Den tioåriga älgkon som sköts under jakt i Arjeplog hade CWD, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Men för att veta om det är en smittsam variant av CWD krävs prover från många fler älghuvuden. (Arkivbild)
Foto: Anders Ljung Den tioåriga älgkon som sköts under jakt i Arjeplog hade CWD, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Men för att veta om det är en smittsam variant av CWD krävs prover från många fler älghuvuden. (Arkivbild)

Älgkon i Arjeplog hade CWD

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftar att älgkon som fälldes under jakt i Arjeplog hade drabbats av avmagringssjukan CWD. Åldern på kon har fastställts till tio år. Däremot är det ännu oklart om kon bar på en smittsam eller spontant uppkommen CWD-variant.

Det var i onsdags som Jordbruksverket meddelade att en älgko som fällts utanför Arjeplog under pågående jakt hade CWD, enligt de första analyserna för avmagringssjuka.
Prover togs på grund av den utökade CWD-övervakningen som för pågår i Norrbottens län sedan två 16-åriga älgkor med CWD upptäckts i våras.
De ytterligare tester genomförts av den tioåriga älgkon bekräftar att det är CWD.
Efter fler analyser på referenslaboratorier i utlandet kan resultaten så småningom jämföras med de fall som tidigare konstaterats på älg i Sverige, Norge och Finland.

Oklart om det är smittsam CWD
Det är fortfarande oklart om det är en smittsam variant av CWD.
– Det finns en teori om att CWD eventuellt kan uppstå spontant på äldre individer, men detta är en teori som ännu inte är bekräftad, säger Maria Nöremark, epidemiolog vid SVA.
– För att få svar på om fallen är spontant uppkomna eller om det också finns en smittsamhet, eller påverkan av andra faktorer, krävs en kombination av olika analysmetoder, tillägger hon.

Det behövs prover från fler djur
Analysmetoderna behöver även tillämpas på fler djur med CWD. En mer omfattande provtagning kan i sin tur visa om sjukdomens förekomst i populationen stämmer med mönstret för en smittsam sjukdom eller inte.
– Eftersom det hittills har varit få fall och övervakningens omfattning fortfarande är begränsad är det för tidigt att dra säkra slutsatser, sammanfattar Maria Nöremark i ett pressmeddelande.