Ändra jaktlagen, kräver sametingshöjdare

Anders Kråik, vice styrelseordförande i sametinget, hävdar att fallet med Bullmarksvargen visar på en diskriminerande jaktlagsstiftning. Lagen ger inte renskötare samma möjligheter att skydda sina djur som andra tamdjursägare. Paragraf 28 ger tamdjursägare rätten att skjuta rovdjur som attackerar tamdjuren. Men lagen är inte anpassad till att fungera för rennäringen.

– Man har inte en förståelse för hur rennäringen bedrivs. Rennäringen bedrivs inte inom inhägnat område utan på fria ytor till exempel till fjälls. En renskötare får inte ha vapen med på exempelvis skotern, det förbjuder lagstiftningen. Därför måste den ses över och anpassas till rennäringens förutsättningar, säger Anders Kråik till SR Sameradion.

”Bygger på okunskap”

När lagen ändrades sade regeringen att det även gällde rennäringen. Anders Kråik menar att det är okunskap som gör att lagen inte tar hänsyn till rennäringens villkor.

– När tamdjursägare i södra Sverige fick problem med vargar blev det en heta diskussioner kring det. Utifrån det förändrade staten lagstiftningen kring paragraf 28, så att tamdjursägarna fick rätt att skjuta rovdjuren för att freda tamdjuren. Det handlar om diskriminering, när man har en lag som bara är tillämplig för en viss grupp, men inte för en annan grupp, hävdar Anders Kråik i SR Sameradion.