Fiskvattenägare vill komma in
  • Granngården

Fiskvattenägare vill komma in

AktuelltPublicerad: 2013-11-19 15:49

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har den 14 november skrivit till regeringen. Fiskevattenägarna begärt ändringar i förordningen som reglerar viltförvaltningsdelegationerna. Även fiskerättsägarintresset bör få en plats i länens delegationer vid sidan om de andra intressena.

– Jag ser det som självklart att fiskevattenägarna skall finnas representerade i viltförvaltningsdelegationerna eftersom ägandet och förvaltandet av fiske intimt hänger samman med en stor del av viltvården, säger förbundets ordförande Björn Flinth i ett pressmeddelande.

Idag ska viltförvaltningsdelegationerna bestå av fem politiskt tillsatta ledamöter från landstinget samt en ledamot som utses på förslag av polismyndigheten i länet med kunskaper om trafiksäkerhet och illegal jakt.


Olika intressenter sitter med
Dessutom ska det finnas en representant var från jakt- och viltvårdsintresset, naturvårdsintresset, friluftsintresset, ägar- och brukarintresset i jordbruket, det lokala turism- och näringslivsintresset samt skogsnäringen.

 Dessutom ska det i län med fäbodbruk, yrkesfiske och renskötsel finnas representanter för dessa intressen.


”Det är lite märkligt”
– Det är lite märkligt att en sådan stor grupp som fiskevattenägarna inte finns representerade i viltförvaltningsdelegationerna, men det beror väl på att vi varit dåliga på att bevaka våra intressen, kommenterar Björn Flint.

Han hävdar att fiskerättsägarnas intressen inte tillgodoses med hjälp av de övriga ledamöterna i de länsvisa delegationerna.

– Vi är 2 000 fiskevårdsområden och hundratusentals enskilda fiskerättsägare och samfälligheter i Sverige som har unika kunskaper om hur vilt och fisk påverkar varandra. Det kan vi tillföra delegationerna, påpekar Björn Flint.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB