Gulsot härjar bland kaniner
  • Sunne Jaktmässa

Gulsot härjar bland kaniner

AktuelltPublicerad: 2016-05-18 15:22

På flera orter i Sverige har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hittat ny kaningulsot på djur som skickats in de senaste två månaderna.

– Det pågår utbrott av kaningulsot på flera platser. Nu vill vi ha in fler vilda kaniner som hittas döda för att kunna spåra omfattningen av smittan, säger Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.

Det har visat sig att alla utbrott som SVA har undersökt de senaste fem åren är av den nya typ av kaningulsot som myndigheten påvisade för första gången i Sverige förra året, skriver SVA i ett pressmeddelande.
Den nya typ av virus, som orsakar kaningulsot, upptäcktes första gången 2010 i Frankrike. Virustypen, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2), har även bekräftats ligga bakom de senaste utbrotten hos tamkaniner i Enköpings kommun samt vildkaniner i Solna och Stockholms kommuner.

Både vilda och tama kaniner
Både RHDV2 och klassiskt kaningulsotsvirus orsakar allvarliga leverskador hos tama och vilda kaniner. Det är mycket smittsamt. 
Smittan sprids direkt genom kontakt mellan kaniner, indirekt via förorenade föremål och även via insekter. Till skillnad från det klassiska viruset kan RHDV2 även drabba unga kaniner, samt vissa arter av harar. 
Hur stor dödlighet viruset orsakar varierar mellan olika utbrott. Sjukdomen smittar inte till andra djur eller till människa.

Åtta utbrott bland vilda kaniner
Inom ramen för ett forskningsprojekt kartlägger SVA det nya viruset i Sverige. Sedan december 2011 har SVA bekräftat åtta utbrott av kaningulsot hos vilda kaniner samt två utbrott hos tamkaniner. Alla kända utbrott sedan december 2011 har orsakats av den nya virustypen RHDV2.
Sjukdomsutbrotten är sannolikt kraftigt underrapporterade, konstaterar SVA i pressmeddelandet.

Finns i flera län
Det saknas fortfarande mer detaljerad kunskap om hur utbrett viruset är i landet. Det är möjligt att den klassiska virustypen ännu finns kvar, men fall av RHDV2 har bekräftats finnas i Skåne, Gotlands, Kalmar, Stockholms, Västra Götalands och Upplands län. 
I Sverige har RHDV2 hittills bara hittats hos kaniner och inte hos harar.
”För att öka vår kunskap om förekomsten av den nya typen av kaningulsot ber SVA om hjälp från allmänheten med rapporter om sjuka och döda vildkaniner och harar”, skriver SVA. 

Kontakta SVA:s viltsektion via vilt@sva.se, eller växeln: 018-67 40 00.

Det går även bra att skicka in döda djur för undersökning. Kontakta då först SVA:s viltsektion och följ noga informationen om att skicka in döda djur på vår webbplats.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma