Benelli MR1 Argo Comfortech är godkänd för jakt, fastslog Naturvårdsverket. Nu har polisen beviljat licens på halvautomaten.

" > Benelli MR1 Argo Comfortech är godkänd för jakt, fastslog Naturvårdsverket. Nu har polisen beviljat licens på halvautomaten.

Benelli MR1 Argo Comfortech är godkänd för jakt, fastslog Naturvårdsverket. Nu har polisen beviljat licens på halvautomaten.

Benelliköpare fick licens till slut

En jägare från Stockholm har tidigare nekats licens på en klass 2-studsare av modell Benelli MR1 Argo Comfortech, trots att modellen är godkänd av Naturvårdsverket. Nu, fyra månader efter att licensansökan lämnades in, har jägaren fått sin licens.

Trots att studsaren finns med på Naturvårdsverkets lista över godkända vapen för jakt ville polisen inte utfärda licens när jägaren lämnade in ansökan för fyra månader sedan.
Jakt & Jägare skrev om det här och här.
Bland annat hade polisen synpunkter på hur studsaren ser ut och att den skulle kunna förses med ett magasin som rymmer fler än fem patroner.

Begärde utlåtande från Jägareförbundet
Polisen följde inte Naturvårdsverkets föreskrifter utan inhämtade istället ett utlåtande från Svenska Jägareförbundet. Där fick polisen stöd för sin linje och Jägareförbundet anförde att vapnet var olämpligt för jakt på grund av sitt utseende och sin konstruktion.
Jägareförbundet rekommenderade jägaren att han i stället skulle köpa en studsare i samma fabrikat, men i kaliber .308 Winchester.

Beviljades licens
Trots detta och polisens hot om avslag stod jägaren på sig.
Nu, fyra månader senare har polisen beslutat att utfärda licensen.
Minst tre andra jägare i Stockholm som ansökt om licens på samma studsarmodell ska även de ha fått sina licenser beviljade.