Jägarna betalar forskning om gäss
  • SVA

Jägarna betalar forskning om gäss

Fem forskningsprojekt delar på drygt fem miljoner

AktuelltPublicerad: 2017-02-08 14:07

Pengarna som jägarna betalar för jaktkortet går in i Viltvårdsfonden. Avgifterna för jaktkorten finansierar bland annat forskningsprojekt. Fem nya projekt får dela på sammanlagt 5,35 miljoner kronor i år från Viltvårdsfonden, meddelar Naturvårdsverket.

Den största bidragsposten, tre miljoner kronor, gäller ett projekt hur de allt fler gässens härjningar i grödor ska kunna begränsas med nya förvaltningsgrepp.

Dessa projekt har beviljats forskningsanslag 2017:
• Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet
Johan Månsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö/Riddarhyttan samt Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad.
Anslag: 3 000 000 kronor.
• Utsatta gräsänder: rörelsemönster, överlevnad och effekter på biologisk mångfald
Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad.
Anslag: 750 000 kronor.
• Proaktiv förvaltning – modellering av olika scenarier för CWD hos hjortdjur
Henrik Andrén, Sveriges lantbruksuniversitet, Grimsö/Riddarhyttan.
Anslag: 250 000 kronor.
• Scandcam – utveckling av viltkameraövervakning för flerartsövervakning
Jonas Kindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.
Anslag: 1 000 000 kronor.
• Populationsuppskattning klövdjur
Göran Spong, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.
Anslag: 350 000 kronor.

Sammanlagt kom det in 20 bidragsansökningar från universitet och högskolor inför årets beslut om forskningsmedel.

Här kan du läsa mer om de fem forskningsprojekten:

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare