Sveaskog vill ändra älgjakten
  • SVA

Sveaskog vill ändra älgjakten

AktuelltPublicerad: 2013-11-21 09:23

Regeringens vision Skogsriket vill skapa fler jobb på landsbygden, genom att ta vara på skogens värden. Sveaskog vill i detta lyfta fram frågan om älgförvaltning kontra betesskador.

I slutet av november hålls en konferens i Piteå av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Norrbotten. Under konferensen ska deltagarna diskutera om hur man ska nå regeringens vision Skogsriket, där det ska skapas nya jobb genom att bättre ta tillvara på skogens alla värden.

Vill förändra förvaltningen
Under konferensen ska Ronny Löfstrand, skogsskötselexpert på Sveaskog, leda ett seminarium där han ska tala om behovet av förändring i älgförvaltningen på grund av de oacceptabelt höga betesskadorna.
– Sverige är i dag inte bara ett skogsrike utan har också blivit ett land med väldigt starka viltstammar. Nu måste beslutsfattare och samhälle hitta en bra avvägning mellan skogs- och viltresurserna. Jag kommer i mitt seminarium att belysa hur skadenivåerna ser ut i ungskogarna runtom i landet och vilka olika värderingar som står emot varandra i den här frågan, säger Ronny Löfstrand i ett pressmeddelande.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare