Beslut om slopade årskort i fjällen kritiseras

Norrbotten tar samma beslut som länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland. Det blir inget återinförande av årskorten för länsbor när det gäller jakt på småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen, vilket är en eftergift mot EU.

– Jag är mycket besviken på länsstyrelserna. De svenska jägarna förväntade sig en dialog i fjälljaktsfrågan säger Roger Kempainen, ordförande i Fjällrådet och i Jägareförbundet Norrbotten.

I mer än tio år har länsborna i norr haft möjlighet att lösa länskort, vilket gett möjligheter att jaga småvilt på statens mark hela året inom fjällkommunerna ovan odlingsgränsen för under tusenlappen.

Slopades förra året

Förra året slopades det för att ge alla jägare i Europa samma möjligheter att jaga i de svenska fjällen.

Resultatet blev att antalet utländska jägare i Norrbotten ökade från 15 procent till cirka 50 procent förra jaktsäsongen, vilket också begränsade länsbornas och andra svenskars möjlighet att lösa jaktkort i fjällen.

– Jag är besviken på att Jordbruksverket och länsstyrelserna inte vill säkerställa goda jaktmöjligheter för främst länsbor. Det finns utrymme i EU:s regelverk för länsstyrelserna att återinföra länskorten, kommenterar Roger Kempainen.

Endast boende i fjällkommuner får behålla sitt årskort i kommunen. Alla övriga skall lösa dygnskort.