• Pinewood

Årsmöte i Gävleborg

FörbundsnyttPublicerad: 2008-05-15 09:53

Årsstämman för JRF-distriktet i Gävleborg hölls under trevliga former i Alfta. Närvarande var representanter från länets lokalavdelningar tillsammans med distriktsstyrelsen.
Uno Tiden ordade före mötet om jaktsituationen i Ovanåker-Edsbyn, där rovdjurstrycket markant påverkar jaktutövning. Det har fått till följd att avskjutningsstatistiken är stadigt sjunkande.
Till ny ordförande valdes Leif Enbom från Bollnäs. Avgående ordföranden Hans Degerman avtackades för ett förtjänstfullt arbete, som utmynnat i att ett flertal kommuner i länet nu har aktiva lokalavdelningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB