Nödvärnsskott mot Skånevargen?
  • Sunne Jaktmässa

Nödvärnsskott mot Skånevargen?

AktuelltPublicerad: 2013-09-30 16:27

Förvaltningsrätten har stoppat Naturvårdsverkets andra beslut om skyddsjakt på varg i Skåne. Dessutom skriver Förvaltningsrätten att vargen inte får skjutas förrän målet är avgjort. Det ger ett oklart läge för paragraf 28-skott. Naturvårdsverket anser att Förvaltningsrätten går utanför ramen för prövningen och avviker från gällande lagstiftningen.

Det är principiellt viktigt att driva frågan vidare till kammarrätten för att få vägledning när det gäller att tillämpa lagen, anser verket.

– Förvaltningsrättens beslut innebär att det är oklart om fårägarna i området kan använda rätten att avvärja ett pågående angrepp enligt paragraf 28 i Jaktförordningen. Det får konsekvenser för möjligheten att skydda tamdjur och förhindra allvarlig skada och är inte förenligt med bestämmelserna i jaktförordningen, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.


Påverkar i framtiden

Förvaltningsrättens beslut om att vargen inte får skjutas är heller inte begränsat till en viss tidsperiod. Det kan innebära att det kan vara svårt att fatta beslut om en eventuell ansökan om skyddsjakt i samma område om det sker ytterligare angrepp efter att jakttiden i det aktuella beslutet har gått ut.

– Det är ytterligare en anledning till att Förvaltningsrättens beslut bör upphävas. Skyddsjakt är ett speciellt och viktigt instrument i den svenska viltförvaltningen. Det finns ett stort behov av ett principiellt avgörande om hur lagstiftningen ska fungera, tillägger Gunilla Ewing Skotnicka.

Naturvårdsverket fattade ett andra beslut om skyddsjakt på varg den 20 september. Föreningen Nordulv överklagade beslutet och begärde inhibition, det vill säga att beslutet inte får verkställas. Förvaltningsrätten fattade beslut om inhibition den 24 september.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma