Snabb ökning av björnstammen i Gävleborg och Västernorrland
  • SVA

Snabb ökning av björnstammen i Gävleborg och Västernorrland

AktuelltPublicerad: 2009-06-23 00:14

Björnstammen ökar snabbast i Gävleborg och Västernorrland med drygt tio procent årligen. Riksgenomsnittet ligger på 4,5 procent.
Det visar Skandinaviska björnprojektets rapport som bland annat ligger till grund för årets tilldelning.

Beräkningen av björnstammen är i hög grad teoretisk och bygger på olika beräkningsmodeller. Det man utgår från är rovdjursobsen och DNA-analyser från björnspillning. De siffror som anges är alltså uppskattningar och forskarna kan också se vissa statistiskt säkerställda trender.
Den kanske viktigaste slutsatsen som forskarna drar är att björnstammen i Sverige har ökat med cirka 4,5 procent årligen sedan 1998. Men tillväxten varierar kraftigt mellan länen och i Dalarna och Västerbotten ser man ingen statistiskt säkerställd ökning alls.
I Gävleborg och Västernorrland, däremot, tyder rovdjursobs och DNA-analyser på en ökning med cirka 10 procent årligen. I Norrbotten bedöms ökningen vara drygt 5 procent.

Omkring 3 000 björnar i landet
Antalet björnar är givetvis också en bedömning. Det län som hade flest björnar förra året, omkring 1000 stycken, är Jämtland. När forskarna anger sådana här siffror så är det ett snitt av ett bedömt min- och maxvärde I Jämtlands fall är det minst 891 och max 1105 björnar.
I Norrbotten bedöms populationen vara omkring 900. Därefter kommer Gävleborg med 528, Dalarna med 286 och Västerbotten med 272. Totalt skulle det därmed finnas omkring 3000 björnar i landet.

Viktigt inventera Norrbotten
Forskarna påpekar att det inte finns någon DNA-inventering alls att falla tillbaka på när det gäller Norrbotten och därför bör dessa uppskattningar hanteras försiktigt. En sådan inventering för Norrbotten är angelägen, konstaterar de också.
Årets tilldelningar av björn offentliggörs troligen inom någon vecka.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare