Det blir sju vargar färre i den kommande licensjakten, då 20 vargar får fällas. De stora varglänen Värmland och Dalarna får bara fälla sex vargar vardera istället för nio.
Det blir sju vargar färre i den kommande licensjakten, då 20 vargar får fällas. De stora varglänen Värmland och Dalarna får bara fälla sex vargar vardera istället för nio.

20 vargar får fällas

(Uppdaterad) Det blir jakt på sammanlagt 20 vargar i sex län från 15 januari till och med 15 februari. Inför årets jakt ställs krav på att jaktledaren ska informera om säkert skytte. Både Homnareviret och Galvenreviret undantas från jakten.

Tilldelningen blev alltså sänkt från 27 under förra licensjakten till 20 vargar i januari, samtidigt som ännu ett län (Västmanland) nu får jaga varg. Målet är emellertid fortfarande att balansera vargstammen på omkring 210 vargar.
– Det är ett temporärt mål som är satt i avvaktan på en utredning om vad som är gynnsam bevarandestatus för varg, vilket vi räknar med att få besked om under 2012, sade Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, vid fredagens presskonferens.

Försiktig tilldelning
Inför jaktbeslutet har bland annat forskarna och länsstyrelserna lämnat sina synpunkter. Tilldelningen baseras på att tillväxten är cirka 14 procent. Vargforskarna i Skandulv har beräknat att 18–20 vargar kan fällas vid en tillväxt på 13 procent. Om tillväxten är 19 procent kan 29–40 vargar fällas
– Vi har valt att vara försiktiga och gått på den lägre tillväxtsiffran. Vi gjorde samma sak förra året och hamnade ganska rätt, säger Susanna Löfgren i en kommentar efter presskonferensen.

Skyddsjakten viktig
– Vi följer ju inventeringsarbetet hela tiden och om det visar sig att tillväxten blir större så får det kompenseras vid jakten nästa vinter, vilket är precis som adaptiv förvaltning ska fungera.
Hon påpekar också att Naturvårdsverket ser ett behov av mer skyddsjakt, vilket har vägts in i licensjaktsbeslutet.
– Att ta bort problemvargar bedömer vi som viktigt för trovärdigheten i rovdjursförvaltningen.

Homna och Galven undantagna
Två vargrevir, båda i Gävleborg samt med beröring i Dalarna, har undantagits från jakt, eftersom de innehåller vargar med viktiga gener från finsk-ryska invandrarvargar. Dessa är Homnareviret och Galvenreviret.
Därmed finns det alltså ett skyddsjaktsbeslut på en varg i Homnareviret, samtidigt som det reviret är undantaget från licensjakten.

Är inte det motsägelsefullt?

– Inte alls. Problemvargar ska väga tungt och kunna skyddsjagas, oavsett deras gener. Det är en viktig trovärdighetsfråga. Däremot ska man naturligtvis undvika jaga dessa vargar vid beståndsbegränsande jakt, säger Susanna Löfgren.

Obehagligt tonläge
Att tilldelningen vid årets vargjakt sänkts kraftigt togs omedelbart – redan innan fredagens presskonferens var över – emot med besvikelse och bestörtning från jägar- och glesbygdshåll.
– Jo, jag förstår det. Jag kan konstatera att besvikelsen är lika stor från bevarandegrupperna. Jag har faktiskt aldrig varit med om så obehagligt tonläge som råder just nu. Polariseringen verkar ha nått en ny nivå. Det är mycket bekymmersamt, säger Susanna Löfgren.

Givna förutsättningar
Hon konstaterar att Naturvårdsverket har ett politiskt mål att följa, samt den kunskap som forskning och inventeringar ger. Utifrån detta är det givet att det blir jakt, samtidigt som försiktighetsprincipen gäller och nivåerna för avskjutningen alltid är en svår bedömning – och får korrigeras mellan åren.
– Besvikelsen handlar kanske mest om vilka förväntningar folk har, säger Susanna Löfgren.
Under presskonferensen påpekades också att Naturvårdsverket ska uppdra åt Sveriges Lantbruksuniversitet att analysera om acceptansen för rovdjurspolitiken har ökat med licensjakten på varg.

Spårning med motorfordon
Själva jakten är i princip upplagd som förra året. Jaktledaren anmäla sig till jaktkortsregistret och det är tillåtet att använda motorfordon på oplogade vägar (ej i terrängen) för att söka efter spår.
Förutom rekommendationen att inte skjuta sändarförsedda djur är alla djur tillåtna, ungvargar, såväl som föräldradjur. Bara klass 1-vapen tillåts och jaktledaren är skyldig att kontrollera länets avskjutning varje timme.

Högre krav på jägarna
Efter förra jaktens diskussioner kring bomskott, skadeskjutningar och överskjutningen av en varg skärper Naturvårdsverket kraven på jaktledaren, som ska informera jägarna om säkert skytte. Jaktledaren ska förvissa sig om att jägarna är tränade och inskjutna, samt uppmana jägarna att bara skjuta sidoskott på stillastående djur, ta stöd och inte skjuta på för långa håll.
Naturvårdsverket rekommenderar också att länsstyrelserna och jaktledarna ansluter sig till en SMS-tjänst, där jaktledaren omedelbart får information om skjutna vargar.

Fakta/Vargjakten 2011

Tilldelning
Dalarnas län, 6 djur.
Undantag för ett område i Rättviks kommun som berörs av Homnareviret.
Länet delas in i två områden, norr och söder. Gränsen dras av väg 1047 från norska gränsen till Torgås, väg 71 från Torgås till Fiskarheden, väg 1024 från Fiskarheden till Älvdalen, väg 1023 från Älvdalen till Rot, väg 1029 från Rot till länsgränsen mot Jämtlands län. Ett av de sex djuren ska fällas i det norra området.
Gävleborgs län, 3 djur.
Undantag för delar av Ljusdals, Ovanåkers och Bollnäs kommuner (Homnareviret och Galvenreviret).
Västra Götalands län, 2 djur.
Jaktområde: Kommunerna Strömstad, Tanum, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Munkedal, Färgelanda, Mellerud, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Samt de delar av kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg som ligger väster respektive norr om Göta älv.
Värmlands län, 6 djur.
Jaktområde: Hela länet.
Örebro län, 2 djur.
Jaktområde: Hela länet. Max 1 djur får fällas söder om E18.
Västmanlands län, 1 djur.
Jaktområde: Hela länet.

Anmälan av fälld varg,
samt information om återstående tilldelning:

Dalarna: 023-813 84, 023-810 47
Gävleborg: 070-241 46 21 026-17 11 99
Västra Götaland: 031-60 71 99 0521-60 57 57
Värmland: 054-19 73 75 054-19 71 51
Örebro: 070-60 39 866 019-19 30 09
Västmanland: 021- 19 50 19 021-13 15 02

Regler och rekommendationer

Jakttiden är från och med 15 januari, till och med 15 februari 2011.

Varg får jagas oberoende av kön och ålder.

Användning av motorfordon för att på befintligt vägnät söka efter vargspår är tillåten.

När en varg fällts eller påskjutits får ytterligare jakt efter varg inte bedrivas inom det område jaktledaren ansvarar för, dock med undantag för eftersök av skadad varg.

Undvik att fälla sändarmärkta djur.

Hela beslutet finns här.