sjönk ett par grader flera år efteråt.
Flera sådana händelser och naturkatastrofer har inträffat bla ett vulkanutbrott på Island för några hundra år sen som orsakade missväxt död hos människor och djur i Europa länge efteråt.
Man säger att nationalparken Yellowstone med sina heta källor och geisrar ligger på en gigantisk magmakammare som kan smälla när som helst och kanske utradera hela Nordamerika om det händer och ha stor påverkan för hela världen.
Och vi människor pratar om att allt som sker beror på oss,vi ska göra det och det
Då så blir allt bra,de har bilivit en tävling de här med olika möten och avtal och allt på olika platser i världen.
Men vi ska ha en dräglig tillvaro också,kunna trsnportera oss till och från jobb,kanske inte finns någon kollektiv trafik överallt.
Så man kanske behöver ha en gammal bil.
Och vi ska ha varmt i lägenheten eller husen också ,så man får vara realistisk också.
Om nu forskarna och våra politiker är det.
Sen kanske allt inte beror på oss människor jämt och ständigt.

33. 961L

2016-10-19 09:05

Dom fakta du beskriver är knappast okända för världens klimatforskare och dom flesta av dom ingår troligen i deras klimatsimuleringar. Dessutom vet vi visst att vi kan påverka mänskliga utsläpp, om vi lyckas med det globalt är dock svårare att veta säkert. Men om nu all världens klimatforskare, utom några få kreationister och andra, har nått konsensus om att dom mänskliga tillskotten till alla dom andra faktorer du räknar upp kan bli ödesdigra så måste vi ju iallafall försöka få ner dom.
Omfördelningen av jordens resurser från dom fattiga till dom rika är delvis inbyggt i marknadsekonomins sätt att fungera och påverkas sannolikt mycket lite av eventuella försök att åtgärda klimatfrågan. Trots det så minskar ju fattigdomen globalt sett, men där riskerar vi ett rejält bakslag i och med klimatkrisen, då fattiga människor alltid tycks drabbas hårdast av sådant.
Du anför kända fakta som om vetenskapen medvetet bara skulle strunta i dom och ekonomiska jämlikhetsfrågor som knappast är relevanta i sammanhanget i vad som iallafall förefaller vara ett försök att stödja dom sk. klimatförnekarna och om det nu är så du menar så tror jag vi har mycket olika åsikter i den frågan.

32. Bäste Anders Åberg, jag skall försöka fatta mig i korthet

2016-10-18 12:35

Carl-Gustaf Uhlin, SLU säger enligt artikeln att lösningen är enkel, citat: ”Det är egentligen bara att släppa kontrollen.” Men är det sanning?
Nej, Anders Åberg, troligen inte. Jag tycker verkligen inte att, citat: ”... fortsätta släppa ut all vår skit som förut”. Självklart skall vi hålla rent och inte släppa ut vår skit till omgivningen. Men det är inte det som är frågan. För vi bör ställa oss frågan om vad är det vi vet, vad är det vi tror, och varför tror vi vissa saker, vilka som tjänar och vilka som förlorar på tro, vidskepelse och vetande. Känt sedan länge är att atmosfären är ”genomskinlig” för infallande solljus, men absorberar i någon grad reflekterad värmestrålning, mer ju högre halten av växthusgaser är; men absorptionen ökar mindre och mindre ju högre växthusgashalten är. Den enkla slutsatsen är att en massa solenergi stannar kvar på jorden och måste då höja jordens temperatur; mer ju högre halten är av koldioxid, metan etc. Men så har det varit sedan före vår arts gryning, och eftersom jorden fortfarande hyser liv, så kan detta knappast vara hela sanningen. Tvärt om så har jordens klimat växlat enormt, jorden har varit allt från en isboll till isfri; det är frågan om dominerande klimatväxlingar som styrs av sol, jord, jordbana, tektonik etc. och de ligger helt utom mänsklig kontroll. Till exempel jordaxelns lutning och riktning ändras hela tiden, det finns periodtider om 18.6 år, 26000 år, 41000 år, etc. Jordens bana är närmast att likna ett ovalt kugghjul som är stadd i ständig förändring. Detta har stor betydelse för jordens klimat, för närvarande är polcirkeln på väg norrut. Dessa påtvingade klimatändringar kallas Milanković-cyklerna och anses styra när istider och värmeperioder infaller – helt utom mänsklig kontroll och dominerar över andra klimatfaktorer.
Vad vi till exempel inte vet är om jordens klimat är reversibelt (det mesta tyder på att så inte är fallet). Dvs. om vi sänker koldioxid- och metangashalten mm. till förindustriell nivå så vet vi inte, men kan troligen inte vänta oss att atmosfärens genomsnittliga temperatur återgår till dåtidens värde. Vi vet heller inte om vi kan påverka mänskliga utsläpp – detta kanske kräver en global absolut diktatur i stället för lag och beskattning? Sedan är problemet att det bland annat råder en temperaturberoende balans mellan luftens och havets halt av koldioxid. Och havet innehåller enorma mängder koldioxid som avges eller tas upp från luften. Sen har vi elaka vulkaner och nerdimpande himlakroppar och annat. Summa är att vi VET INTE om uppmätta ökningar av jordens lufttemperatur beror på mänsklig aktivitet ensamt (kofisar, rapningar, bilar, hus, kläder mm), om temperaturen är överlagrad en stigande eller sjunkande långsiktig temperatur etc. Vi vet alltså inte om vi har ett problem som kan lösas, och vi vet inte om vi har metoder att lösa ett problemet vi inte vet om vi har. Trots detta införs lagar och beskattningar för att tillämpa en lösning ingen kan visa är en lösning på ett problem vi inte vet om vi har. Grönköping? Ja, för de flesta, men kanske inte för alla. Enär vi måste fråga oss vem tjänar på detta? Uppenbart är att organisationer som WWF, Naturskyddsföreningen och mängder liknande föreningar jorden runt drar in stora mängder pengar och egendomar. Uppenbart är också att partier typ Miljöpartiet tjänar storkovan. Men även superkapitalister typ Soros, Al Gore etc. drar in enorma rikedomar. Förlorare är skattebetalare, egendomslösa såväl som små markägare, ursprungsbefolkningar etc. över hela jorden. Vinnare är människor med stor politisk och ekonomisk makt – de blir rikare och mäktigare hela tiden. Det blir därför en ojämn kamp som hela tiden göder de rikaste. Klimat- och miljöalarmismen har ersatt religionens roll som de besuttnas kontroll över massorna. I skola, massmedia, från myndigheter, predikstolar etc. blandas medvetet tro, vetande, religion och vidskepelse med klimat- och miljöalarmism. Ty det är överlag lättare att få människor rädas bli stekta i brinnande koldioxid, jämfört med att skrämmas med att någon gud kastar oss ned i helvetes eld. Men slutet blir som vanligt inte gott.

