Regeringen avslår Ruvhten Sijtes begäran om att stoppa jakten för jägare som fått tillstånd att jaga på renbetesområde.
Foto: Canon Boy / Shutterstock.com Regeringen avslår Ruvhten Sijtes begäran om att stoppa jakten för jägare som fått tillstånd att jaga på renbetesområde.

Bakslag för sameby om jakträtt

Ruvhten Sijte sameby överklagade fem av länsstyrelsens beslut om jakträtt på renbetesområden, och begärde inhibition.
Nu avslår regeringen begäran om inhibition och bordlägger frågan om jakträtt, skriver Östersunds-Posten.

Samebyn Ruvhten Sijte anser att länsstyrelsen fattat fel beslut om jakträtt på deras renbetesområden. Det gäller fem som sökt om jakträtt, där fyra av dem är eller har varit fjällägenhetsarrendatorer. Enligt länsstyrelsen har de jakträtt på marken men de måste förnya sitt tillstånd varje år, skriver Östersunds-Posten.

Tycker att de stör
Samebyn tycker att jakttiden och den geografiska jakträtten ska begränsas och i något fall ville de inte tillåta jakt alls. De menar att rennäringen störs och att de fem andra jägarna inkräktar på den egna jakträtten.
Regeringen avslår samebyns begäran om inhibition och meddelar att frågan om jakträtten ska tas upp senare. Länsstyrelsens beslut om jakträtt står därmed fast.