• Pinewood

JRF-distrikt hoppar av Fäviken

FörbundsnyttPublicerad: 2013-03-07 11:11

JFR-distriktet i Jämtland-Härjedalen hoppar av deltagandet i årets upplaga i Fäviken Game Fair. Det är för oklart var Jägarnas Riksförbund står när det gäller att säga nej till frilevande varg, anser distriktet.

– Via vargkommittén med landshövdingen i Uppsala län kommer budskapet att JRF är för gynnsam bevarandestatus för varg. Men till medlemmarna är budskapet att JRF säger nej till varg, kommenterar Bengt Bixo.
Vid distriktets årsmöte omvaldes han som JRF-bas för Jämtland-Härjedalen.
– Nej till frilevande varg är det bästa argumentet vi haft för att värva nya medlemmar. Så länge det saknas klara besked om det här kan vi inte stå och värva på Fäviken, förklarar Bengt Bixo.
I år firar Fäviken-mässan 20-årsjubileum. Men det blir utan JRF-distriktet. Vid årsmötet beslutades enhälligt att inte vara med i år.

Gör endast björnhundstest
”Intill dess att förbundets dubbla budskap i vargfrågan rättas till i enlighet med beslutet att säga nej till frilevande varg avstår distriktet från att arrangera annan aktivitet än test av björnhundar i Hammarstrand. Den aktiviteten är redan beslutat och förberedelserna så gott som färdiga”, står det i beslutet som antogs.
– Vi kan inte stå där i montern på Fäviken och försvara en gynnsam bevarandestatus på varg. Vi får inga av våra medlemmar att ställa upp och delta på mässan när förbundet kör med dubbla budskap i vargfrågan, säger Mats Eriksson, sekreterare i distriktet.

Splittrad förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är fortfarande splittrad i synen på vargkommittén, som är regeringens försök att medla i vargfrågan. Fyra ledamöter tycker att det var fel att skriva under på kommitténs åsiktsförklaring om bland annat gynnsam bevarandestatus. Fyra ledamöter, plus förbundsbasen Solveig Larsson, anser att det var rätt och att åsiktsförklaringen inte har undanröjt någon avgörande ståndpunkt bland de organisationer som deltar.
Bengt Bixo, som även är förste vice förbundsordförande, deltog i det senaste mötet i förbundsstyrelsen. Då beslutades att Solveig Larsson skall fortsätta att sitta med i vargkommittén tills vidare.

Ska göra en kritisk skrivelse
Varken Bengt Bixo eller någon annan reserverade sig mot det beslutet. Anledningen var att det beslöts att Solveig Larsson ska ta med sig en kritisk JRF-skrivelse till kommitténs nästa möte.
– Skrivelsen ska klargöra att förbundet står för nollvision för varg. Därefter ska det avgöras om förbundet kan sitta kvar i kommittén, säger Bengt Bixo. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

45. #43

2013-03-15 08:38

Det är dom själva som visat att dom inte håller måttet. Bra #44.

44. Men...

2013-03-14 16:38

...nu får ni väl ge er med kritiken mot Solveig, hon gör ett bra jobb utan tvekan. Hon har i flera omgångar förklarat att policyn 0- frilevande varg kvarstår, tills annat beslut tas.
Det är riktigt bedrövligt när det finns personer som inte tycks förstå att JRF MÅSTE vara med i de av regeringen beslutade kommitteér som gäller rovdjur och jakt överhuvudtaget. Visst heter vi Jägarnas Riksförbund?
Är JRF med i olika kommittéer då har vi möjlighet att påverka, är vi inte med då står vi helt utanför.
Det är tråkigt om Bengt Bixo väljer en annan väg, jag hade nog trott att för att nå framgång i Norrlandslänen så borde Bixo vara en tillgång och en komplettering till Solveig. Jag hoppas att du Bengt omvärderar ditt ställningstagande och jobbar för JRF på samma utomordentliga sätt som tidigare för bl a Fäviken och övriga verksamheter i JRF. Du är trots allt vice ordförande och förbundets näst högste styrelseledamot. Eller är du på väg att begå samma misstag som en viss herre i SJF gjorde? Fundera Bengt!
Känner du att inte vill vara med då ska du vara reko och avsäga dig ditt förtroendeuppdrag.
Då måste vi i Norrland se oss om efter en annan styrelsekandidat.
Alla gör vi misstag, men misstagen är till för att rättas till. Jag hoppas att valberedningen ser till helheten och inte till ytterligheter.