31. Nej Ola, de talar till...

2016-10-17 14:31

...en urbaniserad åhörare som heller inte förstår.

Sven, det krävs betesdjur som är hägnade för att få nytta av beten, och i sin tur bevara det öppna landskapet som de flesta av oss trivs med. Men för att det skall vara möjligt krävs dels att bonden/djurhållaren får en rimlig lön för sitt arbete, dels att han inte motarbetas genom frigående varg och andra kontraproduktiva påhitt.

Vi har i Sverige bra möjligheter för att föda upp både nöt och får på beten och på så sätt åtminstone föda vår egen befolkning, kanske till och med kunna leverera bra mat till de som inte har samma förutsättningar.

30. Man behöver inte vara särskilt smart för att kalla sig "forskare"

2016-10-17 10:56

Förstår de här "forskarna" hur många djur det behöver vara per ytenhet för att hålla ett öppet landskap?

29. 27:an

2016-10-17 10:56

Det han skriver (kortfattat) är att fluktrationer i klimatet förekommit många gånger tidigare och kommer att ske igen.

28. Oförnuft och brist på fakta

2016-10-17 10:56

Det förefaller som att 961L verkligen anser att det inte finns en av människan orsakad klimateffekt. Det är förbluffande att idag ha en sådan åsikt. Det visar vilken liten tilltro man kan ha till hans uttalanden i allmänhet.

Men nu handlade det om förvildning (och inte om norsk regionalpolitik eller annat). Enligt 961L skulle det med avseende på klimateffekten vara OK att släppa ut förvildade kor och visenter. Men enligt Thulin och andra så är syftet att behålla den den rika mångfalden i betade hagar.

Om kor, visenter och älgar är av ondo med avseende på klimateffekten så skulle man kunna tänka sig hästar. Hästar idisslar inte och det har ju funnits gotlandsruss som gått ute en stor del av året.

Visst skulle man kunna önska att det gick att bedriva jordbruk med betande kor. Men de tycks ju försvinna. Det lönar sig inte. När man förr hade en gård med 10 - 20 kor, så har man idag gårdar med 100 - 200 kor. En enda gård skulle då täcka en areal som motsvarar 10 gårdar från 1950. Det skulle helt enkelt bli för långa sträckor att gå för att komma från betesmarker till mjölkningsställe. Därmed blir betesmarkerna outnyttjade. Man kan ju inte heller se några stora mängder biffkor.

Så vad är alternativet till granskog på alla gamla betesmarker?


27. 961L

2016-10-16 11:17

Man kan få intrycket av det du skriver att vi bara skall strunta i klimathotet och lugnt fortsätta släppa ut all vår skit som förut. Hoppas verkligen att du inte menar så, men kanske borde du förtydliga lite vad du egentligen menar.
Annars är nog jag också skeptisk till dessa rewildare, även om det kanske finns vissa områden där det skulle fungera. För vår del så tror jag det vore betydligt bättre att se till att ha en levande landsbygd och att våra bönder kunde tjäna pengar på mjölken.

26. Sven; Uhlins uroxar och Heckkossor räddar inte jorden

2016-10-15 13:58

Norsk regionalpolitik är väsentligt bättre än den landsbygdsfientliga svenska regionalpolitiken. Därför är norsk landsbygdspolitik av stort intresse för oss som bor på landsbygden – ett exempel att hålla upp framför näsan på vår socialistiska miljöpartiregering. Norsk natur frodas utan vargskit.
Sven har mycket tydligt inte förstått att jag har inget skrivit om växthuseffekten, som i sig är naturlig – växthusgaser har alltid funnits i vår atmosfär. Men vad jag skriver är att ingen – ABSOLUT INGEN – har kunnat visa att det är möjligt att genom lagstiftning sänka biosfärens medeltemperatur. Det har absolut inget att göra med att Arrhenius visade att infallande solljus har kortare våglängd än återreflekterad infraröd strålning – vilket i sig redan var känt. Sven; många naturliga processer är irreversibla – och ingen har visat att en minskning av mänskliga växthusgasutsläpp påverkar framtida klimat så att det blir stabilt, vare sig godtyckligt eller på en för klimatalarmisterna önskvärd nivå. Ingen har ens visat att klimatet kan återgå till förindustriellt alternativt för-mänskligt tillstånd. Eller med andra ord: Ingen har visat att klimatet är en reversibel process som kan kontrolleras av människor. Trots detta har EU och Sverige infört lagar och beskattningar för att uppnå något som ingen kan visa är möjligt! Upplysningsvis så inkluderar jag och många med mig i begreppet ”kofis” även de ”fisar” som går ut genom munnen. Om Sven ånyo läser vad jag skrev, så ser han att jag noterar att metan anses ha större ”växthuseffekt” än koldioxid, men att det mer än väl balanseras av skillnaden i koncentration vad gäller förhållandet mellan koldioxid och metan.
Jordens klimat styrs sedan jordens tillblivelse av icke människostyrda processer som solens strålning och bana, jordens bana, jordaxelns lutning, tektonik, geotermiska förlopp och interaktion med andra himlakroppar etc. I relation till dessa krafter är mänsklig aktivitet insignifikant och extremt kortvarig – därmed inte sagt att ”växthuseffekten” inte existerar. Men det finns många som tjänar stora pengar på att skrämma befolkningen med klimatdomedag, till exempel Naturskyddsföreningen och Al Gore. Den senare påstås vara den förste som blivit miljardär på klimatalarmism. Men vem kan tjäna pengar på att till exempel jordens bana och jordaxelns lutning då och då medför istider?
Tyvärr är rovdjurspolitiken lika ignorant mot människor, vetenskap och förnuft som klimatpolitiken. Klimatalarmister och miljöalarmister är i stort sett samma människor; så kallade ”nyttiga idioter” som låter sig manipuleras av människor som söker makt och rikedom med hjälp av andras vidskepelse. Men vi övriga normalförnuftiga får stå för fiolerna.

25. Förnuft och fakta

2016-10-14 15:24

Jag tyckte att det kunde vara intressant att diskutera lugnt och förnuftigt om fördelar och nackdelar med förvildning. Det finns så mycket känslomässiga utbrott.
Min upplevelse är att det blir allt färre tamdjur som är betar. Så säger ju också Karl-Gustaf Thulin. Stämmer inte detta?
Jag vet en granne som inte haft några kor på sina ganska stora betesmarker på minst 30 år. Hade han planterat granskog då, så skulle han idag nått ungefär halvvägs till avverkning, och därmed fått inkomster. Jag unnar honom att andra markägare att få en inkomst. Men jag hade visserligen tyckt att det varit tråkigt med granskog.
Jag gissar att han och andra har gjort det för att hålla landskapet öppet. En gratistjänst som bönder gjort emot andra medborgare.
Men jag gissar att de snart helt enkelt vill ha en inkomst och börjar plantera igen. En granskog tror jag inte innehåller någon större biologisk mångfald. Betad hagmark tror jag innehåller större mångfald. En icke-betad hage där det gamla gräset lägger sig och täcker annat tror jag ger mindre mångfald.
Om nu markägaren kunde skjuta en älg, en ko, en häst eller en visent så tror jag att det skulle ha ett betydande köttvärde och åtminstone ge markägaren någon liten ersättning. Annars tror jag att det blir granskog överallt.
På vilket sätt skulle detta innebära landstöld? Vem har sagt något om att jordbruk skulle förbjudas?
Visserligen är jag väldigt skeptisk till frilevande visent, eftersom den kan vara farliga för människor genom att anfalla och att orsaka trafikolyckor. Men älgen ger trafikolyckor och den accepterar vi. Om aggressiva djur sköts så skulle vi få skygga djur.
På samma sätt som att jag tycker att hästar som sparkas, kor som stångas, hundar som bits, tycker jag skall avlivas. På samma sätt med närgångna vargar eller vargar som tar hundar eller husdjur. Avliva dem! Avliva på samma sätt aggressiva djur som håller på att förvildas innan de släpps ut. Detta skulle vara en biologiskt hållbar och långsiktig metod.

#22 Mats S Johansson föreslog mig att titta på postkodlotteritet. Det gjorde jag men jag lyckades inte hitta någon information. Finns det länkförslag?

#22 sa att 961L hade svarat på mina frågor, men det kan jag inte se att han gjort. Istället diskuterade han Norges regionalpolitik.

Men 961L borde veta att kor sällan fiser. Istället kommer växthusgaserna ut genom munnen när de idisslar. Metan är en kraftigare växthusgas än koldioxid.

Men #21 961L sa: "Slutligen har inte någon visat att det ens teoretiskt är möjligt påverka framtida klimat.... ". Men Svante Arrhenius visade ju detta för 120 år sedan, år 1896. De senaste decennierna har klimatforskarna visat att det också i praktiken är en pågående klimatförändring. 961L är väl inte en klimatförnekare? I anknytning till detta kan jag inte förstå #24 Värmlandsjägare(igen) som säger att 961L "beskriver på ett sakligt och välgrundat sätt hur saker och ting befinner sej." Sakligt och välgrundat? Ingen växthuseffekt? Pyttsan!

Jag förstår inte heller varför #24 Per Bergum som skriver på norska, varför han utgjuter sig över vad vad Sveriges Lantbruksuniversitet forskar om. Jag har inga synpunkter på vad de forskar om i Trondheim. För övrigt bör man ha akademisk frihet.

#23 Mats S Johansson skrev "jag ber om ursäkt....". Ursäkten accepteras.

24. 961L

2016-10-13 11:03

Du träffar verkligen huvudet på spiken....
Även du Mats S.
Ni beskriver på ett sakligt och välgrundat sätt hur saker och ting befinner sej.
Medan andra individer försöker lura medborgarna med falska och dåligt underbyggda sakuppgifter ,för att få sin vilja igenom.
Men då vet vi ju,enda sättet att stoppa det här,är ju att rösta på och stödja ett parti som vill ur Eu.
Och det finns ju inte så många såna tyvärr.

23. Når noen tror de overgår både Darwin og Gud!!

2016-10-11 16:50

Hvor er vi på vei ??? Skal det legges store landskap øde for at vilt som noen fantaster syntes er trivelig å manipulere skal kunne leve?
På tide at det settes stopper for sandkassa på SLU og videre må Rewildig Europa bli fratatt alle muligheter til å hente skattekroner fra staten.
Det er faktisk ikke meningen at noen få skal lage andres undergang med vilt som har gått ut på dato.

22. #17 Sven

2016-10-09 16:20

Jag ser att 961L redan svarat på många av dina frågor och jag ber om ursäkt om för att jag tolkade din första kommentar som att du är ännu en av dessa "Rewildare".

Jag rekommenderar dig att studera Rewildingrörelsen noga. Sök dig bakom de glansbilder, löften om utveckling av landsbygden och ökad biologisk mångfald som tydligen redan gjort intryck på dig.

Vilka är det som "finansierar" rörelsen? Ett lotteri med huvudkontor i det land i Europa vargs biologiska mångfald beskrivs utmärkt i Youtube-filmen i 961Ls kommentar 18:15 2016.10.08. Ett lotteri vars svenska gren av våra kära myndigheter inte bara tillåts spela på människors dröm om ekonomiskt oberoende, men också den berömda svenska avundsjukan.(tänk om grannen vinner men inte jag)
Som om inte det var nog så tillåts de behålla en större andel av omsättningen eftersom de påstår sig dela ut medel till "goda föremål". Googla Postkodlotteriet så ser du vad som definieras som gott.

Kommer du riktigt bakom kulisserna på Rewildingrörelsen så ser du att de faktiskt inte satsar en enda krona av egna medel, de tar överhuvud taget ingen ekonomisk risk. De enda de gör är att använda andras pengar och det tar de, som många andra finansiella institutioner, väldigt bra betalt för.

Och det här låter svenska politiker ske utan att lyfta ett finger för att stoppa det.

21. #17, Sven, kofisar och oljefond

2016-10-09 14:46

Sven ställer frågan om vad som är fel med ”rewilding” eller ”återförvildning” och hänvisar till Norge, där boskap, får, getter och hästar i stora mängder går på såväl ängs-, skogs- och fjällbete. Nej, självklart är det inget fel på att norska tamdjur betar åker, äng, skog och fjäll. Men i Norge är det absolut inte frågan om ”rewilding”, snarare tvärt om - det är frågan om hushållande med utmarksresurser. Och varför det är så i Norge, är också svaret på Svens fråga om vad som är fel med ”rewilding”. Jag såg nyligen ett TV-program om varför norsk landsbygd lever emedan den svenska dör. Svaret som gavs i programmet var långt och komplicerat, men det angavs att skälen kan kokas ner till att ehuru nära, så är det två mycket olika länder. Skillnaden påstås bottna i att norrmännen betraktar sig som landsbygdsbor, emedan svenskarna föraktar det lantliga och betraktar sig som avancerade stadsbor, därtill har EU självklart stor betydelse. Detta avspeglas till exempel i att när mandaten till norska Stortinget fördelas så räknas inte bara varje fylkes (län) antal väljare utan även landareal, dvs. glesbygdsbefolkningen blir ”överrepresenterad”, och ju glesare landsbygd ju mer överrepresentation. Ett förhållande som troligen hållit Norge utanför EU, fördelat inkomster från vattenkraft och gruvor till kommunerna, samt gett landet en levande landsbygd och en lantlig politik som går ut på att spara och inte slösa. I detta ligger också det självklara i att inte låta fanatiska stadsbor ödelägga landsbygdens produktion genom att på annans mark avla mängder stora rovdjur. Från oljeverksamheten har norska staten sparat så att varje norrman har 1.5 miljoner kronor i fondandel. Varför finns inga stora fonder från Sveriges långa tid med gruvbrytning, vattenkrafts- och virkesproduktion och vindkraft? Borde utan problem kunnat vara minst lika stor fond som norska oljefonden. Så den frågan som bör ställas är varför svenska bönder tvingas avveckla? I Sverige finns mer jord och gynnsammare klimat; förutsättningarna finns, men politiken saknas.
Sven, ”rewilding” innebär inte utveckling av svensk landsbygd; det innebär tvärtom avveckling. ”Rewilding” ger inte stora mängder jaktbart vilt, tvärtom ger det en fattig fauna. Jämför med till exempel Tajmyr-halvön, Alaska, Afrika eller andra stora vildmarker. Där finns visserligen många vilda djur, men djurtätheten är låg.
Vad beträffar den klimatalarmistiska oron för att idisslares fisar skall åsamka jorden en miljökatastrof så finns det skäl att ta den saken med lugn och ro. Sett över en idisslares livstid så måste det komma in lika mycket kol som det kommer ut. Visserligen anses metan ha starkare växthuseffekt än koldioxid, å andra sidan så är halten koldioxid i atmosfären 235 gånger halten metan, och metan är kortlivad. Därtill har vi vulkaner som dels pyser koldioxid och metan hela tiden och dels släpper ut stora mängder vid utbrott. Permafrost rådde under långa tider över Europa, Asien och Amerika, den smälte utan påtagliga konsekvenser. Allt detta har pågått i långa tider och klimatet har växlat mellan istider och värmetider. Det som absolut tvingar klimatet är solens växlingar, ständiga förändringar i jordens bana kring solen och jordaxelns varierande lutning, samt inte minst tektoniska och geotermiska processer.
Kor, får, getter och hästar betar olika. Kor betar högt gräs. Hästar betar gräset enda ned i backen, samt gnager bark och äter kvist. Får och getter äter allt och rundbarkar träd så att det blir ett trädlöst bete.
Slutligen har inte någon visat att det ens teoretiskt är möjligt påverka framtida klimat genom en lagstiftning som påverkar utsläpp orsakade av människan. Trots det har vi en omfattande lagstiftning och beskattning som syftar just till det! Och Sven undrar varför det går åt skogen?

20. Mål &Syfte

2016-10-09 14:39

Man skall nog ta sig en funderare på vad det egentliga syftet är med detta. Förvildade kor kommer knappast att hålla marker öppna på det sätt vi är vana vid. Nä vänner. Det handlar nog snarare att förse våra gråben med kalvkött.
Och målet är ju känt: Rewilding.

19. Visst är det trevligt med "lösdrift"...

2016-10-09 14:39

... men om vi skulle ha nötkreatur som gick fritt i så stora mängder att det förslog på betesmarken så skulle de skövla allt annat ätbart/begärligt sommartid och sedan svälta ihjäl på vintern.

18. Nya Zeeland!

2016-10-09 11:10

Där har dom redan vilda kor. Har dom fått fram någon uroxe? Har dom det borde man ju kunna skynda på det hela med att importera ett gäng kor. Sen kan går det att fråga dom vad dom tycker om att ha frilevande kor, getter, får och andra tamdjur som är förvildade sedan deras ekonomiska kris när lantbrukarna bara låste dörren och flyttade in till stan och lät djuren klara sig på egen hand. Jag säger bara stolleprov och ren idioti.

17. Vad är det egentligen för fel med förvildning?

2016-10-09 11:10

För mer än hundra år sedan var älg och rådjur nästan utrotade. Jag trodde att de flesta på denna sidan uppskattade att de nu finns i stort antal?
Kronhjort, dovhjort, vildsvin och bäver har ökat i antal. Förutom att de kan åstadkomma skada, så undrar jag: är det negativt?
Förr fanns det ängar, åkrar och betesmark. Äng, platser där man slog hö år efter år, finns inte mer. Betesmark som betas av kor blir allt mer sällsynt. Vad skall hända med dessa marker. Skall det planteras granskog där? Är det det som läsarna här önskar?
Numera kan man inte bedriva intensiv boskapsskötsel, dvs som tamboskap. Det lönar sig uppenbarligen inte. Marken ligger inte ens för fäfot - alltså för fänas fot så att de betas av djur. Men möjligen kan man bedriva en extensiv form. I form av jakt på betande djur.
För länge sen fanns det vilda hästar, uroxar och visenter i Sverige. Varför inte använda det som en extensiv form av boskapsskötsel?
I Norge gå mycket boskap, får och kor, på fribete. Vad är det för fel på det?
Ja, det finns en del miljöfanatiker som anser att människan är av ondo. Det finns sådana som har en dragning år det ekofascistiska hållet. Det finns dom som skulle vilja stjäla annans mark under önskan att "låta naturen ha sin gång". Det tar jag avstånd från.

Jag instämmer med #11 att utveckling är mycket bättre än avveckling. Men många mjölbönder har redan avvecklat. De kvarvarande har så många kor på varje gård att de inte kan gå ut och beta.

Till # 12 "Om staten arrenderade stora områden...." Om man arrenderar så betalar man en arrendeavgift. Det är givetvis inte tillåtet att stjäla mark. Avgifterna för arrende av betesmark är för övrigt mycket små. Tvärtom vill många ha djur för att hålla landskapet öppet.
#12 skrev: "Ibland är vi till och med ägare av det land som du vill stjäla." Var har du fått detta ifrån? När har jag sagt att jag vill stjäla någons mark? Läs vad jag sagt.

#14 skrev: "det finns vilda klövdjur som kan göra detta" att " hålla markerna öppna". Men såvitt jag förstår så betar älg och rådjur framförallt kvistar och inte så mycket gräs.

