• Allmogejakt

Viltvårdsnämnden i Uppsala vill skjuta 28 lodjur

AktuelltPublicerad: 2008-11-12 11:38

Under viltvårdsnämndens sammanträde i början av november togs ett förslag fram om skyddsjakt på 28 lodjur i Uppsala län. Förra jakten var tilldelningen endast sex lodjur i länet.  
Förslaget väcker kritik från Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet i länet. De har lämnat in en skriftlig reservation mot beslutet till länsstyrelsen. 

– Vi anser att försiktighetsprincipen ska gälla eftersom inga riktiga områdesinventeringar efter lodjur har kunnat ske de senaste vintrarna i Uppsala län samt angränsande län i brist på snö, kommenterar Cecilia Carlqvist, ordförande i Naturskyddsföreningen i Uppsala län.
Friluftsfrämjandet i Uppland tycker i sin tur att riksdagens
miniminivån för lodjursstammen i Sverige på 300 föryngringar ska uppnås innan jaktkvoten höjs i länet.

Cirka 90 lodjur enligt senaste inventeringen
Enligt den senaste inventeringen, som gjordes 2006, fanns 13-18 familjegrupper i länet, vilket motsvarar cirka 90 lodjur.
Ordförande i viltvårdsnämnden, Lena Johansson, konstaterar att lodjuren har blivit fler. Rapporter från jägare, fler viltolyckor och att rådjuren ändrat sitt beteende är tecken på det.
– Använder man uppräkningsprincipen har familjegrupperna fördubblats. Det skulle innebära 300 lodjur, säger Lena Johansson till Arbetarbladet.

Tål avskjutning på uppåt tio procent
Grimsö forskningsstation anser att den svenska lodjursstammen kan tåla en avskjutning på cirka 5-10 procent.
Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet anser att lodjuren inte orsakar så pass mycket skador att det motiverar en så omfattande skyddsjakt som viltvårdsnämnden vill.
Nu ska länsstyrelsen ta ställning till viltvårdsnämndens förslag. Slutligen är det Naturvårdsverket som tar beslut om hur stor tilldelning det ska bli i lodjursjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Anonym 15.53

2008-11-13 08:45

Varje familjegrupp räknas som lite drygt fem individer av forskarna, om jag inte missminner mig totalt.
Skillnaden mellan Dalarna och Uppsala län kanske mest ligger hos länsstyrelsens rovdjursansvariga?
Det troligaste är nog dock att du helt enkelt missuppfattat hur de har räknat i Dalarna...

3. Ändrat klimat hinder för inventering

2008-11-13 08:45

Vintrarna har blivit mildare och enligt väderforskare kommer de att bli ännu mildare. Det innebär att vi får regn i stället för snö i en större del av landet.
Det i sin tur borde innebära att man aldrig kommer att kunna använda snön för att inventera. Hur ska vi då göra med beskattningen av rovdjursstammarna? Även rovdjursförespråkarna borde förstå att rovdjuren förökar sig lika mycket oavsett om man kan inventera eller inte.

2. Hm...

2008-11-12 15:55

...finns det någon tabell att gå efter när man räknar ut hur många individer x antal familjegrupper ger? Eller finns det något logiskt jag har missat?
i Dalarna motsvarar 30 familjegrupper 60 individer, medan runt 13-18 familjegrupper i Uppsala län motsvarar cirka 90 individer. Vilka kontraster!

1. Enligt forskarna...

2008-11-12 15:46

...begränsas lotillgången nu i Mellansverige av markernas bärighet, inga fler får alltså plats om de även skall ha mat. Men något sådant trivialt som att lodjuren även skall må bra bryr sig väl inte rovdjurskramarna om. Dom skall bara öka till vilket pris som helst...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere