En varg får fällas under skyddsjakten på de bohuslänska öarna Orust och Tjörn.
Foto: Shutterstock En varg får fällas under skyddsjakten på de bohuslänska öarna Orust och Tjörn.

Beslut om utvidgad skyddsjakt på varg

Jaktområdet för skyddsjakt på varg utvidgas nu från att gälla Orust till att också gälla Tjörn där det senaste angreppet skedde. Enligt länsstyrelsen är det troligt att det rör sig om en och samma individ som varit aktiv på båda öarna.

Sedan den 5 juli har närmare 40 får dödats vid fyra vargangrepp på Orust och ett på Tjörn.
I samband med det fattades ett beslut om skyddsjakt på Orust, det utvidgas och gäller nu även Tjörn.

Risk för fortsatta angrepp
I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen i Västra Götaland att man ”bedömer att risken för fortsatta angrepp är stor, så länge vargen är kvar på öarna. Andra åtgärder än skyddsjakt bedöms inte vara rimliga att genomföra på kort tid”.
Skyddsjakten får pågå till den 15 augusti eller till dess att en varg avlivas antingen på Orust eller Tjörn.