• Älgskadefondsföreningen

Norska lostammen ökar

UtrikesPublicerad: 2015-06-17 10:25

Antalet lodjur har ökat med 40 i Norge till 350 individer, enligt inventeringen som Rovdata står för. Men antalet ligger ännu under det politiska målet för lostammens storlek.

Flertalet av lodjuren finns i Mittnorge, det vill säga den del av Norge som gränsar till Jämtland och Härjedalen.
För närvarande finns 60,5 lodjursfamiljer i Norge. Att det är en halv beror på att denna loföryngring delas med Sverige.
Antalet är beräknat före kvotjakten och den årliga föryngryngringarna har skett, uppger www.rovdata.no. Resultatet är dessutom inte tillförlitligt på grund av brist på spårsnö när inventeringarna gjordes.
Förra året fanns 53,5 lodjursgrupper i Norge. Stortinget har satt upp målet 65 familjegrupper. Höjningen med 40 lodjur till är ett trendbrott. Under de fem tidigare åren har antalet gått ned.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere