Lagrådet underkänner lag om magasin - Jakt & Jägare