Luddigt om licenser i manifestet
  • Vildmarkshörnan

Luddigt om licenser i manifestet

AktuelltPublicerad: 2014-09-02 10:14

I går offentliggjorde alliansen valmanifestet. På sidan 108 finns rubriken Vilt och jakt, där alliansen bland annat lovar ”riktad selektiv jakt på varg”. och att flytta viltförvaltningen och jaktfrågor från Naturvårdsverket till en ny viltmyndighet. 
Inget i manifestets jaktdel innehåller nyheter, utan får ses som en sammanfattning av de utspel som redan gjorts. 
Moderaterna tycks inte ha fått med sig de övriga i alliansen att ta bort vapenlicenshanteringen från polismyndigheterna. Alliansen vill däremot ”se över” regelverket för licenshantering för att underlätta för jägare. Vad detta betyder konkret är dock oklart.
Nedan är hela texten i manifestet om vilt- och jaktfrågor.

I Sverige har vi en stor artrikedom och livskraftiga viltstammar. Möjligheterna som vår natur erbjuder, med rekreation, motion och jakt, innebär också ett stort ansvar att bruka och nyttja naturen på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Viltkött är klimatsmart. Därför kan det finnas skäl att vi förbättrar möjligheterna till jakt och gör viltkött mer tillgängligt.

Ny viltmyndighet
Nu genomförs en omfattande jaktlagsutredning. Syftet är ett modernt och enkelt regelverk som möter en bred acceptans. Alliansen vill också ta ett samlat grepp kring hur viltförvaltningen ska organiseras i staten.
• Vi vill samla viltförvaltning och jaktfrågor i en ny myndighet.

Undantag för åtelkameror
• Vi vill överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt, men med beaktande av integritetsaspekten.
• Vi vill se över regelverket för hantering av vapenlicenser i syfte att underlätta för jägare.
Viltförvaltningen behöver decentraliseras ytterligare – från europeisk nivå till nationell nivå och från nationell nivå till regional nivå. Regelverket för skydd för värdefulla livsmiljöer och arter i EU bör anpassas efter de olika nationella förutsättningarna.

Förändra art- och habitatdirektivet
• Vi vill driva på EU för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige.
Inga av våra rovdjursarter är utrotningshotade.
Alliansregeringen har, utifrån omfattande forskning, utformat en ny rovdjurspolitik som möjliggör en regionaliserad och ansvarsfull förvaltning. Sverige uppfyller sina internationella åtaganden. Människor som lever nära rovdjur och vilt ska kunna vara med och påverka.

Selektiv vargjakt
Alliansens rovdjurspolitik ger möjlighet till en riktad selektiv jakt på varg utan att påverka vargens gynnsamma bevarandestatus.
Rovdjursangrepp på tamboskap och husdjur kan orsaka skada för enskilda lantbrukare och leder till otrygghet.
Vi vill att det ska gå att bedriva en ändamålsenlig skyddsjakt kombinerat med ersättningar till dem som får sina tamdjur rivna och dödade av rovdjur.
• Vi vill fortsätta med riktad selektiv jakt på varg.
• Vi vill se över dagens ersättningsnivåer till dem som får sina tamdjur rivna och dödade av rovdjur.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma