Hittills har 62 vargrevir kvalitetssäkrats efter vinterns inventering.
Foto: PhotocechCZ / Shutterstock.com Hittills har 62 vargrevir kvalitetssäkrats efter vinterns inventering.

62 vargrevir har konstaterats

Den 31 mars avslutades vinterns varginventering. All DNA-analys är ännu inte klar, men så långt kan landets länsstyrelser och Viltskadecenter konstatera att det finns 62 vargrevir.

Totalt har 62 vargrevir kvalitetssäkrats hittills efter vinterns varginventeringsarbete. De består av 40 familjegrupper och 22 revirmarkerande par.
I sju av reviren finns så kallade genetiskt viktiga vargar – i Värmland är det Skugghöjden, Gårdsjö och Vismen, i Dalarna/Gävleborg Björnåsreviret och Korsånreviret, i Dalarna Tansenreviret, och i Örebro län Tivedenreviret.
Enligt den nuvarande omräkningsfaktorn, som innebär 10 vargar i varje familjegrupp, består vargstammen av 400 individer, beräknat på de 40 familjegrupper som kvalitetssäkrats.