43. Förtydligande tack, 40

2013-03-14 15:48

När, hur och av vilka har det blivit konstaterat att Bengt och Göran inte har vad som krävs för att sitta med i FS?

42. #41

2013-03-14 08:20

Vilket politiskt parti brinner du för? Får du alltid som du vill? Den demokratiska vägen till ett fördelaktigt beslut kan vara både seg och verka lång. Det fodras tålamod, har du det?

41. #40

2013-03-13 17:23

Vem tusan kan brinna för ett förbund med en styrelse som inte arbetar i enighet med medlemmarnas vilja?
Att inte detta faktum stör dig alls är svårt att förstå...

40. #39

2013-03-12 11:05

Det var inget fult trick, bara ett konstaterande. Du verkar inte brinna för JRF och det stör mej. Bengt och Göran har inte det som krävs för att sitta med i FS, det är också konstaterat.

39. Fult trick Moose

2013-03-11 16:25

Signaturen Magnus undrar om han ska lämna förbundet. Ja, det tycker jag att han ska göra om han inte kan inse att Bengt och Göran jobbar för att efterleva det uppdrag som stämmoombuden röstat för.

Så skrev jag i mitt förra inlägg. Märkligt att du svarar i Magnus ställe. Märkligt också att du insinuerar att jag skulle bett honom lämna rakt upp och ner. Det var ett fult trick.
Om han inte gillar att FS ledamöterna håller sig till det som medlemmarna på stämman beslutat, då har han inte mycket annat att välja på.

38. Självklarheter

2013-03-11 15:01

För det första. JRF är en medlemsorganisation.
För det andra. JRF,s förbundsstyrelse, vald av medlemmarna, har som en en följd av medlemsmajoritetens vilja antagit en målsättning "Nej till frilevande varg i Sverige".
För det tredje. Som en följd av ovanstående beslut kan förbundet INTE med sitt namn ställa sig bakom en gemensam åsiktsförklaring som anger att kommitténs fortsatta arbete ska utgå från målsättning att hysa en vargstam med en gynnsam bevarandestatus.
För det fjärde. Risken att så ändå skulle kunna ske borde elimineras av den uppenbara orimligheten i ett sådant handlande.
För det femte. Om reservationsmöjlighet mot denna åsiktförklaring inte finns???? återstår med hänvisning till tidigare förbundsstyrelsebeslut ingen annan utväg än att kliva av.
För det sjätte. Att kommitténs arbete sker under sekretess borde få varningsklockor att ringa hos de flesta. Det är ju trots allt inte försvarshemligheter vi pratar om här. Vad är det vi vanliga dödliga inte ska få insyn i vad gäller vargen?

37. Verklighetsförankring?

2013-03-11 11:35

Det skulle vara bra om även JRFs medlemmar gav sig ut och verklighetsförankrade sina åsikter ibland. Det verkar ju som att JRFs ledning mått bra av det och plötsligt inser att man inte kan behålla trovärdigheten utan att vara för frilevande varg med god bevarandestatus. Fri utveckling ett tag framöver är tydligen det ni är för, utåt. Vad kostar det att ta jägarexamen hos er?
/*funderar på att bli medlem*

36. Svar till. 22. En fråga till Bengt Bixo inl.nr 12

2013-03-11 08:32

Om du med lämna förbundet menar uteslutning så tror jag inte det är aktuellt. Jag har svårt att tänka mig att någon som rättar sig efter de beslut som fattas av Årsstämma skulle uteslutas.
Om din tanke ”lämna” gäller Förbundsstyrelsen så är det ju så enligt stadgarna att. ordf. och 2 vise ordf. Väljs på 2 år. samt1 vise förbunds ordf. väljs för 2 verksamhetsår växelvis. Ledamöter väljs på 2 år växelvis 3-3 och suppleanterna turordningsvis på 1 år och där har det ju under åren skett en del förändringar.
I övrigt står det ju var och en fritt att bestämma hur man vill ha det.

35. Du Mats Eriksson är den förste.

2013-03-11 08:31

Mats Eriksson är den ende som man kan konstatera råder enskilda medlemmar att lämna JRF. Högst anmärkningsvärt, undrar vilken organisation du tillhör. Om någon så skulle du ta av dej JRF-kepsen, skyndsamt. Upprörande!

34. Snygg liknelse

2013-03-11 08:31

Om stammen inte levererar faller grenarna av. Den som inte vill jobba för medlemmarnas bästa i en förening, skall lämna sin plats för någon som vill. Att sitta still i båten för att rädda föreningen känns meningslöst om det innebär att göra allvarliga eftergifter.

Har Solveig gjort en tabbe, rätta till den. Har Solveig som prio ett att gå balansgång för att rädda föreningens ansikte mot makten, så kliv av.

33. Dåligt insatt.....

2013-03-10 12:21

Vem vet vilka som är de riktiga namnen här alla kan gå under synonymer, så det kan vi se som orelevant. Däremot policyn som kom till 1938 att förbundet skulle arbeta emot tvång och diktatur den står sej än i dag. Mitt JRF har aldrig gjort mej besviken under årens lopp och jag har aldrig, likt vidflöjel, bytt förbund som vissa här. Isaksson, Ahlinder, Antonsson, Sandström och nu Solveig Larsson, alla med ett gemensamt mycket kunniga ordföranden och det ska inte sluta här. JRF kommer att klara denna krisen också, ruttna grenar faller av trädet när det börja blåsa hårt. Så har det alltid varit, JRF består. Men klättra inte för högt man faller så hårt.

32. Lämna förbundet

2013-03-10 12:20

Signaturen Magnus undrar om han ska lämna förbundet. Ja, det tycker jag att han ska göra om han inte kan inse att Bengt och Göran jobbar för att efterleva det uppdrag som stämmoombuden röstat för.
Vår förbundsordförandes improvisationer har ingen förankring i det protokoll som skrevs vid senaste förbundsstämman. Ingen har gett henne fria händer.
Det som gäller är nej till frilevande varg. Punkt.
Vi kan inte ha det så att man till medlemmarna håller fast vid nejlinjen och till myndigheterna linjen vargstam med gynnsam bevarandestatus. För det är ju faktiskt så det står i åsiktsförklaringen. Och, det är ju just detta som Peter Egardt är så stolt över. Att, han lyckats ena dessa motstridiga viljor i ett gemensamt dokument som ingen mer än två tjänstemän skrivit under, men som de övriga, uppräknade organisationerna ställt sig bakom.
Försök förstå detta.

31. Kämpa på!

2013-03-09 10:48

Bra att vi har personer som Bengt Bixo och Göran Karlsson m fl i FS. Dessa har förstått att arbeta FÖR sina medlemmmar, vilket tyvärr flera andra tycks glömt bort.
Lotta skriver att vi ska lösa vargfrågan långsiktigt. I förvaltningsområdet där jag jagar diskuteras det att ställa in älgjakten eller kraftigt reducera tilldelningen till nästa år på grund av tät vargförekomst. Detta på ca 160 000 ha!!
Så jag vet inte vad vi ska vänta på??
Så till dem som tycker att dessa personer bara bråkar och förstör vill jag ställa frågan, Behöver vi något JRF om inte meningsfull jakt kan bedrivas?

30. Skall jag lämna JRF...

2013-03-09 10:47

..så beror det på folk som Bengt och Göran. Via er hjälp är ni snart 8000 förbittrade stofiler igen, helt marginaliserade.
Små män i för stora kostymer.

