Foto: Ossian Grahn Bland annat framtidsarbete och viltförvaltning stor på schemat då förtroendevalda från hela landet samlades för JRF-konferens i Sigtuna.

Årets ordförandekonferens genomförd

Under helgen samlades förtroendevalda i Sigtuna för Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, årliga ordförandekonferensen. ”Två bra dagar med resonemang om hur vi ska utvecklas framåt”, sammanfattar förbundsordförande Solveig Larsson.

Liksom föregående år hölls JRF:s ordförandekonferens 2024 på Stora Brännbo konferensanläggning i Sigtuna.

Föränderlig samhälle

Lördagen ägnades åt framtidsanalyser, hur bör förbundet agera i ett snabbt föränderligt samhälle?

På söndagen höll lektor Fredrik Widemo från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, föredrag om klövviltet.

”Haft två bra dagar”

– Vi har haft två bra dagar med resonemang om hur vi ska utvecklas framåt. Diskussionerna har också kretsat kring vårt arbete med stora rovdjur och klövvilt. Fredrik Widemo gav ett inspirerande föredrag kopplat till detta, säger förbundsordförande Solveig Larsson.