Flyttning av vargar förbereds
  • SVA

Flyttning av vargar förbereds

AktuelltPublicerad: 2010-01-28 13:54

Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren vill inte peka ut mer exakt var nya vargar ska sättas ut. Det ska bli i områden som är lämpliga både biologiskt och socialt, kommenterade hon.

I ett första steg ska naturlig invandring av vargar underlättas, så att vargar från Finland-Ryssland kan vandra söder ut från renskötselområdet. I ett andra steg ska aktiv flytt av dessa vargar ske söderut. I ett tredje steg kan det bli inplanering av vargar med östligt ursprung.

Lämpliga områden för nya vargar?
Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren vill inte peka ut mer exakt var nya vargar ska sättas ut.
– Det ska bli i områden som är lämpliga både biologiskt och socialt, förklarade hon.
Vad händer då om folk säger nej till att ha varg i området?
– Det är viktigt att bygga upp förtroendet i berörda bygder. Jag tycker det här arbetet måste få ta tid, svarade miljöministern.
Målet med den nuvarande vargstammen ligger fast. Den ska hållas på cirka 210 individer de närmaste åren. Om det blir jakt nästa vinter eller inte beror i huvudsak på en sak: Nämligen att stammen fortsätter att växa.
– Det är inte Sifo-undersökningar som ska styra jakten, utan vargstammens utveckling, sade miljöministern.

Inavelsproblemet tar tid
Om jakten sedan fortsätter de följande åren beror även på om den genetiska situationen förbättras. Men detta måste få ta tid, poängterade Carlgren, som hänvisade till det tidigare regeringsbeslutet att vargstammen ska förstärkas med maximalt 20 utomstående vargar inom en femårsperiod. Vidare ska en arbetsgrupp se över målen för varg och järv, samt hur man ska tolka begreppet "gynnsam bevarandestatus". Den rapporten ska vara klar 2012.

Tillfällig frysning
Han upprepade också att frysningen av vargstammen till 210 vargar är tillfällig:
– På lång sikt ska den svenska vargstammen vara klart större än 200 djur, slog han fast vid presskonferensen.
Utvärderingen av den gångna vargjakten pågår och ska presenteras mot vårkanten. DNA-prover inväntas, erfarenheterna ska sammanställas och diskuteras med bland annat forskare, länsstyrelserna och Rådet för rovdjursfrågor, där intresseorganisationerna sitter med.
Andreas Carlgren tror att det är en fördel att utvärderingen tar några månader, med tanke på den senaste månadens debatt i medierna:

”Jägarna tog sitt ansvar”
– Annars riskerar vi att alla skriker åt varandra så högt att ingen till slut hör vad som sägs. Den nya förvaltningen, med lokala viltförvaltningsdelegationer i länen, är på gång. Det betyder att de som tidigare satt i TV-debatter och skrek åt varandra, ska sätta sig ned och samtala vid samma
bord.
Carlgren försäkrade också att han kommer att vara "petnoga" med att analysera jakten. Överskjutningen i Dalarna nämner han som ett uppenbart misstag. Han ska också titta närmare om mängden jägare var nödvändig och om jakten varit tillräckligt selektiv. Men han sa också:
– I stora drag tycker jag att jägarna har visat stort ansvar.

Miljöminister Andreas Carlgren är mycket tydlig: Rovdjurspolitiken ligger fast. Vargjakten fortsätter, men det förutsätter att tillväxttrenden inte bryts och att den genetiska situationen förbättras. Han klargjorde också att på lång sikt ska Sverige ha klart mer än 200 vargar.

Vid torsdagens presskonferens med miljöminister Andreas Carlgren och Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren framgick mycket tydligt att rovdjurspolitiken ligger fast. Vargjakten är ett helt nödvändigt verktyg för att skapa förståelse och acceptans för de åtgärder som planeras för att minska inaveln i vargstammen.
– Vargjakten måste vara första steget. Alla internationella erfarenheter och våra egna bedömningar visar att det inte går att öka vargstammarna och flytta in vargar i områden utan acceptans från befolkningen, sade Carlgren.
– Ska vi lyckas stärka vargstammens genetiska status måste vi ta det i den här ordningen. Nu tittar vi på nästa steg, nämligen hur vi ska flytta ned nya vargar till vargpopulationen i Mellansverige.

Även JRF ska förankra politiken
Under senvintern och våren ska de detta förberedas. Såväl samhällsforskare, vargforskare och genetiker, som myndigheter och intresseorganisationer, kommer att delta. 

Carlgren skickade också med en markering om vargflyttandet med tydlig adress till båda jägarorganisationerna:
– Ta ert ansvar! Bidra till förankringen. Jägareförbundet har åtagit sig det och det välkomnas. Jag förutsätter att även Jägarnas Riksförbund kommer att bidra till det arbetet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare