Fastighetsägare begär två jaktlicenser på 60 hektar
  • SVA

Fastighetsägare begär två jaktlicenser på 60 hektar

AktuelltPublicerad: 2009-05-27 01:32

Ett par i Högsby kommun som äger två näraliggande skogsskiften på vardera cirka 30 hektar motsätter sig länsstyrelsens beslut om att slå ihop fastigheterna till ett jaktområde.

Tidningen Östran redogör för parets överklagan till länsrätten: Paret hävdar att de köpt fastigheterna i avsikt att låta de båda sönerna ärva två likvärdiga skogsområden med jaktmöjligheter.
Paret har också försökt att dela upp jakträttigheterna mellan sig, så att mannen skulle stå för den ena och kvinnan för den andra. 


Bor 40 mil från jaktmarken
På länsstyrelsens förslag att söka samgående med intilliggande älgskötselområden svarar paret bland annat att de bor och jobbar 40 mil norrut. Därför kan de inte fullgöra de plikter och åtaganden som ett medlemskap i ett älgskötselområde innebär.
Länsstyrelsen har emellertid pekat på Naturvårdsverkets föreskrifter som säger att samma person inte får ha jaktlicens för två områden inom samma län. 
Även om paret försökt dela upp jakten mellan varandra hävdar länsstyrelsen att det strider mot den grundläggande tanken om samordning av jakten i lagstiftningen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare