Mörkertal för rådjurskrockar
  • Granngården

Mörkertal för rådjurskrockar

AktuelltPublicerad: 2014-05-09 11:48

Det finns ett stort mörkertal för hur många personer som dödas eller skadas i trafiken på grund av rådjur, enligt en färsk studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Undersökningen visar även att rådjursolyckor har gett en kostnad på drygt nio miljarder kronor under en tioårsperiod.

– För antalet omkomna i olyckor med rådjur inblandade är antalet dubbelt så stort än de officiellt rapporterade antalen, medan antalet svårt skadade är minst 177 procent högre än de officiella siffrorna, sammanfattar Annika Jägerbrand på VTI.

Undersökningen gäller åren 2003-2012.

Annika Jägerbrand har inte nöjt sig med redovisningen av viltolyckor från Transportstyrelsen. Hon har även tagit del av siffror från bland andra Nationella viltolycksrådet om kollisioner och polisrapporterna i Strada-materialet (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition).


Väjer eller bromsar för rådjur
Mörkertalet för skadade och dödade trafikanter beror bland annat på att det i en del fall inte blir en krock med rådjur. I en del fall blir det olyckor sedan fordonsförare väjt eller bromsat när rådjur kommer ut på vägen.

Enligt officiella siffror har fyra personer dött och 110 svårt skadats på grund av rådjur under tioårsperioden.

VTI-sammanställningen visar att det i själva verket är åtta döda och att antalet svårt skadade är 177 procent högre.

Visserligen är de fler trafikanter som drabbas av älgolyckor. Det är 66 döda och 628 svårt skadade efter älgkrockar under samma period i den officiella statistiken.


Mörkertal även för andra viltarter
Men Annika Jägerbrands poäng är att det troligen finns ett mörkertal för drabbade trafikanter även när det gäller andra viltarter.

– Det är troligt att den officiella statistiken även underskattar antalet dödade och skadade från övriga viltslag som älg, hjort och vildsvin, kommenterar hon.

– Resultaten visar att antalet rådjurskollisioner ökat under tioårsperioden, förklarar Annika Jägerbrand,

Totalt är 306 267 rådjursolyckor med skador på egendom och personskador inrapporterade under åren 2003-2012.

2 752 döda eller skadade trafikanter
Antalet omkomna och skadade personer i dessa olyckor är 2 752.

Under tioårsperioden har rådjur stått för 75-80 procent av viltolyckorna i trafiken. Den övervikten för rådjur ger i sin tur höga siffror för vad rådjursolyckorna kostar.

VTI-studien visar att det under 2012 var en total kostnad på över en miljard för rådjurskollisioner och rådjursolyckor. Av det är cirka 70 procent kostnader för egendomsskador.

Under tioårsperioden blir kostnaden drygt nio miljarder. I det ingår ”externa kostnader” för 2,8 miljarder som gäller personskador, dödsfall, jaktvärdet på rådjuren och kostnader för eftersök på trafikskadade rådjur.
De flesta trafikolyckorna på grund av rådjur inträffar i Västra Götaland, Skåne och Stockholm.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB