Foto: Shutterstock Bland dem som gör det teoretiska provet i jägarexamen klarar sig flest – 62 procent – i Skåne och Västernorrland.

45 procent av teoriproven i jägarexamen underkänns

Sedan det teoretiska provet i jägarexamen blev digitalt i mars 2021 har klarandegraden stabiliserats på cirka 55 procent. Hittills i år har alltså 45 procent av proven blivit underkända. Det visar färska siffror från Naturvårdsverket.

Bland den sämsta klarandegraden på teoriprovet har smålänningar. I Kalmar och Kronobergs län har endast 48 procent av proven som har gjorts i år på mobiltelefoner eller surfplattor blivit godkända, och i Jönköpings län 50 procent.

Inte ser det bättre ut i de klassiska jaktlänen Jämtland och Värmland, där 49 procent av proven har blivit godkända, eller i Norrbotten där klarandegraden är 50 procent. Till skillnad från Dalarna som når upp till rikssnittet, 55 procent, och Gävleborg där 58 procent av de teoretiska proven har blivit godkända.

Flest godkända i universitetsområden

Högst – 62 procent – är klarandegraden i Skåne och Västernorrland. Därefter kommer Stockholm på 59 procent samt Västra Götaland, Örebro och Västerbotten på 57 procent.

– Vi vet inte vad det beror på, men det ser ut som att det i alla fall till viss del kan vara så att de är mer vana vid teoretiska studier i och runt större städer med universitet, kommenterar Jimmy Låås, nationell samordnare för jägarexamen i Jägarnas Riksförbund.

Ingen skillnad mellan könen

Det finns ingen skillnad vad gäller hur bra kvinnor och män klarar teoriprovet, däremot är klarandegraden på skjutproven någon enstaka procent högre bland männen.

Jämför man hur stor andel som klarar teoriprovet åldersmässigt är det de blivande jägarna upp till och med 17 års ålder som drar ner snittsiffran. I den gruppen är det endast 38 procent av proven som blir godkända. Även nästa åldersgrupp, 18–29 år, sänker snittet.

– Att de yngsta har svårast för proven är inte förvånande, men vi gör vad vi kan för att hålla klarandegraden så hög som möjligt även bland dem, säger Jimmy Låås.