Foto: Mostphotos Förra årets vildrensjakt på Hardangervidda var enbart inriktad mot vuxna tjurar. Målet är en årlig populationstillväxt på 1 400 till 1 700 kalvar, men förr året hamnade man i intervallet 1 100 till 1 300 djur.

Norsk oro för CWD-spridning

Norska myndigheter är oroliga för att avmagringssjukan, CWD, ska sprida sig i Skandinavien. Bakgrunden är att man i USA inte har fått kontroll på sjukdomen sedan den upptäcktes 1981.

Avmagringssjukan, CWD, finns nu över stora delar av USA. Norska myndigheter är oroliga för Skandinaviens del, trots att inget CWD-fall upptäcktes vid höstens jakt på vildrenar på Hardangervidda.

Inte beståndet

Motsvarigheten till Livsmedelsverket i Sverige, Mattilsynet, som övervakar att Norge har bra livsmedel, friskförklara ändå inte beståndet av vildren, uppger Hjorteviltportalen.

Vid höstens jakt fälldes 416 renar och 402 av dem testades utan att man påträffade sjukdomen. Men det beräknade antalet sjuka djur i beståndet är 0,1 procent eller tre till fyra sjuka individer – därför vill man inte friskförklara djuren.

Högre och lägre

– Men beräkningarna är osäkra. Antalet kan vara både högre och lägre, uppger specialinspektör och veterinär André Höva vid Mattilsynet, enligt Hjorteviltportalen.

Risken för spridning är alltså stor om man finner att CWD etablerar sig. Norska myndigheter vill därför vara beredda till snabba och ingripande åtgärder.

Första CWD-sjuka vildren upptäcktes 2020. År 2022 upptäcktes andra fallet. Sjukdomen kan vara i ett tidigt stadium av sitt förlopp.