29. Dåligt insatta

2013-03-09 10:47

Det blir ju så på sådana här sidor att personer med inget eller ljummet intresse för jakt och natur absolut vill vara med i debatten.
Moose och Frippe har själva insett att det är på så djupt vatten att de inte kan sätta sitt namn under texten. På annat sätt kan man inte förstå den feghet som gör att de gömmer sig bakom anonymiteten.
Båda trampar i sin grötmyndighet rakt i klaveret när de kommer med beskyllningar om att splittra förbundet. Vem splittrar förbundet mer än den som agerar tvärs emot vad förbundets stämma beslutat. Moose gissar att han håller på rätt häst när han håller på förbundsordföranden. Du är för dåligt insatt i detta och jag tror din enda ambition är att sabotera den goda debatten.
Frippe har nog inte läst på ett dugg. Jag skulle vilja veta var i åsiktsförklaringen du hittat det avsnitt där det står att JRF fortfarande håller sig till nejlinjen. Om du vill återfå en del av din eventuella trovärdighet kan du väl redovisa detta på den här sidan.

28. Gnälligt eller inte...

2013-03-09 10:47

... vi som inte har full insikt i föreningsspelet har att förhålla oss till vad vi läser och ser i resultat. 12, 19 och 21 har levererat raka svar och tydliga förklaringar. Solveig får vara hur bra som helst, men hon har gjort en oförklarlig handling som snarast bör rättas till. Alla kan ju göra fel, men det blir inte bättre av att envist hålla fast vid felet. Men utåt verkar det snarare som att det är några runt Solveig som försvarar felet, än hon själv. Hon fortsätter som om inget hänt med sina i och för sig bra inlägg, men de känns inte lika trovärdiga som innan JRF gick med på att jobba för en gynnsam bevarandestatus.
Och några långsiktiga lösningar har vi inte sett än. Vargen blev fridlyst på 60-talet och återinfördes på 70-talet. Hade förbundet jobbat för långsiktiga lösningar i vargfrågan skulle de varit på hugget 1966. Ta tillvara de krafter som finns i förbundet istället för att bli en mindre kopia av SJF. Det är dags att gasa nu!

27. Bra Lotta.

2013-03-09 10:46

Under alla mina år som medlem i förbundet är Solveig en av de bästa ordföranden vi någonsin haft!

26. Solveig har

2013-03-08 16:15

mitt fulla stöd! Jag håller absolut med Moose och Frippe... att ha några personer som hellre bråkar inom förbundet än löser vargfrågan långsiktigt är ju trist. K.M.K kan ju ta med sig nr: 12, 19 och 21 och starta ett förbund... gnälligt värre!! Solveig gör ett bra jobb och har absolut bidragit till ökningen av medlemmar! Fortsätt jobba på, det är segt i politiken men det går framåt!!

25. Nytt förbund?!

2013-03-08 15:31

Kanske läge för en ny organisation?!!! Finns ju en del bra namn att till gå. nr 12, nr 21, nr 19 och med säkerhet många fler... Många medlemmar från sjf, jrf och utan medlemskap skulle nog ansluta!

24. #21

2013-03-08 15:30

Hoppsan jag tror att det blir oroligt i leden. Jaha du Göran det var en fin titel det där men fakta kvarstår att JRF:s nej till frilevande varg står sej enligt kommittens ordföranden. Denne har klart framfört att respektive organisation vidhåller sin ståndpunkt. Ni, du och Bixo går efter propagandan "SÖNDRA OCH HÄRSKA", eller hur?

23. Jag ställer även samma fråga till Göran Karlsson andre vice ordf JRF

2013-03-08 15:02

Som mitt föregående inlägg nr 22.

Mvh:S.Michael.Somsri.Lundin

22. En fråga till Bengt Bixo inl.nr 12

2013-03-08 13:20

Om detta nu fortsätter,så kommer det naturligtvis skapa enorma problem framöver ,vilket det nu redan gör,men det lär nog inte bli bättre framöver - Finns det risker att vissa kommer att få lämna förbundet om ingen rätsida sker inom snar framtid ?
Det som sker just nu skadar ju förbundet rätt rejält.

21. Vargkommiten Frippe///Moose

2013-03-08 11:50

Jag har nu ingått i FS som förbundets andre vice ordf.
Vintern 2011 fick jag efter diskussioner igenom att fråga medlemmar via avd och distrikt om man ville ha varg i sin hemmaregion, svaret blev nej.
Ett sådant beslut anser jag skall vara tryck förankrat hos medlemmarna.
Efter ett pressmeddelande våren 2012 meddelades att JRF säger nej till frilevande varg. Vår stämma beslutade enhälligt det samma.
Att nu sitta med i en kommitté där det inte råder någon tvekan om vad som står i dokumentet.
De organisationer som namnges har läst och godkänt skrivelsen , således har JRF via Solveig Larsson gått med på att jobba för en gynnsam bevarandestatus för varg samt medverka till en större acceptans för varg. I en kommitté behöver inte egenhändiga namnteckningar finnas, det framgår tydligt vilka organisationerna är som står bakom och har godkänt den
Att sedan gå ut med att vi inte har ändrat vår tidigare ståndpunkt i vargfrågan har inget värde.
Det är minister Lena Ek som har tillsatt Vargkommiten och lämnat uppdraget till landshövding Peter Egarth .
Det är således den inlämnade skrivelsen som kommer ligga till grund för regeringens fortsatta arbete i förvaltningen av varg.
För mig är det omöjligt att vara kvar i kommittén och vara bakbunden i vad som framgår i skrivelsen.
Ska vi verka för att ge näringen på landsbygden en rimlig möjlighet att överleva och ha kvar den livskvalité de valt att ha med möjlighet jakt och djurhållning.
Det är självklart att de som inte bor i glesbygd men har jakt som sitt stora intresse ska kunna göra detta under liknande villkor.
För min egen del råder ingen som helst tvekan.
Jag är under inga omständigheter orolig för att våra röster inte kommer att höras och tas på allvar om vi väljer att kliva ur Vargkommiten.

20. Bixo #12.

2013-03-08 11:47

Nej Bixo jag sitter inte med i FS men jag förstår ändå vad jag läser. Sen vad du föredrar för människor det skiter jag fullständigt i. Du och dina anhängare är bara ute efter ett att "splittra JRF". Ta fram dokumentet som bär Solveigs egenhändiga namnteckning, så får vi se. I nuläget har hon iaf mitt stöd!

19. Rätt så,Mats!

2013-03-08 10:35

Politiska beslut grundas inte på vad det står i några pressmeddelanden, utan på innehållet i vad som utges vara ett av organisationerna gemensamt framtaget dokument.
Det borde alla förstå!
Allt snack om pressmeddelanden ger snarare fler frågetecken än rätar ut några av de som redan finns.

18. ..7+11= Kaos..

2013-03-08 10:35

Moose och Frippe.
Det har ställts flera frågeställningar till JRF's förbundsstyrelse om dess ställning till vissa frågor...
Men mig veterligen så finns det inget glasklart svar? Från JRF's om ståndpunkter... Det finns alltså ingen fungerande styrelse!
Inte ens en fungerande "ordförande"
Sen till om det har signerats, undertecknats, givit medgivande till, vargkometens gemensamma skrivelse eller inte?
Reserverar en part sig inte, så står den bakom, med underskrift eller inte?
Eller för att göra en jämförelse...
Om man bevittnar ett brott, Ä
Inte försöker förhindra det som sker, är man inte medskyldig då,och kan straffas enligt lag!

17. Ordförande...

2013-03-08 10:34

...som inte kan delegera eller förstå sin roll i en medlemsorganisation.
Hålla en dialog....
Vart är detta förbund på väg...
Min man har skickat två frågeställningar till JRF's FS.
Det har enligt honom inkommit svar från vissa delegater i styrelsen.
Men han vill inte delge mig av vilka eller vilka svar.
Men en sak har jag "nog" på känn...
JRF's ordförande har inte svarat!
Har jag förstått det rätt, så svarar inte ordföranden i JRF, på om medlemmar i styrelsen försöker nå henne heller...
Lite olikt en kvinna...
Jag vill ha en öppen dialog när jag är i hetluften...
Men vi är ju olika...
Ändå är jag riktig norrländska , jämfört med henne...
Om någon skulle benämna oss som tystlåtna...
Norrländskor..