" kor.. verkar ju... vara det största klimathotet. Jag får inte ihop det". Jag instämmer. Men jag tror att idisslande djur är de som orsakar mest växthusgaser. Lägg märke till att detta argument skulle tala för en reduktion av älgstammen. Men jag tror att hästar, som inte är idisslande, att de inte ger lika mycket växthusgaser.
Jag har ställt en fråga: vad är det för fel på förvildning? Jag har inte ens föreslagit något. Jag är helt emot landstöld. Jag är emot ekofascism och liknande. Jag har bara ställt en fråga. Förklara för mig!

16. Aurochs, Hecks och Thulin

2016-10-08 18:15

Miljörörelsen har gamla anor och jag skall inte dra det här. En genom sekler livskraftig dröm har varit en längtan tillbaka till en orörd och perfekt vild natur. Som förebild har man haft tidsepoken Pleistocen med dess megafauna. Dock talas det inte om alla de istider som kom och gick under epoken. Men miljörörelsen har inte nöjt sig med att längta, flera försök att återskapa en pleistocen megafauna har gjorts, och flera ”rewilding”-projekt har startats. Under de senaste hundra åren har ett antal parker upprättas där grundtanken har varit att i skapa en bit orörd natur av pleistocen-typ. Nämnas kan Yellowstone, Krüger-parken, Białowieża-skogen, Oostvadersplassen och Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet, se till exempel ”Förslag till miniminivåer för rovdjur i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet”, Lst Värmland, ref. 218-2034-2014.
För knappt hundra år sedan drevs miljöfrågorna av Tyska Arbetarpartiet (sedermera omdöpt till Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet) som i sann miljöpartistisk yra redan på 1920-talet började avla fram ersättningar till den utdöda megafaunan. Bland annat avlade man fram en uroxe (Aurochs) i ett projekt som drevs av Göring med hjälp av zoologerna Hecks. ”Uroxen” kallas numera hecksboskap och finns att köpa från uppfödare. Carl-Gustaf Thulin behöver således inte lägga ner tid och våra skattepengar på att avla fram ytterligare en variant på uroxe. När tyskarna under andra världskriget ockuperade Polen utsåg de Białowieża-skogen till platsen för att börja återskapa en äkta vild natur, ett storstilat ”rewilding”-projekt. Tyskarna satte ut uroxar (heckboskap), bison, björnar etc. i syfte att förverkliga drömmen om urskogen. Efter kriget fortsatte WWF tyskarnas ”rewilding”-projekt och stod bland annat bak bildandet av holländska Oostvaardersplassen; där skulle naturen sköta sig självt, dvs. en fullständig ”rewilding”. Men mammutar saknas, varför man då och då kör omkring i parken med tunga maskiner! Även här planterades in uroxar (heckboskap), tillsammans med konikhästar och diverse andra stora gräsätare. Tyvärr svalt de flesta av djuren ihjäl under vinterperioderna. Men planerna var att man efterhand skulle sätta in varg, björn och andra rovdjur för att ”balansera” gräsätarna och slippa massdöden på grund av svält.
I Sverige pågår strävsamma arbetet med ”rewilding”. Enligt Förordning (2009:1263) kallas första ”rewilding”-område för ”Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet”, och är avsatt för en megafauna i form av de stora rovdjuren och deras byten. Forskare önskar återskapa mammut, den lär enligt forskarna vara viktig för att inte domedag skall drabba oss. Tills vidare säger sig forskarna nöja sig med att sätta ut visenter i stället för mammut. Ja, och några bulldozers ?
Gemensamt för här nämnda områden är att befolkningarna har fördrivits eller fördrivs med alltifrån byråkrati till brutalt våld, misshandel och mord. Dödligt våld förekom framförallt i Białowieża och i Krügerparken, men även i Yellowstone. I Oostvaardersplassen och i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet har myndigheterna än så länge använt lagstiftning, fängelsestraff, byråkrati, beskattning och ekonomiska sanktioner. Trots detta finns i Mellersta Rovdjursförvaltningsområdet fortfarande några samer och en liten glesbygdsbefolkning kvar. Mycket tyder på att denna lilla restbefolkning tvingas ge upp inför trycket av inplanterade stora rovdjur, repressiva lagar, höga skatter, dålig ekonomi, frånvaron av samhällsservice och infrastruktur. Därmed kan projektet som startades av WWF i 1971 under namnet ”Projekt Varg”, vidareförts av staten som ”En sammanhållen rovdjurspolitik” mm., slutföras även i Sverige.
Och, Mats S Johansson, för att stoppa denna omfattande och resursstarka galenskap hjälper det föga att endast skjuta älgkalvar. Nej, vi måste våga ta ordet ”utrota” i vår mun. Inget tyder nämligen på att det är möjligt hålla en liten och begränsad vargstam i Sverige. Vi har två exempel: På 1700- och 1800-talen växte vargstammen till den grad att vargen blev ett rejält hot mot människorna. Vargen utrotades därför. Andra exemplet är att på 1970-talets början fanns det troligen endast en vild hanvarg kvar i Sverige. Genom att utnyttja en vidskeplig miljörörelses girighet och enfaldiga politikers maktbegär har ekonomiska intressen lyckas få denna enda varg att föröka sig så till den grad att vargstammen nu ökar med hundratals djur per år.
Vi kan med andra ord inte ha varg i Sverige, och därför måste frilevande varg i Sverige utrotas. Skall vi ha varg måste de hållas i hägn, och vara renrasiga av ursprunglig typ (var finns sådana?). Därmed får vi stopp på det otillständiga djurplågeriet som frilevande varg innebär. Ett enormt omfattande och utbrett, onödigt djurplågeri av värsta sort, enbart för att tillfredsställa pengamånglares girighet och miljöfanatikers vilsna drömmar. Sådant borde inte vara möjligt i en modern demokrati.
Se https://youtu.be/tofJFxKOVao

