Ett kadaver efter ett hunddjur har påträffats söder om Junsele.
Foto: Privat Ett kadaver efter ett hunddjur har påträffats söder om Junsele.

Är det resterna efter en varg?

Kadaver påträffat två mil söder om Junsele

Kan det vara resterna efter den berömda flyttvargen, eller hennes partner, på bilden? En privatperson hittade det starkt förruttnade kadavret söder om Junsele.

Naturvårdsverkets personal körde den så kallade flyttvargen från renskötselområdet och ned till vargzonen i Sverige fyra gånger. Varje gång gick hon tillbaka till renarna.
Den 20 februari 2014 registrerades det man tror är sista livstecknet av den karaktäristiskt gulröda vargtiken. En privatperson fotograferade ett stort hunddjur i Junselereviret.

Vargarna försvann 
Innan det hade samebyn i området beviljats skyddsjakt, som vargvännerna lyckades förhala genom överklagningar.
Slutligen fastslog Förvaltningsrätten att det var rätt av Naturvårdsverket att ge okej till avlivning av vargarna, som uppehöll sig i renbetesmark som klassats som riksintresse.
Men då var de båda vargarna sannolikt redan försvunna.

Stora huggtänder 
På tisdagen hittade en privatperson ett kadaver några kilometer från Kilforsens kraftverk, cirka två mil söder om Junsele.
– Jag bedömer att huggtanden i överkäken är en centimeter bred längst upp och två och en halv till tre centimeter lång. Men jag vet inte, jag har aldrig sett en varg, säger mannen.
Han anmäler nu fyndet till polisen och är beredd att visa var kadavret ligger.