16. Bort med ulven

2013-03-08 09:05

Fram med homo sapiens

15. Medlem

2013-03-08 09:04

Kan man som upplänning få bli medlem i Jämtland härjedalen i stället för Uppland? Då Uppland stödjer gynnsam bevarandestatus vill jag inte vara med där längre.
Alternativet är att lämna JRF. Nån som vet?

14. Visst ska vi vara med

2013-03-08 09:04

Visst ska vi vara enade och visst ska vi vara med och ge luft åt våra åsikter. Men, om inträdesbiljetten till det forum där vi får ge luft åt våra åsikter är att vi ska säga ja till en vargstam med gynnsam bevarandestatus kan vi inte vara med.
Visst stod det i pressmeddelandet att varje organisation fortfarande hade sina egna åsikter, men det stod inte i den åsiktsförklaring som kommer att ligga till grund för besluten i departement och regering.
Problemet med detta är att det inte är det vi har tagit beslut om i FS och på förbundsstämman. Där har vi sagt nej till frilevande varg. Punkt.

13. hmmm...#7 och 11

2013-03-08 09:04

"Vi står för 0 frilevande vargar men skriver under och tillåter att det skall finnas frilevande varg så det räcker till GYBS så vi får vara med och leka..."
Väldigt förtroendeingivande...VEM tror ni tar någon med ett sånt ställningstagande på allvar??
Är detta JRF,s mening så har i alla fall jag betalat min sista medlemsavgift även i detta förbund... en ryggradslös styrelse som sviker sina medlemmar har många av oss redan fått nog av i SJF...

12. Till 7-11

2013-03-08 09:03

På ett avdelningsmöte i Jämtland, där flera av personalen på Fäviken är medlemmar, väcktes förslaget att inte ställa upp på Fäviken under RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER.
Under det mötet var jag i Södertälje på FS möte.
Vid distriktsstämman togs detta upp under punkten Viltvårdsdistriktets förslag till arbetsplan för kommande verksamhetsår. Där togs ett enhälligt beslut om att; Intill dess att förbundets dubbla budskap i vargfrågan rättas till i enlighet med beslutet att säga nej till frilevande varg av står distriktet från att arrangera; Som distriktsordförande och ordförande för mötet har jag att rätta mig efter de beslut som tas. Vilket för mig inte är något problem när det dessutom stämmer med vad jag personligen tycker.
Att vara vald av medlemmar innebär för mig att jag är deras handgångne man och har därför att rätta mig efter medlemmarnas vilja, och jobba för deras bästa. Vilket inte alla medlemsvalda har fattat. Till Nr 7och 11 har jag en fråga, sitter ni med i Fs? Ni verkar mera insatt än gemene man. Och hur många är Frippe som kan säga vi och Solveig? I ärlighetens namn så föredrar jag personer som framträder Öppet med eget Namn.

11. Hur var det nu......?

2013-03-07 16:25

Skrev Solveig verkligen på papperet? Har för mig att så inte var fallet? Hursomhelst måste det i alla lägen vara bättre att vara med och säga sin åsikt än att vara tjuriga gubben å knyta näven i fickan. Vi och Solveig säger fortfarande nej till varg, är det så svårt att fatta??? Dumt att bråka sinsemellan........vi ska vara enade!

10. verkar som..

