• Allmogejakt

Två nya CWD-fall i Norge

UtrikesPublicerad: 2016-10-05 10:05

Ytterligare två fall av CWD-sjukan har konstaterats hos vildren i Norge. Omfattande prover av vildren och hjort görs under höstens jakt.

Det har hittills testats 300 vildrenar och 1 000 hjortar.
De två sjuka vildrenarna påträffades i området Nordfjella, där tidigare en CWD-sjuk vildren påträffats. En av de två vildrenarna hade inte några som helst sjukdomstecken, vilket enligt Miljödirektoratet, understryker behovet av att testa också tillsynes friska djur.

Fem fall upptäckta
CWD-sjukan är en nerv- och hjärnsjukdom som liknar den mer kända galna ko-sjukan.
Tillsammans med två CWD-drabbade älgar från Selbu-området är alltså hittills kända CWD-fall i Norge fem. Hur och varför Norge drabbats vet man ännu inte.
För att testa ett djur ska dess huvud avskiljas. De norska myndigheterna lovprisar i ett pressmeddelande de norska jägarna för deras vilja att hjälpa till. De avskilda huvudena måste ibland bäras fram långa avstånd i oländig terräng.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Otäck framtid

2016-10-05 12:30

Vi får avvakta utvecklingen och undersökningarna som nu pågår. Läser man om vad som hänt i Nordamerika och vilka stora svårigheter deras forskare har att kunna bedöma och ta beslut om lämpliga åtgärder, förstår man att vi kanske står inför väldigt svåra beslut om kraftig decimering av hjortdjur i områden där CWD konstateras för att minska spridningsrisken.

https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-016-0804-7
och
https://www.dgif.virginia.gov/wildlife/diseases/cwd/science-behind-cwd-management/

Lusten att jaga i sådana områden kommer nog att bli mycket liten. Vargarna ökar och bytesdjuren blir färre...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons