Tilldelningen omfattar fler björnar än den beräknade årliga tillväxten i Gävleborg, eftersom länets förvaltningsmål har sänkts.
Foto: Shutterstock Tilldelningen omfattar fler björnar än den beräknade årliga tillväxten i Gävleborg, eftersom länets förvaltningsmål har sänkts.

70 björnar får fällas i Gävleborg

Under årets licensjakt i Gävleborgs län får max 70 björnar fällas, 55 björnar i det västra jaktområdet och 15 i det östra. Det är 10 fler björnar än förra året och 20 fler än åren dessförinnan.

Beslutet om licensjakt på björn i Gävleborgs län har fattats av länsstyrelsen i dag.
I ett pressmeddelande förklarar myndigheten att årets tilldelning är baserad på det resultat som togs fram från spillningsinventeringen 2017, då man uppskattade att cirka 448 björnar tillhörde Gävleborgs län.
Länsstyrelsen har i sitt beslut tagit hänsyn till den totala kända dödligheten från till exempel licensjakter, skyddsjakter och trafikolyckor samt en uppskattad årlig reproduktion om cirka 10 procent.

Förvaltningsmålet har sänkts
70 björnar innebär att avskjutningen omfattar fler björnar än den beräknade årliga tillväxten i länet, eftersom länets förvaltningsmål har sänkts.
– Anledningen till att tilldelningen inte är ännu större är för att möjliggöra ett jämnstort jaktuttag över tid, i stället för stora fluktuationer mellan åren, och att vi på så sätt når länets förvaltningsmål för björn på ett kontrollerat sätt. Länsstyrelsen använder sig av samma beräkningsmodell som tidigare år för att kunna utvärdera vår förvaltning av björnstammen efter att nästa inventering genomförts 2022, säger Marielle Cambronero på enheten för vilt vid länsstyrelsen i Gävleborgs län i pressmeddelandet.

Läs beslutet
Länsstyrelsen påminner också om att alla som deltar i jakten ska vara medvetna om samtliga villkor som gäller och att vid besiktning ska skytt och jaktledare kunna uppvisa statligt jaktkort, id-handling samt vapenlicens.
Här går beslutet om licensjakt på björn i Gävleborgs län 2021 att läsa.