Foto: Mostphotos/Robert Nyholm Arbete eller ej. I vissa kommuner i Jämtland får barnen vara på förskolan när föräldrarna jagar. (Arkivbild)

Älgjakt är inte arbete

I fyra av Jämtlands åtta kommuner tillåts små barn vara på förskolan när föräldrarna har semester för att jaga älg. I de övriga fyra kommunerna tolkar man reglerna mer strikt.

I Berg, Bräcke, Östersund och Härjedalens kommuner är inte ledighet för älgjakt, eller någon annan jakt, skäl för att nyttja barnomsorg. Reglerna tolkas strikt och barnens närvaro i förskolan grundar sig på föräldrarnas arbets – eller studietid plus resor. Och jakt räknas inte som arbete.  

Femdagarsregel

I Strömsund, Åre, Krokom och Ragunda har man en annan uppfattning. Sedan flera år tillbaka får t ex barnen i Strömsund vara på förskolan under fem dagar  när föräldrarna har semester för jakt

Till P4 Jämtland säger förskolechefen, Lena Johansson, att det är helt orimligt att invånarna i en kommun som Strömsund, där jakten är så oerhört viktig och ett kulturarv, ska bära både gevär och ha det lilla barnet i ryggsäck under älgjakten.