Bråk om lodjursräkningen i Dalarna
  • Sunne Jaktmässa

Bråk om lodjursräkningen i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2007-12-26 19:04

Det råder en förtroendekris för länsstyrelsen i Dalarna. Observationer från jägare har inte tagits med när lostammens storlek redovisas. Nu ifrågasätter representanter för båda jägarorganisationerna om det är meningsfullt att fortsätta rapportera lodjursobservationer till länsstyrelsen. Jägarna i länet vill skjuta 32 lodjur den 1 mars. Länsstyrelsen vill endast ha sju lodjur fällda utanför renskötselområdet.

Oenigheten om lodjurstilldelningen blev uppenbar vid viltvårdsnämndens möte. Båda jägarorganisationerna yrkade på en tilldelning på 32 lodjur i Dalarna, LRF yrkade på 50, Naturskyddsföreningen på 28. Länsstyrelsens representant yrkade på samma låga tilldelning som året före - sju lodjur utanför renskötselområdet och ett lodjur uppe i renbeteslandet.
Någon dag senare hade den regionala rovdjursgruppen sitt möte för Dalarnas. Gruppens medlemmar yrkade på ungefär samma siffror.
När det gäller antalet föryngringar som redovisas på länsstyrelsens karta som finns på myndighetens webbsida stämmer det inte med jägarkårens syn på verkligheten.

Rapporterat in flera föryngringar
Ett exempel är jägarna i Orsa kommun, som rapporterat in flera observationer av lodjurshonor som fått ungar. Trots det finns endast en enda föryngring i den stora kommunen i länsstyrelsens redovisning.
Lena Berg, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Dalarna, hänvisar till regler från Naturvårdsverket när det gäller redovisningen.
– Ett skäl är att det ska vara 25 kilometer fågelvägen mellan observationerna, eftersom lodjur rör sig över stora områden.
Dessutom ska alla spår särspåras, så man verkligen ser att det är olika djur som rört sig i markerna, påpekar hon.
– Görs inte detta stryks observationerna. I Orsa finns tre observationer av familjegrupper registrerade inom kommunen förra året. Dessvärre är dessa observationer inte särskiljda genom att löporna inte spårats ihop eller isär, kommenterar Lena Berg.
På frågan varför dessa observationer inte är särskiljda svarar Lena Berg att hon inte kan svara på det i dagsläget.

"Inte meningsfullt rapportera”
Gunnar Håkansson, ordförande i Mora-Orsa-avdelningen i Jägarnas Riksförbund undrar om det är meningsfullt att jägarna fortsätter rapportera observationer av lodjur till länsstyrelsens personal.
– Det här byråkratiska tillvägagångssättet med observationerna är ju så långt ifrån verkligheten som man kan komma, säger han.
Björn Sinders, ordförande i Orsa jaktvårdskrets, är inne på samma linje.
– När nu jägarnas observationer inte blir tagna på allvar, och våra jägare som vi har i kommunen är ombedda att lämna in observationer som inte behandlas riktigt, är det inte någon större mening att vi fortsätter att rapportera in våra uppgifter, säger han.

Dåligt förtroende för länsstyrelsen
Länsstyrelsen besiktningsman Hanse Hansson hoppas att jägarna inte slutar rapportera.
– Jag är ju väldigt tacksam om jägarna rapporterar till mig när de ser några spår efter alla våra rovdjur. Men jag ska ta tag i det här och fråga mina chefer hur vi ska kunna förbättra samarbetet mellan länsstyrelsen och jägarna i Orsa kommun. Även jag märker ju att förtroendet för länsstyrelsen inte är så stort bland jägarna i Orsa, säger Hanse Hansson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster