I den mån det ändå genomförs jaktskyttetävlingar rekommenderas deltagarna bland annat att hålla minst en armlängds avstånd från varandra vid skyttestationerna på grund av risken för coronasmitta.
I den mån det ändå genomförs jaktskyttetävlingar rekommenderas deltagarna bland annat att hålla minst en armlängds avstånd från varandra vid skyttestationerna på grund av risken för coronasmitta.

Avråder från större skyttetävlingar

Båda jägarorganisationerna råder sina medlemmar att tills vidare avstå från att arrangera eller delta i större skytteverksamhet på grund av risken för coronasmitta. Hur det blir med JRF-riksmästerskapet i jaktskytte är ännu oklart.

Jägareförbundet avråder från att genomföra eller delta i större arrangemang.
– Detta med anledning av att det är svårt att säkerställa deltagarnas tidigare resemönster och därmed den risknivå det medför, kommenterar Lars Björk, tävlingsansvarig i Jägareförbundet.
Om skyttetävlingar ändå genomförs rekommenderar Jägareförbundet följande:

”Håll armlängds avstånd”
• Att klubbar och arrangörer följer utvecklingen och råd från folkhälsomyndigheten varje dag och vidtar åtgärder därefter i samband med tävlingar.
• Försök att hålla minst en armlängds avstånd från folk.
• Vid anmälan bör detta ske med lucka med liten öppning där startkort kan skickas.
• Inte för stora folksamlingar, till exempel vid kö till stationer
• Överväg om fika och korv ska finnas att köpa eller inte
• Håll armlängds avstånd vid kön när ni står på stationerna.
• Låt skyttarna själva ta patroner ur en kartong vid stationen.
• Hitta andra sätt att hälsa än att ta i hand.
• Försök tillhandahålla handsprit/tvål och vatten på olika platser.

Oklart om RM i jaktskytte i juli
– Det här är viktig information som vi naturligtvis håller med om fullt ut, säger Sivert Borup, viltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.
Om JRF:s årliga riksmästerskap i jaktskytte, som brukar arrangeras sista helgen i juli, ska ställas in är ännu inte avgjort. Det beslutet ligger hos årets arrangör i Söderköping.
Det brukar delta cirka 100 RM-skyttar, plus medföljande familjemedlemmar.
– Risken är stor att det ställs in. Om RM-arrangemanget ändå genomförs kan det bli för få deltagare, befarar Preben Garner, skytteansvarig i JRF.
I går meddelades även att finalerna för Norma Cup flyttas fram till sista helgen i september och till 20 september för Norma Jägarduvan.