Insatsvecka mot viltolyckor
  • SVA

Insatsvecka mot viltolyckor

AktuelltPublicerad: 2013-09-16 12:22

Den 23-29 september håller Nationella Viltolycksrådet sin årliga insatsvecka mot viltolyckor.

Det inträffar över 40 000 viltolyckor per år på de svenska vägarna. Det är en siffra som måste bli lägre.
– Antalet trafikolyckor med vilt måste minska. Över 40 000 viltolyckor sker varje år och människor och djur skadas. Den vanligaste sammanstötningen sker med rådjur. Vi har dock sett en viss minskning av sammanstötning med vildsvin för det först halvåret 2013. Minskningen kan bero på många olika orsaker, bland annat att vintern varit lång och sträng och detta påverkar stammen, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet, i ett pressmeddelande. 

För att öka medvetenheten
För att göra trafikanter mer uppmärksamma på vilt arrangerar Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka mellan den 23 och den 29 september.
– När man är ute och kör på våra vägar måste man vara förberedd på att något kan hända, säger Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbottens län och ordförande i rådet, i pressmeddelandet.
Den remsa som delas ut av Nationella Viltolycksrådet ger en del handfasta tips om det vilt man kan krocka med, vad man ska göra om olyckan är framme och inte minst hur man kan minska risken för en olycka.
Remsan kan också användas till att märka ut den plats en olycka skett, så att eftersöksjägare kan hitta platsen. Remsan går också att hämta på Bilprovningen.

Delar ut information
Den landsomfattande insatsveckan hålls ute på fält, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Man kommer att dela ut informationsmaterial och polisen kommer att öka kontrollerna vid viltolycksdrabbade vägsträckor.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare