Alliansen anser att lagstiftningen kring utfodring och åtling av vildsvin ska vara tydlig och utformat på ett sätt som alla kan gå med på.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com Alliansen anser att lagstiftningen kring utfodring och åtling av vildsvin ska vara tydlig och utformat på ett sätt som alla kan gå med på.

Alliansen laddar om vildsvinen

I morgon, onsdag, debatteras propositionen Vildsvin och viltskador i riksdagen. Alliansen tar viltskador på stort allvar och kommer att argumentera för att regeringen åtgärdar förslagets brister. Vi kräver bland annat tydligare regler för utfodring och åtling men också lösningar som flera aktörer kan gå med på, skriver Alliansen i ett pressmeddelande.

Precis som Alliansen har berörda organisationer lämnat in synpunkter på hur regeringens proposition bör omarbetas. Nu har dessutom LRF, Svenska Jägareförbundet och Jordägarförbundet kommit fram till en kompromiss kring åtgärder för viltskador som de presenterat för regeringen.
Vi tycker att regeringen ska lyssna på de aktörer som berörs av lagstiftningen och återkomma med ett förslag som är tydligt och lätt att tillämpa, meddelar företrädare för allianspartierna. 
– Lagstiftningen måste ta hänsyn till flera aktörers intressen samtidigt som den begränsar viltskador, säger Eskil Erlandsson (C).
– Lagstiftningen måste vara tydlig för att myndigheter, markägare och jägare ska kunna göra rätt och tillämpa regler, säger Åsa Coenraads (M).
– Ett generellt förbud kommer leda till ökade juridiska processer där tillstånd på undantag och rättsprocesser blir regel snarare än undantag, menar Lars Tysklind (L).
– Utgångspunkten måste vara att öka avskjutningen för att få bukt med viltskador men då behövs åtgärder som förenklar möjligheterna att få ut viltkött till konsumenter, butiker och restauranger, säger Lars-Axel Nordell (KD).