2013-03-07 15:40

jrf fått för mycket pengar och nya medlemmar och skryter hur bra dom är, har nu fått 3st inbetalningskort från jrf, hur mycke kostar det? jag betalar inte en krona mer till detta förbund som inte står för noll varg

9. Ekofascisterna ränner runt i hela huset...

2013-03-07 15:40

...och det finns inte en enda typgodkänd fälla. Och något riktigt motstånd har ännu inte kommit igång. Det är nog dags att JRF avdelar de som vill förändra till det här projektet och låter de andra sköta tilldelningen av älg eller jakttider på gås. Och se till att det finns pengar att påverka med. Tillsammans har vi råd att både anställa ett par jurister och se till att få medietid. Det här är viktigt, alltså måste det få kosta en del. Men vi måste få något för pengarna och arbetet, inte bara en massa fina ord.

8. Helt riktigt...

2013-03-07 15:13

FLood

7. #4.

2013-03-07 15:12

Håller med, men bara om rubriken. Beklagansvärt att ni inte kan läsa innantill. Ordföranden för vargkommitten har klargjort att ingen organisation har frångått sina pricipbeslut. Alltså gäller "Nej till frilevande varg" fortfarande. Bojkott av Fäviken gäller inte frågan utan beror på andra omständigheter och den delen behöver man inte vara läskunnig för att förstå.

6. Måste bli enighet inom förbundet.!

2013-03-07 13:36

Som ordförande för avd Äldalen,Särna/Idre,
Samt ledamot i distrikt Dalarna.
Tycker jag det är beklämande att förbundsstyrelsen inte ställer upp för sina medlemar.
Avbryt samarbetet genast och driv istället 0 frilevande vargar i sverige fullt ut.
Med ett enat förbund blir vi en maktfaktor inom en snar framtid.
Det går inte att sitta i 2 båtar på samma gång, SJF har prövat och vi ser ju hur det gått!!:)


5. Kongressen styr...

2013-03-07 13:36

...vad styrelsen skall jobba för, det är bara att följa kongressens beslut. Nej till frilevande vargar i Sverige, kan det vara så svårt. Sedan att inte styrelsen kan samarbeta om en så viktig fråga, tycker jag, att de skall lämna över till några som kan följa kongressens beslut.

4. Bra och försåtligt agerande

2013-03-07 13:34

Förstår precis hur distriktet tänker. Ska man lägga ned den enorma tid och kraft som det tar att vara med på en mässa vill man ha helt klar för sig vad det är för organisation man värvar medlemmar till.
Nu har landsbygdens befolkning blivit lurade år efter år av politiker och tjänstemän som tror sig veta att de måste lyda SNF, WWF m.fl. för att få fortsätta vara i maktens korridorer.
Att det är bättre att sitte med i kommittéer och delegationer för att göra sin röst hörd är nonsens. Möjligen sitter man med i dessa för att "sköta sig" så att de får sin del av pengarna från bl.a viltvårdsfonden
Det är sak samma med Viltförvaltningsdelegationerna. De skulle vara beslutande från början, men sen blev de bara rådgivande.
"Lurade igen".
Tänk om företrädare för lantbruk,jordägare,samer,fäbobrukare och jakten insåg hur lite de kan påverka och gjorde gemensam sak och hoppade av den där skiten i protest
Då skulle en sån kommitte eller delegation ha ett minimalt förtroende.
Vi blir lurade igen, precis som vi blivit tidigare. År efter år efter år.

3. Medlemar, - eller + ??

2013-03-07 13:33

Har varit aktiv och värvat medlemmar till JRF. Grunden till detta har varit noll-vision/NEJ till frilevande varg som jag ser det är prio NR.1. Börjar det tummas där ska medlemsantalet rasa även i det här förbundet.

2. Inte bra utveckling det här

2013-03-07 13:33

Så då har värnarna lyckat splittra delar av motståndet. Sorgligt. Det är nu samling krävs för att mota ekofascisterna i dörren...

1. Tvetydighet missgynnar JRF

2013-03-07 11:59

Det kan inte vara roligt för folket i JRF´s Jämtlands avd. att vara med på Fäviken mässan och få höra av besökarna att JRF har "tvetydiga" budskap i NEJ TILL FRILEVANDE VARG.
Man har full förståelse för Bixo, Eriksson och dom andra i Jämtland avd. beslut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB