Så ska järv och lo inventeras
  • Sunne Jaktmässa

Så ska järv och lo inventeras

AktuelltPublicerad: 2012-09-11 14:07

Förslagen om hur inventering av järv och lo ska ske på liknande sätt i Sverige och Norge är klara. För Sveriges del ska de DNA-baserade inventeringarna av järv utökas och genomföras över järvens hela utbredningsområde. Dessutom ska varje år en rapport över hur stora stammarna av järv och lo är i Norge och Sverige sammanställas.

Det är några av förslagen från de två arbetsgrupper som arbetat med att ta fram gemensamma svensk-norska inventeringsmetoder för lodjur och järv.

Målet är att 2013 ska inventeringen på båda sidorna om gränsen ske på liknande sätt.

Det var Naturvårdsverket och den norska motsvarighet ,Direktoratet för naturförvaltning, som tidigare i år tillsatte två arbetsgrupper för att ta fram gemensamma regler för inventeringarna.


Norska Rovbase i svensk variant
Bland förslagen märkas att ha en motsvarande funktion som norska Rovbase även i Sverige. Anledningen är att man vill säkerställa dialogen på regional nivå så att instruktionerna för inventeringen följs.

I Sverige ska DNA-baserad inventering utökas och genomföras över hela järvens utbredningsområde. Insamling av spillning för DNA-analys ska ske systematiskt över hela landet så som sker i Norge.

Ett annat förslag är att det ska finnas detaljerade inventeringsinstruktioner som är gemensamma för de båda länderna och de ska vara skrivna både på svenska och norska.


Årliga rapporter om järv och lo
Vidare föreslår att det årligen ska publiceras en populationsrapport med uppgifter om föryngringar och uppskattningar om hur stora stammarna av järv och lo är.

Rapporten ska även innehålla uppgifter om utbredningsområden. En kortversion för den naturintresserade allmänheten ska också göras.

Enligt planerna ska gemensamma inventeringsmetoder tas fram även för varg, björn och kungsörn.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster