Beslut om jakt på sju lodjur upphävs
  • Jämtland Game Fair

Beslut om jakt på sju lodjur upphävs

Länsstyrelsen i Västernorrland får bakläxa

AktuelltPublicerad: 2015-12-09 11:15

Naturvårdverket upphäver länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på lodjur i Västernorrland. Det handlar om skyddsjakt på sju lodjur, som överklagats till verket av en förening.
Kraven för att fatta beslut om skyddsjakt i förebyggande syfte är inte uppfyllda, anser verket.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade den 30 oktober 2015 om skyddsjakt på sju vuxna lodjur inom tre områden i Västernorrlands län. Skyddsjakten gällde tiden 14 november 2015 till och med den 13 december 2015.

Högre krav på beslutsunderlaget
Naturvårdsverket anser att en förebyggande skyddsjakt i vissa fall är motiverad för att förhindra allvarlig skada. Men i sådana fall bör det ställas höga krav på beslutsunderlaget, resonerar verket.
”I detta fall är länsstyrelsens underlag inte tillräckligt för att motivera en regionsinriktad skyddsjakt på lodjur sett utifrån kriteriet att förhindra allvarlig skada. Det saknas fortfarande ett tillräckligt tydligt underlag som visar hur stor del av samebyarnas förväntade förluster som kan hänföras till rovdjursangrepp i allmänhet, och till loangrepp i synnerhet”, skriver verket.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma