Samarbete kan ge mer tall
  • Sunne Jaktmässa

Samarbete kan ge mer tall

AktuelltPublicerad: 2016-03-31 00:00

Skogsstyrelsen i region Mitt efterlyser ett närmare samarbete mellan jaktintressenter och skogsbruk för att få bukt med betesskador och den ökande grandominansen i Mellansverige, rapporterar tidningen Land från ett seminarium i Stockholm igår.

En lämplig fördelning av trädslag bygger i hög grad på hur marken ser ut. Stora delar av Mellansverige har en magrare mark och bör därför beskogas av tall, snarare än gran.
Nu är emellertid utvecklingen den motsatta och  risken för betesskador gör att många markägare återbeskogar tallmark med gran. Det orsakar i sin tur att lövslyet och den tillgängliga maten för viltet minskar - varpå betestrycket på de kvarvarande tallbestånden ökar.

Människor i fokus
I Småland har man drivit ett projekt sedan 2010  med en rad skogs-, jakt- och jordbruksintressenter för att få mer tallskog. Projektledaren Ove Arnesson på Skogsvårdsstyrelsen poängterar att projektet har människor i fokus snarare än klövviltet.
– Tio månader om året har markägarna skogskepsen på sig och tycker illa om skogsskadorna. De andra två månaderna har de jägarkepsen på sig och tycker illa om de de låga viltstammarna. Jag skulle vilja klyva de där kepsarna och sy ihop dem till en keps de kan ha hela året, säger Ove Arnesson.

Äganderätt och samförvaltning
Båda jägarorganisationerna var med vid seminariet. Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, betonade äganderätten och lokalt engagemang i viltförvaltningen och Daniel Ligné från Svenska Jägareförbundet påpekade att det dags att lämna förvaltningen av varje viltart för sig (stuprörsförvaltning) och istället samförvalta både viltarter, mark och foder.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma