Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på områdesfinansiering av klövvilt, främst älg och kronhjort.
Foto: Gunnar Stenberg/Mostphotos Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på områdesfinansiering av klövvilt, främst älg och kronhjort.

Alternativ till fällavgifter utreds

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda områdesfinansiering av klövvilt som ett alternativ till fällavgifter. Syftet är att bidra till en långsiktig och stabil finansiering av länsstyrelsernas förvaltning.

Det nuvarande systemet med fällavgifter innebär stora skillnader i finansieringen av länsstyrelsernas kostnader. Kostnader för systemet minskar eller ökar inte i samma takt som avskjutningens storlek.

Alternativ finansieringslösning
Naturvårdsverket har i tidigare uppdrag, som handlat om finansiering av älgförvaltningen, fört fram att en alternativ finansieringslösning skulle kunna vara att i stället införa en avgift per registrerat område, så kallad områdesfinansiering.
Regeringen är också av uppfattningen att en områdesfinansiering skulle kunna bidra till att uppnå en långsiktig och stabil finansiering av länsstyrelsernas förvaltning. Därför har Naturvårdsverket nu fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på områdesfinansiering av klövvilt, främst älg och kronhjort.

Kan ha fördelar
– Utifrån faktorer som regionalt självbestämmande, fällavgifternas långsiktiga osäkerhet och den långsiktiga utvecklingen mot flerartsförvaltning kan områdesfinansiering ha fördelar jämfört med nuvarande modell med fällavgifter. Det är därför som vi nu uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda denna alternativa finansieringslösning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2020.