15. Ja det är roligt de här

2016-10-08 18:13

Dom lever i en fantasivärld de här individerna,de sk.rewildarna.
De vill tillbaka till en tid som var förr, inget ska få vara som det är,allt ska tillbaks som det var på stenåldern.
Men dom glömmer att vi lever på 2000-talet och man kan inte vrida klockan tillbaka,allt förnyas och ändrar sej vilket man vill eller inte.
Jag tror inte att Sveriges och Europas befolkning går med på de här tankegångarna.
Särskilt inte då det ska finansieras med skattemedel som att staten ska arrendera marker till detta projekt.
Kanske bättre att använda dom pengarna där de behövs bättre,till vård,skola och omsorg...
Istället för att få fram nygamla uroxar.
Ja hugaligen....

14. Sven...

2016-10-08 15:41

..., det konstiga är stt man föreslår att kor ska hålla markerna öppna. Det är vad kor ägnar sig åt idag. Deras tanke på förvildade kor är en aning absurd då det finns vilda klövdjur som kan göra detta. Om korna skulle ströva fritt i det vilda tvivlar jag på att markerna skulle bli mer öppna än med hägnade kor. Sedan verkar ju kor vara det största klimathotet. Jag får inte ihop det.

13. det är dax...

2016-10-08 15:41

det kanske är dax!
Att börja betala bönderna ordentligt för sina varor och tjänster.
Se till att vår landsbygd kan leva, öppna ditt hjärta och plånbok för de Svenska bönderna.....

12. #8 Sven

2016-10-08 15:40

Citat "Om staten arrenderade stora områden och där lät visenter växa till stora antal"
Var snäll och tala om var dessa "stora områden" finns i Sverige idag och som inte redan ägs, brukas eller arrenderas av någon.
Du avfärdar det som har varit med på och byggt upp en av Europas mest imponerade biologiska mångfald (det privata långsiktiga ägarskapet) med en enda kort mening. "Men i andra avseenden, vad är det för fel på förvildning?"
Så kommer det klassiska tricket. Du definierar jägare som en grupp som bara bryr sig om hur många skott de får skjuta.
Jag lovar dig, Sven, vi jägare är en mycket blandad grupp. Ibland är vi till och med ägare av det land som du vill stjäla.

11. Sven, Sven

2016-10-08 15:39

Ser du inte vart allt detta pekar? EUs alla miljömuppar vill bara göra om Sverige till sin egen nationalpark som de får leka som de vill i.
Det är det stora målet för all naturromantik. Vi som lever här uppe i norr ska utrotas eller i alla fall omutbildas till parkskötare. Miljöpartiet, nazismen och alla andra som hänger sig till den ekosofiska läran arbetar oförtrutet med att försöka vrida klockan tillbaka till en tid när det inte fanns människor annat än i Afrika. Jag bara frågar, är det så vi vill att världen ska se ut? Inte jag i alla fall. Vad är det för fel på utveckling? Jag anser att utveckling är bättre än avveckling men jag verkar bli mer och mer ensam.

10. En nygammal for av uroxe.

2016-10-08 09:38

Vad lever dessa människor i för värld egentligen? Vad skulle meningen vara med detta återinförande av ett djurslag som varit utdött i hundratals om inte tusentals år? Är det sådana här saker SLU sysslar med på min bekostnad såsom skattebetalare? Det står klart att det hela handlar om att helt ta död på svensk lantbruksnäring och att vargcirkusen ska fortsätta ohämmat, nej skicka ut dessa papphattar att gräva diken e.d. så får dom i.a.f. något att göra som kommer samhällsnyttan till del!

9. Nygammal uroxe!!?

2016-10-08 09:38

Ja många stollar i samhället, ju mer utbildade desto mer verklighetsfrämmande tydligen.
Bra då kommer ju trafikolyckorna med älg ersättas med trafikolyckor med kor, förlåt uroxar istället.
Och dom är väl större än älgar så det blir väl mer skador vid olyckan.
Fast snart kommer väl bensinen ändå vara för dyr så att ingen har råd att åka bil.
Kan dom inte rewilda sej själva istället och ikläda sej djurhudar och bo i rishyddor,l eva stenåldersliv som dom vill. Dessa dårar som vill vrida klockan tillbaka tusen år.
Då kan dom ju kramas och gosa med vargar och björnar så mycket dom vill.
Och rida på nygamla uroxar om dagarna.....

8. Vad är bra? Vad är dåligt?

2016-10-08 09:35

Förvildande ("rewilding") har kritiserats för att det kan leda till landstöld ("land grabbing"), genom att man säger att här skall förvildas, då blir det otillåtet med jordbruk eller skogsbruk.

Men i andra avseenden, vad är det för fel på förvildning?

