Jägarnas Riksförbunds distriktsårsstämma i Västerbotten tog ställning för uttalandet om älgförvaltningen i länet.
Foto: Jan Sandin Jägarnas Riksförbunds distriktsårsstämma i Västerbotten tog ställning för uttalandet om älgförvaltningen i länet.

”Avreglera älgjakten maximalt”

JRF-Västerbotten kräver bättre älgförvaltning

Ett 30-tal personer deltog i Jägarnas Riksförbunds distriktsårsstämma i Västerbotten i lördags och tog ställning för ett uttalande, riktat till länsstyrelsen, med krav på förändringar i älgförvaltningen i länet.

Läs mer

I uttalandet går att läsa att JRF-Västerbotten inser att älgförvaltningen i länet brister och att målen inte nås. Det fälls för få älgar, helt enkelt.
Konsekvenserna av det blir, enligt JRF, ett ökat antal viltolyckor i trafiken och omfattande betesskador i skogen.

Föreslår åtgärder
Därför föreslår JRF-Västerbotten att ett antal åtgärder vidtas:
• Regelverk behöver vara flexibla och göra det möjligt för jägarna att anpassa avskjutning även uppåt, om det är gott om älg.
• De fem älgförvaltningsområdena borde fusioneras till ett för hela länet.
• Även licensområden borde erhålla möjlighet att öka avskjutning, och jakt efter älgkalv borde kunna vara helt avreglerad.
Den minst byråkratiska älgförvaltningen och som bäst möjliggör förvaltning utifrån lokala förutsättningar är att avreglera älgjakt maximalt och övergå till allmän jakt”, skriver JRF-distriktet.

Diskriminering av ortsbor
Vad gäller älgförvaltningen ovan odlingsgränsen menar JRF-Västerbotten att ortsborna borde ges jämställda möjligheter med rennäringen. ”Det finns inga rationella argument för att diskriminering av ortsborna ska fortsätta avseende älgjakten”, argumenterar man.
JRF-Västerbotten påpekar att jakten behöver genomföras effektivt där det finns älg på hösten. Och att Naturvårdsverket i sin översyn av jakttiderna föreslår att älgjakten ska få pågå hela september och oktober anser JRF ger goda möjligheter till förbättring, eftersom jakten försvåras ju längre hösten går.
Slutligen uppmanar JRF-distriktet därför länsstyrelsen att genast genomföra förändringar i älgförvaltningen ovan odlingsgränsen och öppna upp för jakt under hela september och oktober redan i höst.