Alliansens rovdjurspolitik bifölls

Riksdagen beslutade i dag att bifalla ett utskottsinitiativ från Alliansen om att regeringen fortsatt ska driva Alliansens rovdjurspolitik. Med dagens beslut är riksdagen tydlig med att man bland annat inte vill se en ökad byråkratisering av tillståndsprocessen för skyddsjakt och licensjakt, skriver Alliansen i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att vi tar oron hos de som bor i vargtäta områden på allvar. Därför vill vi ha en hållbar rovdjurspolitik där besluten tas så nära de som berörs som möjligt. Regeringen vill nu gå i motsatt riktning i strid med riksdagens vilja och flytta besluten till domstolarna, det är inte acceptabelt, säger Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson, i pressmeddelandet.

Nytt beslut togs 2013
Riksdagen beslutade 2013 om en ny rovdjurspolitik som alliansregeringen hade arbetat fram. Där regional förvaltning och beslutsfattande skulle utökas och där lokala och regionala hänsyn skulle kunna tas i större utsträckning.
– Politiken måste ta hänsyn till de människor som bort och dagligen påverkas av ett högt rovdjurstryck. Att återigen låta domstolarna vara överprövande instans riskerar att vi återigen får en situation då besluten fastnar i byråkratiska processer, säger Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson.

Utredning inleddes i våras
I våras påbörjade regeringen ett arbete med att utreda vargförvaltningen på nytt och under hösten har man gått vidare med olika förslag som påverkar den rovdjurspolitik som riksdagen har beslutat om.
– Det är med oro för att regeringen håller på att urholka den politik vi beslutat om i riksdagen som vi i alliansen tog detta utskottsinitiativ och som nu riksdagen bifallit, säger Lars Tysklind (L), ledamot miljö- och jordbruksutskottet.

Politiken ska ligga fast

Regeringen har nu två tydliga tillkännagivanden från riksdagen om att rovdjurspolitiken från 2013 ska ligga fast.
– Landsbygdsministern och övriga regeringen måste inse att man har riksdagen mot sig i denna fråga och sluta försöka kringgå riksdagens beslut, säger Magnus Oscarsson (KD), landsbygdspolitisk talesperson.