Är jägare i princip emot att nya jaktbara arter tillkommer?

Spridningen av vildsvin och kronhjort kan ha negativa konsekvenser, betesskador och annat. Men är jagare emot deras ökning? Nya jaktbara arter har tillkommit. Är det i princip dåligt?

Om staten arrenderade stora områden och där lät visenter växa till stora antal, så att de inte är utrotningshotade, och sedan släppte ut dem så att det blev fri jakt på dem, skulle jägare vara emot det? Skulle jägare vara emot om förvildade kor och hästar släpptes ut i det fria?

Det finns etiska och juridiska frågor här (om äganderätt, ansvar och djurplågeri) med detta var något som man planerade att diskutera på seminariet.

Jag bor i Götaland. Det blir alltmer sällan man ser kor gå ute och beta. Skogen och förbuskning hotar att ta över. Är det inte bra om vilt kan gå och beta? Och kan ge jakttillfällen under hösten?

Här nedan är några länkar om seminariet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6534040

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/pressinbjudan-kan-vi-aaterskapa-uroxen-eller-ett-djur-med-liknande-egenskaper-1586495

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6486847

http://www.gp.se/livsstil/en-udda-figur-i-svensk-fauna-1.274899

7. #5. Ändamålet helgar medlen

2016-10-08 09:34

Björn,
kombinationen forskare med större ambitioner att påverka än att lära och ett så heligt ändamål som att rädda den svenska biologiska mångfalden har de senaste åren visat att man inte tvekar en sekund att ta till vilka medel som helst.

Du startar med att bestämma vad du vill uppnå.
- att gå till EU historien som en av dem som räddade den biologiska mångfalden i Sverige.

Problem: Den biologiska mångfalden i Sverige är redan mycket bättre än i de flesta andra EU-länder tack vare att den skötts av de samma personer som är beroende av den.

Lösning: Ta med konstruerade miljöargument, EU-direktiv, domstolar och ekonomiska krafter ifrån de som skapat den biologiska mångfalden styrningen över sin egen egendom så att de tvingas flytta till storstaden.

Givetvis kan inte forskarna klandras för vad som händer så de går fria. Det trots att de, innan de kom på att de skulle rädda den biologiska mångfalden, i sin iver att rädda den västligaste delstammen av världens mest utbredda rovdjur i alla högsta grad hjälp till att djur och växter beroende av mulbetade marker idag står på Artdatabanken rödlista. (Ändamål/medel)

Vipps så öppnar sig möjligheten att vara den som räddar det som redan fanns men som någon annan, med bara lite hjälp från de samma forskarna, förstört.

Resultat:
Grattis Carl-Gustav Thulin. Du och din institution kan gå till historien som de som räddade den biologiska mångfalden i Sverige genom att släppa korna fria. De samma korna som enligt Naturskyddföreningen och COOP är huvudorsaken till klimatproblemen har blivit "naturliga" och plötsligt så räknas inte deras fisar med i klimatgasräkenskapet längre.

Nej du Björn, jag tror inte ens du kan räkna med stöd från Djurens Rätt o co när det gäller din oro för de förvildade kornas skydd. De oroar sig bara för de vilda djurens väl och ve när de vill stoppa den svenska jakten. Allt annat är ju "naturligt".

6. Hmm...

2016-10-07 16:44

..ingen som nämner att vi kan dra ner på vargreviren. Då sköter älg, rådjur och hjortar om slyet i skogen och våra landsbygdsbor tar hjälp av sina tamdjur och bibehåller det öppna landskapet. Om jag ska vara det minsta positiv till en sådan satsning, så måste svenskarna sluta att använda sig av bil och flyg. Endast cykel och häst får användas som transportmedel.

5. Skydd?

2016-10-07 16:10

Om en bonde inte erbjuder sina kor skydd mot väder och vind är det djuplågeri. Men så fort det ska rewildas är det inget problem. Förklara varför djurskyddet då ska upphävas.

4. Urbaniseringsnoja på SLU

2016-10-07 14:31

Det verkar finnas stor potential för rationalisering hos SLU!
Kör igång genast!

3. Dit

2016-10-07 14:30

Det bär så bär det, Helt klart ett så "kallat"uttalande från rewildingen rörelsen vars agenda är att låta naturen återgå till det vilda. Sen att privat ägande med bla djurhållning försvinner det ...... dom i. Kunde dom så skulle dom säkert också återinföra skräcködlorna,men det kanske snart kommer det också.

2. Ultimata djurplågeriet...

2016-10-07 12:52

Eller skall vi ha tillbaka fäbodarna, jobb åt dem som hamnat i "utanförskapet"?
Bland annat så måste korna hindras från att gå ned sig i myrarna

1. Jamen hurraaa...

2016-10-07 11:21

Skicka ut grupper av långhåriga höglandsboskap här å där som kan producera vargmat...
Vilka vansinniga idéer de finns när det vore 1000 ggr enklare å ta bort vargplågan helt så fler kunde ha t.ex mindre fårbesättningar att hålla landskapet öppet med...
Låt även mjölkbönder å köttbönder sälja sina produktrr direkt från sin gård så tjänar dom mer å de bli billigare för konsumenterna... Då kanske fler skulle kunna tänka sig att ha några kor också vilket också skulle bidra till öppnare landskap. Fast det är en annan historia...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB